Vogels kijken bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee

De kop van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is een heerlijk oord om vogels te kijken. Duinen, natte weilanden en de Noordzee staan garant voor het zien van veel vogels. De meest bekende hotspot voor vogelaars is ongetwijfeld de Brouwersdam. Woon je niet al te ver weg, dan is dit een locatie die je jaarlijks een keer moet bezoeken. Natuurlijk in de wintermaanden, voor kust- en zeevogels. In de zomer ga je voor andere strandactiviteiten naar de Brouwersdam. In dit artikel bespreek ik een aantal andere gebieden rond Ouddorp waar je prima vogels kunt kijken. Bij elk vogelgebied vermeld ik de bestemming die je kunt invoeren in je TomTom. Zo kun je snel en eenvoudig het gebied vinden.

Koudenhoek

De Koudenhoek bij Ouddorp is een uitgestrekt weilandengebied dat doorsneden wordt door oude kreekrestanten. Het ligt pal tegen het zoute Grevelingenmeer aan en dat betekent dat zilt kwelwater het natuurgebied in sijpelt. Het water is hier dan ook brak en dat zorgt voor een bijzondere vegetatie van zoutminnende planten zoals zeekraal en zeeaster.

Van najaar tot voorjaar kun je prima vogels kijken in de Koudenhoek. Er staat zelfs een vogelkijkscherm aan de rand van het gebied. In de weilanden foerageren eenden als krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, bergeend en pijlstaart. Rotgans en brandgans zijn vaste wintergasten. Soms grazen er grote groepen in de Koudenhoek. Het ondiepe water trekt steltlopers aan als zwarte ruiter, groenpootruiter, tureluur, watersnip, bontbekplevier, goudplevier, kievit en in de zomer de kluut. Graspieper en veldleeuwerik vind je er in voorjaar en zomer. De bruine kiekendief nestelt in het riet en zie je van voorjaar tot najaar in het gebied jagen. In de winter trekken de vogelmassa’s roofvogels als buizerd, sperwer en slechtvalk aan. Speur in de sloten in de winter naar dodaars. De kleinste onder de Europese futen overwintert massaal in deze regio.

Om bij het vogelkijkscherm te komen, voer je in je TomTom in: Plasdijk, Ouddorp. De Koudenhoek is niet toegankelijk, maar je kunt er wel prachtige wandelingen omheen maken.

Ouddorpse Haven

Zo’n toeristische plek aan de Noordzeekust en dan zo’n kleine jachthaven! Ach, kleinschaligheid heeft zijn charme. Laat de kop van Goeree-Overflakkee maar voor altijd zo kleinschalig blijven!

De Ouddorpse haven is geen locatie waar je lang blijft staan om vogels te kijken. Het is wel een leuke locatie om even mee te pikken op je vogeltocht. Vooral in najaar en winter. Dan overwinteren hier steevast behoorlijke aantallen dodaars en middelste zaagbekken die dicht onder de kant jagen. Je ziet ze onder aan de dijk voor de haven en ook in de haven maak je kans op dodaars. Rij rustig met je auto over de kade en gun de dodaars de tijd om aan je te wennen.

Om bij de Ouddorpse haven te komen, voer je in je TomTom in: Ouddorpse haven, Ouddorp. Dit is deels de parallelweg langs de N57.

De Schans

De Schans is een oud verdedigingswerk uit de zeventiende eeuw. Rijkswaterstaat heeft dit bijzondere bouwwerk gereconstrueerd en nu is het in beheer bij Zuid-Hollands Landschap. Ben je toch aan de wandel daar tussen de Koudenhoek en de haven, neem dan zeker even een kijkje in de Schans. Al was het maar vanwege het bijzondere karakter van het bastion. Vooral in het voorjaar interessant om vogels te kijken vanwege de rietvogels die er in de brede rietkragen nestelen. Kijk in de watergangen naar dodaars. Pal naast de Schans, in de richting van de Koudenhoek, bevindt zich een drassig karrenveld. Een mooie locatie om uit te kijken naar eenden, ganzen en steltlopers.

Om bij de Schans te komen, voer je in je TomTom in: Zuidweg, Ouddorp. Dit is deels de parallelweg langs de N57.

De Punt

Je kunt op de Brouwersdam vogels kijken aan de kant van de Noordzee. Maar ook aan de binnenkant, waar het Grevelingenmeer zich uitstrekt, kun je prima vogels kijken. Op De Punt bevindt zich zelfs een vogelkijkhut. Als je vanuit Ouddorp over de N57 naar de Brouwersdam rijdt, zie je voor de rotonde aan je linkerhand het Grevelingenmeer. Dit deel van het Grevelingenmeer is niet toegankelijk, maar vanaf de weg heb je een mooi uitzicht.

Om bij De Punt te komen, rij je over de N57 naar de Brouwersdam. Op de rotonde ga je driekwart rond en sla je af richting De Punt. Je slaat de eerste weg linksaf. Je rijdt nu over de parallelweg. Hier bevinden zich uitgestrekte rietvelden. Het leefgebied van baardmannetjes. Stop bij het sluisje. In het stromende water jagen dodaars en ijsvogel. Je ziet er ook andere watervogels zwemmen. Speur vanaf de parallelweg met je telescoop de oevers en ondiepe wateren af op steltlopers en kleine zilverreigers.

Vervolg je de parallelweg richting Ouddorp, dan loopt deze dood. Parkeer je auto bij het toegangshek en wandel door het natuurgebiedje dat zich hier bevindt. Ook hier maak je kans op eenden, futen, steltlopers en rietvogels. Vanaf de dijk kijk je uit over het Grevelingenmeer. Brilduiker, middelste zaagbek, fuut, dodaars, geoorde fuut en kuifduiker kun je hier zien. Neem een telescoop mee als je die hebt. Soms zitten de vogels ver op het water.

Om bij de vogelkijkhut te komen, ga je dezelfde rotonde op de N57 driekwart rond en sla je af richting De Punt. Sla niet af naar links, maar rij rechtdoor. Bij het informatiebord parkeer je je auto en wandel je het bos in over de betonplaten. Loop over het vlonderpad naar het meertje. Hier maak je kans op dodaars, ijsvogel en steltlopers als witgatje en oeverloper. Wandel links- of rechts om het meertje. Bij de uiterste hoek rechts leidt een onverhard pad je naar de vogelkijkhut. De oevers voor de vogelkijkhut zijn ondiep en slikkig. Ideaal om steltlopers als tureluur, zwarte ruiter, kluut en groenpootruiter te bekijken.

Er groeien in dit gebied enorme braamstruiken. Hou je van wildplukken dan is dit een ideaal gebied om bramen te plukken. Soms zie je hele families in de weer. Je hoeft niet ver te lopen: de braambossen beginnen al bij de weg.

Brouwersdam

De Brouwersdam is het gebied waar Ouddorp onder vogelaars om bekend staat. Elk najaar en elke winter spoeden vogelaars zich naar de Brouwersdam om er zeevogels te bekijken die daar op de Noordzee overwinteren. Je kunt er werkelijk heel verrassende waarnemingen doen, en vaak zitten de vogels niet heel ver uit de kant. Wil je vogels als roodkeelduiker, zeekoet, zwarte zee-eend, ijseend, brilduiker en roodhalsfuut zien, breng dan zeker een bezoekje aan de Brouwersdam. Klik hier voor meer informatie over vogels kijken op de Brouwersdam.

De Kwade Hoek

De Kwade Hoek is een uitgestrekt duingebied bij tussen Goedereede en de haven van Stellendam. In de Kwade Hoek wisselen duinen, duinvalleien, slikgebieden en rietgebieden elkaar af. In het uitgestrekte en ongerepte gebied kun je uren wandelen. In het duin staat een vogelkijkhut. Vanuit deze hut overzie je het uitgestrekte duinvallei. Dit is het leefgebied van lepelaar, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe kiekendief, slechtvalk, zilverplevier, tureluur en wulp. In de rietvelden kun je baardmannetjes zien. Op het water aalscholver, kuifduiker, fuut, brilduiker, middelste zaagbek en andere watervogels. Wordt het eb dan vallen enorme slikgebieden door. Dan is het feest voor drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, rosse grutto’s, scholeksters, wulpen, zilverplevieren, tureluurs en andere steltlopers. De Kwade Hoek staat bekend om de ijsgorzen die er regelmatig overwinteren. De Kwade Hoek is een natuurgebied op zich. Trek wandelschoenen of laarzen aan en trek er op uit. Parkeer je auto bij de haven van Stellendam en wandel langs de duinen door het gebied. Je komt dan als vanzelf bij de vogelkijkhut die een beetje verdekt in het duingebied staat. Ook aan het einde van de Oostdijkseweg te Goedereede kun je de auto parkeren en het gebied inlopen. De vogelkijkhut bevindt zich dan een eind naar links. Ik raad je ook aan om altijd even een blik te werpen op de vogels in de haven van Stellendam. Er worden daar regelmatig bijzondere zeevogels gemeld. Klik hier voor meer informatie over vogels kijken in de Kwade Hoek.

De haven van Stellendam bereik je via de Meester Snijderweg te Stellendam.
Het parkeerterrein in de duinen bereik je via de Oostdijkseweg te Goedereede.

Markenje

In het Grevelingenmeer, een paar honderd meter uit de kant, ligt een vogeleiland: Markenje. Hier kun je in voorjaar en zomer genieten van de vele sterns die hier broeden, waaronder dwergsterns. In de winter kun je hier allerlei steltlopers zien zoals wulp, goudplevier en tureluur. Over steltlopers gesproken: heb je een goede telescoop, speur dan het eiland af naar de kleinste onder de plevieren waaronder bontbekplevier, kleine plevier en soms een strandplevier. Je bereikt het uitkijkpunt vanaf de zeedijk tot te navigeren naar de Zuidweg, Ouddorp. Je rijdt langs de zeedijk en parkeert je auto waar polder Koudenhoek eindigt. Klik hier voor meer informatie over vogels kijken bij Markenje.

Ben je in buurt van Ouddorp, ga dan zeker in een van deze gebieden vogels kijken!

Natuurhuisjes in de buurt van Ouddorp

jako van gorsel met verrekijker

In de omgeving van Ouddorp vind je heel veel interessante vogelgebieden. Vanuit Ouddorp bereik je natuurlijk ook snel en eenvoudig de vogelgebieden in Zeeland. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje gelegen op een rustige locatie, bekijk dan het overzicht van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl eens. Je vindt er vakantiehuisjes in de duinen, in de buurt van het historische stadje Goedereede en nog veel meer.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)