strandplevier camargue

Vogels kijken bij de monding van de Rhône

Bij Port-Saint-Louis-du-Rhône moet je beslist geweest zijn. Ik bedoel dan eigenlijk: tegenover deze kustplek, aan de andere kant van de rivier. Daar vind je de zoutvlaktes, zelfs zoutbergen. Ondiep water, slik, struweel, kwelder en strand wisselen elkaar af. Wat een vogels zie je hier! Een pracht plek om eens doorheen te wandelen of te fietsen. Ik was er een korte middag en bekeek de wereld vooral vanuit de auto. Om de strandplevieren van dichtbij te bekijken ideaal, maar om het gebied ‘te proeven’ natuurlijk ietsje minder.

Maar toch. De strandplevieren waren voor mij één van de hoogtepunten van mijn vakantie in de Camargue. Ja, ik heb ook de kuifkoekoek, slangenarend, bijeneter en de ralreiger gezien. Maar de strandplevier is een soort die je eigenlijk op elk strand en op elk slikgebiedje in Nederland zou moeten zien. Maar ze daar zelden meer ziet, omdat de strandplevier schier uitgestorven is, zo lees ik in mijn favoriete naslagwerk Vogelatlas van Nederland. En opeens zag ik er een stel in de Camargue!

Bij de monding van de Rhône, op de linkeroever bezien vanuit het zuiden, valt nog veel meer te zien dan strandplevieren. Bontbekplevier, kluut, steltkluut, tureluur, groenpootruiter, dunbekmeeuw, geelpootmeeuw, grote stern, visdief, dwergstern, flamingo en nog veel meer van dit soort wadvogels scharrelen er rond. In het struweel vind je Provencaalse grasmus en kleine zwartkop. En als je geluk hebt, en dat had ik, de roodkopklauwier. Toen ik de auto stopte, verdween hij echter om zich niet meer te laten zien.

Op en rond de zoutbergen zou je vanaf half mei groepen bijeneters moeten kunnen zien. Daarvoor was het kennelijk in de laatste week van april te vroeg.

Bekijk hier mijn filmpje met de strandplevieren. Ik ben er verguld mee. De muziek is gespeeld door mijn dochter Hinke. Je hoort nog net hoe ik het startsein geef. Verkeerd ‘gesneden’, maar sorry, ik ga de montage niet meer overdoen.

Strandplevier in de Camargue

Praktische gegevens

Je bereikt het gebied wat ik hierboven beschrijf via de D36D. Zet koers richting het dorp Salin-de-Giraud.

Helemaal aan het eind van de D36D rij je het strand op. Hier bruist de Middellandse Zee. Bij het strand heb je wat lage duintjes met ondiep water. Hier badderen visdiefjes, grote sterns en geelpootmeeuwen.

Nuttige adressen voor een vogelvakantie in de Camargue:

Georganiseerde reizen van SNP.
Fietsvakantie door de Camargue.
Vakantieaccommodaties in de Camargue op Booking.com.
Crossbill Guide Provence and Camargue.

De beste natuurboeken voor aan de kust:

Een heerlijke gids om mee te nemen tijdens je dwaaltochten langs de kust.

Een fraaie en betaalbare gids voor wie de natuur wil beleven op strand en wad.

Een handige en overzichtelijke kaart van de meest voorkomende kustvogels (plus een enkele zeldzame soort erbij).

De meest populaire vogelgids van Nederland en België met natuurlijk alle kustvogels in detail beschreven en afgebeeld.

Handig en compact vogelgidsje voor aan de kust. Voor de 'gewone' natuurliefhebber.

Handige uitvouwkaart om kustdieren te herkennen. En aantrekkelijk geprijsd bovendien.

Een klein en compact veldgidsje voor iedereen regelmatig de kust bezoekt.

Een uitstekende gids om strandfossielen op de Zeeuwse stranden te determineren.

Een leuk boekje voor jong én oud. Herken dieren en planten aan de kust.

Voor iedereen die van de onderwaternatuur in de Middellandse Zee wil genieten.

Een juweel van een boek. De Noordzee en haar vogels komen tot leven!

CameraNU.nl