Vogels kijken bij Lexmond

Lexmond, strategisch gelegen tussen de snelwegen te land (A27) en te water (de rivier de Lek), is niettemin een goede plek om vogels te kijken. Het zijn precies de uiterwaarden in de rivier waar je massa’s vogels kunt zien. En ook de restanten van een oude kreek die ooit in de rivier uitkwam, is nu een vogelgebied van formaat. Lees hier meer over vogels kijken bij Lexmond.

#1. De uiteraarden in de rivier de Lek

Vijf jaar geleden reed ik voor het eerst met mijn camera over de rivierdijk en filmde ik er mijn eerste watersnippen. Ze kwamen uit alle hoeken en gaten aanlopen, peurden wat in de modder of wasten zich in de waterplasjes. Sindsdien passeer ik deze plek op weg naar huis. Als ik een mooie route verkies boven het langzaam rijdend verkeer op de A27. De uiterwaarden bij Lexmond dus. Daar kun je massa’s vogels zien. Zeker in het voorjaar en najaar! In het voorjaar begint het spektakel eind februari, begin maart. Elk jaar zie ik er dan een grote groep grutto’s rond scharrelen. De modderbanken in de Lek behoren tot de vaste locaties waar de grutto’s aansterken voor het broedseizoen. Vanaf de rivierdijk kun je ze met een verrekijker of telescoop goed bekijken. Let op: laat je niet verleiden om ze nog dichterbij te bekijken door de dijk af te lopen. Echt waar, ze gaan meteen op de vleugels. In het beste geval strijken ze een eindje verderop neer, in het slechtste geval verdwijnen ze om de bocht. Helaas ben ik ervaringsdeskundige en eerlijk is eerlijk: dit voorbeeld maar liever niet volgen, want het verstoren van vogels die moeten aansterken, behoort niet tot de goede deugden. Tussen de grutto’s maak je ook kans op steltlopers als tureluur, watersnip, witgatje, scholekster en kievit. En ook in de rest van het jaar wemelt hier van de vogels, waaronder ook de blauwborst, rietgors, koekoek, grasmus en kneu (en veel meer). Hou wel rekening met de auto’s die hier soms met flinke vaart over de dijk razen. Sommigen beschouwen zo’n weg als een racebaan, terwijl je er toch maximaal zestig kilometer per uur mag rijden.

De uiterwaarden te vinden is niet zo heel lastig. Gewoon een kwestie van de rivierdijk te volgen, die hier Achthoven heet. Vlak na de bebouwde kom zich je ze aan je rechterhand liggen. Onder het filmpje beschrijf ik nog twee andere interessante vogelgebieden in de buurt van Lexmond.

#2. Zouweboezem

De Zouweboezem was ooit een riviertje dat uitmondde in de Lek en het is nu een natuurgebied van formaat. In de moerassen leven bijzondere soorten als de zwarte stern, purperreiger, roerdomp, blauwborst en snor. In de maanden april en mei behoort de Zouweboezem tot de gebieden die ik het vaakst bezoek. Juist ook omdat de vogels hier redelijk gewend lijken te zijn aan mensen. En het aardige is: er slingert een wandelpad door het gebied dat nu eens verhard is, en dan weer onverhard. Hier vind je nog natuur zoals die er in het begin van de twintigste eeuw moet hebben uitgezien. Ik kies er altijd voor om de Zouweboezem binnen te gaan via de Boezemweg bij Sluis. Maar ook via de Driemolensweg, Lexmond kun je het gebied in. Nadeel van de laatste ingang vind ik dat je de A27 wel van heel dichtbij hoort en ruikt. Over de Zouweboezem schreef ik een uitgebreid artikel. Lees meer.

#3. Achthovense Uiterwaarden

Een paar kilometer uit de bebouwde kom van Lexmond liggen de Achthovense Uiterwaarden. Natuurlijk is dit ook het stroomgebied van de rivier de Lek. Anders dan net buiten Lexmond, vind je hier weinig modderbanken, maar weer meer kleinschalige akkers en weilanden. Hier en daar zijn brede kreken aangelegd. De rietkragen in de kreken trekken ook weer moerasvogels aan. De waterral kun je er zien (en vooral horen), en soms wordt er een roerdomp gezien. In het struweel wemelt het in voor- en najaar van de zangvogels. Tijdens een wandeling in het najaar zagen we er massa’s kramsvogels, koperwieken, roodborstjes, koolmezen, pimpelmezen en goudhaantjes. Ook de ijsvogel zagen we er jagen. Lees meer.

Vakantiehuisjes in de buurt van Lexmond

jako van gorsel met verrekijker

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in de buurt van de Lexmond, bekijk dan het aanbod van rustig gelegen natuurhuisjes in de regio. Eén vakantiehuisje kan ik speciaal aanbevelen vanwege zijn ligging: huisje De Kikker, geschikt voor 6 personen. Dit vakantiehuisje staat werkelijk middenin de Zouweboezem. Aan de achterzijde en vanuit de tuin heb je een weids uitzicht over de Achthovense polder en aan de voorkant, net over het wandelpad, zingen snor, rietgors, blauwborst en al die andere moerasvogels. Je hebt geen buren, dus het is er heerlijk rustig. In de tuin worden vrij elk voorjaar grauwe vliegenvangers gezien.