Vogels kijken in De Banen bij Nederweert

Het Limburgs Landschap beheert een aantal vennen die aan het eind van de vorige eeuw in volle glorie zijn hersteld. Door het wisselende waterpeil in de vennen, groeit er weer een unieke vegetatie in de vennen. Denk aan specifieke plantensoorten zoals oeverkruid, moerashertshooi, kruipende moerasweegbree, gesteeld glaskroos en kleine biesvaren. Ik ben geen plantenkenner, maar dit schijnen bijzondere soorten te zijn. In De Banen vindt je ook wilgenbossen en struwelen. Een kudde verwilderde paarden houdt het terrein open. Ideaal gebied dus voor vogels én vlinders. Wat kun je zoals zien als je gaat vogels kijken in De Banen bij Nederweert?

Vennen en drassig gebied in Noord-Limburg, dat betekent in de eerste plaats dat je allerlei watervogels kunt tegenkomen. Ik schrijf dit artikel terwijl er al wekenlang een paar zwarte ooievaars in De Banen verblijven. En eerder dit jaar een kwak. Kijk, dat zijn zeldzame waarnemingen waar je even voor omrijdt. Andere specifieke vogels die je er ziet zijn de roerdomp, wielewaal, boomvalk, slechtvalk, visarend (in de trekperiode), roodborsttapuit, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, boompieper, koekoek, zomertortel, geelgors, goudvink, appelvink en matkop. In de vennen broedt de dodaars. En op de oevers kom je steltlopers tegen als tureluur, groenpootruiter, bosruiter, witgatje, scholekster, wulp, oeverloper en kleine plevier. En natuurlijk zie je er tal van andere ‘gewonere’ soorten als lepelaar, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, kneu, spotvogel, tuinfluiter, blauwborst, grasmus, oeverzwaluw, gele kwikstaart, ijsvogel, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht. In de winter en het voorjaar zie je er ook veel soorten eenden als wintertaling, pijlstaart, krakeend en kuifeend. Vogels kijken in De Banen levert je op elk moment in het jaar wel een leuke waarneming op.

Je kunt ook dagvlinders kijken in De Banen. De meest bijzondere waarnemingen zijn die van de koninginnenpage en eikenpage. Verder zie je vooral gewonere soorten als koevinkje, icarusblauwtje, bruin zandoogje, gehakkelde aurelia en distelvlinder.

Vogels kijken in De Banen bij Nederweert: een heerlijke wandeling door een hersteld landschap.

Praktische informatie over vogels kijken in De Banen

Je bereikt natuurgebied De Banen bij Nederweert door in je TomTom in te toetsen: Banendijk, Nederweert-Eind.

In De Banen bevinden zich een vogelkijkhut en een vogelkijkscherm. Er is ook een wandelroute uitgestippeld: de Rietbeekroute van ongeveer 7,5 kilometer lang.

Wil je meer te weten komen over De Banen, lees dan de digitale folder die je hier kunt downloaden.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Limburg?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)