Vogels kijken bij Agadir (Marokko)

Agadir is dé badplaats van Marokko. Het laat zich nog het beste vergelijken met Spaanse oorden als Ibiza en Mallorca. Maar wist je dat je in en om Agadir ook uitstekend vogels kunt kijken? In dit artikel wijs ik je een paar gebieden aan die op korte afstand van de stad liggen en die je vanuit Agadir betrekkelijk eenvoudig kunt bezoeken. Ik raad je overigens aan om je vooraf nog beter in te lezen, bijvoorbeeld door de gids Where to watch birds in Marocco te raadplegen. In deze gids ontdek je uiteraard nog véél meer vogelgebieden in dit fascinerende land met zijn vriendelijke bevolking.

Ten zuiden van Agadir vind je Qued Sous en Qued Massa dat onderdeel uitmaakt van National Park of Souss Massa. Queds zijn tijdelijke riviertjes die water afvoeren tijdens de regentijd. In National Park of Souss Massa wordt het land vrijwel overal doorsneden met dit soort riviertjes en dat betekent dat het één groot deltagebied is, een heel vogelrijk deltagebied welteverstaan.

Vogels kijken in Oued Sous

Oued Sous is een rivier ten zuiden van Agadir. Rond de monding van de rivier wemelt het van de vogels. Het aardige is dat je hier ook vogels kunt waarnemen die je ook in Europa ziet. Denk aan hop, dwergmeeuw, lachstern, steltkluut, strandplevier, groenpootruiter, grutto, rosse grutto, wulp, griel, Temmincks strandloper en krombekstrandloper. Audouins Meeuw en dunbekmeeuw laten zich hier ook zien.

Typische soorten voor Marokko zijn de Marrokaanse ekster, een grappige vogel met een puntje blauw onder zijn oog. De grauwe buulbuul kun je er zien, evenals de kleine grasmus, graszanger, vale gierzwaluw en Marokkaanse kwikstaart. Op de zandbanken kun je grote groepen sterns zien: visdiefje, grote stern, lachstern en natuurlijk altijd zoeken naar een speciale soort zoals de Bengaalse stern.

Tijdens de voorjaarstrek kun je hier ook waadvogels als flamingo, ooievaar, lepelaar, kleine zilverreiger, koereiger, ralreiger en zwarte ibis zien.

Barbarijnse valk en slechtvalk jagen er op zangvogels en kleine steltlopers.

Oued Massa

Nog verder naar het zuiden ligt een langwerpig meer, Oued Massa genaamd. Dit is één van de beste vogelgebieden in Marokko. Zwartkruintsjagra’s fluiten vanuit de struiken. In de winter kun je er enorme aantallen eenden zien. De marmereend is dan één van de talrijkste soorten. Ook visarend en kraanvogel overwinteren in dit gebied. Zoek in het voorjaar naar klein waterhoen, kleinst waterhoen en knobbelmeerkoet. En naar de Afrikaanse oeverzwaluw. Op het strand zoek je naar Audouins meeuw en dunbekmeeuw.

Rond het dorp Massa is het ook zeer interessant voor vogelaars. Vale spotvogel, grauwe buulbuul, vale gierzwaluw, huisgierzwaluw, roodstuitzwaluw, oeverzwaluw en boerenzwaluw vliegen er rond. In de struiken langs de kanaaltjes vind je baardgrasmus, kleine zwartkop en cirlgors. Diadeemroodstaart, vale oeverzwaluw, palmtortel, westelijke blonde tapuit en Zuidelijke klapekster worden er regelmatig waargenomen.

Langs de rivier de Massa is het ook prima vogels kijken. Soorten als griel, woestijnklapekster, woestijnsteenuil en Italiaanse kwikstaart noem ik hier als extra doelsoorten bovenop de hierboven genoemde soorten.

Het meer bij Oued Massa biedt dan weer een keur aan watervogels. Soorten die je ook in Europa kunt zien zoals purperreiger, smient, pijlstaart, slobeend en wintertaling. Marokkaanse aalscholvers zijn dan weer uniek voor dit gebied. Marmereend een zekerheid. En de heremietibis een soort waarop je vurig hoopt… De visarend overwintert er. Verschillende soorten sterns laten zich er bewonderen.

National Park of Souss Massa kun je het beste bezoeken onder leiding van een vogelgids, liefst een lokale vogelgids (daarmee maken we eco-toerisme tot een inkomstenbron voor de lokale bevolking, een belangrijk motief om te natuur te beschermen). Wie weet zie je ook de Afrikaanse Maghreb-pimpelmees, de woestijn of Thekla-leeuwerik.

Wie ook oog heeft voor zoogdieren zou zich door een lokale gids door het park rond het schilderachtige kustdorpje Tifnit moeten laten leiden op zoek naar de oryx, addax, dammagazelle en dorcasgazelle.

Kaap Ghir

Ook ten noorden van Agadir kun je goed vogels kijken. Rij in de richting van Kaap Ghir (of: Rhir) en zoek op de stranden naar zeldzame meeuwensoorten als bijvoorbeeld de Audouins meeuw. Kaap Ghir is een fantastisch zeevogelkijkpunt. Het ligt ten zuiden van Tamri National Park waar ik lannervalk en Barbarijnse valk aanstip. Waar deze twee prachtige valkensoorten jagen, vind je natuurlijk hun prooivogels: zangvogels en steltlopers.

Tamri National Park

Ten noorden van Agadir ligt het estuarium van de Tamri, één van de weinige gebieden waar de zeldzame heremietibis broedt.

Tot slot

Vogels kijken rond Agadir is een ervaring op zich. Verschillende reisaanbieder bieden geheel verzorgde groepsreizen aan. Vergeet echter de lokale gidsen niet! Het lezen van het boek Een bevlogen jaar van Arjan Dwarshuis heeft me ervan overtuigd dat het van groot belang is dat de lokale bevolking profiteert van het eco-toerisme. Dat stimuleert hen het meest om de natuur te beschermen. De beste tijd om te gaan vogels kijken bij Agadir is het voorjaar, de periode maart tot en met april.

Wil je meer lezen over vogels kijken rond Agadir, lees dan ook deze reisverslagen:

Vogelreisverslag Marokko (april 2002)
Zuid-Marokko met Birding Breaks (april 2009)
Outback Marokko (dat met lokale vogelgidsen werkt)

En tot slot raad ik je het raadplegen van het boek Where to watch birds in Marocco ten zeerste aan voor een geslaagde vogelvakantie in Marokko.