Leer hier vogels herkennen

Online vogelgids
Op deze pagina zie je de vogels in ‘het echt’: de video’s laten je zien hoe de vogels er uitzien en hoe ze zich gedragen. Per vogels kun je vaak meerdere video’s bekijken. Zo ontdek je hoe de vogel eruit ziet als kuiken of als mannetje of vrouwtje. De online vogelgids vul ik regelmatig aan: telkens als ik een nieuwe vogel heb gefilmd, plaats ik de opname hier.

Vogels

Aalscholver (a)
Aalscholver (b)
Aalscholver (c)
Bergeend
Bijeneter (a)

Bijeneter (b)
Blauwborst (a)
Blauwborst (b)
Blauwe reiger (a)
Blauwe reiger (b)

Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Boomklever (a)

Boomklever (b)
Boomkruiper
Brandgans
Brilduiker (a)

Brilduiker (b)
Bruine kiekendief
Buizerd
Cetti’s zanger (alleen geluid)
Cirlgors (a)

Dodaars (a)
Dodaars (b)
Fitis
Fuut
Gekraagde roodstaart (mannetje)

Gekraagde roodstaart (vrouwtje)
Gele kwikstaart (a)
Gele kwikstaart (b)
Geoorde fuut
Grasmus (a)

Grasmus (b)
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe gors

Grauwe vliegenvanger
Groenling (a)
Groenling (b)

Groenpootruiter
Grote bonte specht (a)
Grote bonte specht (b)
Grote gele kwikstaart
Grote zilverreiger (a)

Grote zilverreiger (b)
Grote zilverreiger (c)
Grote zilverreiger (d)
Grutto (a)
Grutto (b)

Grutto (#1 in de serie Close-up)
Grutto (#2 in de serie Close-up)
Grutto (#3 in de serie Close-up)
Heggemus
Hop

Huiszwaluw
Kemphaan (a)
Kemphaan (b)
Kievit (met kuikens)

Kleine karekiet (a)
Kleine karekiet (b)
Kleine plevier (a)
Kleine plevier (b)

Kleine zilverreiger (a)
Kleine zilverreiger (b)
Kluut met kuikens
Kluut

Kneu (vrouwtje)
Kneu (mannetje in zomerkleed)
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger

Kokmeeuw
Koolmees (a)
Koolmees (b)

Krakeend
Kwak
Lepelaar (a)
Lepelaar (b)
Meerkoet (a)

Meerkoet (b)
Nachtegaal (aanbevolen)
Nachtegaal (alleen geluid)
Nonnetje (vrouwtjes)
Oeverloper

Ooievaar (a)
Ooievaar (b)
Orpheusspotvogel (a)
Orpheusspotvogel (b)
Paarse strandloper
Patrijs
Pijlstaart

Pimpelmees (a)
Pimpelmees (b)
Purperreiger (a)
Purperreiger (b)
Putter (a)

Putter (b)
Regenwulp
Rietgors
Rietzanger (a)
Rietzanger (b)

Ringmus
Rode patrijs
Roodborsttapuit (a)
Roodborsttapuit (b)
Roodkeelduiker

Rosse grutto (a)
Rosse grutto (b)
Rosse grutto (c)
Rotgans (a)
Rotgans (b)

Scholekster
Scholekster met kuikens
Slobeend
Smient

Snor
Sperwer
Staartmees (vrijwel alleen geluid)
Tjiftjaf
Torenvalk (a)

Torenvalk (b)
Tureluur (a)
Tureluur
Turkse tortel

Vink
Visdief
Visdief met kuikens
Vlaamse gaai

Waterhoen
Winterkoning (a)
Winterkoning (b)
Wintertaling (a)
Wintertaling (b)

Wintertaling (c)
Wintertaling (baltsgedrag)
Witte kwikstaart
Witwangstern
Zanglijster (a)
Zanglijster (b)

Zeearend
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling (a)
Zomertaling (b)
Zwarte kraai

Zwarte ruiter (winterkleed)
Zwarte ruiter (bijna geheel in zomerkleed)
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkopmeeuw

Insecten

Akkerhommel
Argusvlinder
Atalanta
Beekrombout

Bont zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Dikkopje

Groot koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koningspage
Viervlek

Zoogdieren

Edelhert
Haas (a)
Haas (b)

Amfibieën

Boomkikker
Groene kikker
Marmersalamander

Reptielen

Hazelworm

Vogels herkennen
Vogels leren kennen is een kwestie van ‘gewoon doen’. Onderzoek eerst welke interessante vogelgebieden zich in jouw omgeving bevinden. Zoek bijvoorbeeld op internet naar natuurgebieden in jouw omgeving. Maar ook een park of landbouwgebied kunnen geschikt zijn en misschien heb je een tuin waar het wemelt van de vogels. Je hoeft in de meeste gevallen niet ver weg om vogels te kijken. Ga vervolgens naar buiten, neem verrekijker en vogelgids mee en kijk om je heen. Zie of hoor je een onbekend exemplaar, blijf net zolang kijken en bladeren tot je de juiste naam hebt gevonden. Een beetje puzzelen in de natuur is erg leuk. En maakt de vogel zich vroegtijdig uit de voeten? Geen nood, ook naamloos was hij mooi. En op naar de volgende waarneming!

Speciale kleding
Mocht je denken dat je heel speciale kleding moet aantrekken om vogels te kijken, dan heb je het mis. Je zult je hooguit moeten kleden ‘naar het weer’, maar dat zul je waarschijnlijk toch al doen. Dus: als het nat is en je gaat wandelen over onverhard terrein, doe dan waterdicht schoeisel aan. En schijnt de zon onbarmhartig op je neer, doe dan een pet of hoed op. Overigens is bloedheet weer nou niet bepaald het beste weer om vogels te kijken. Ook de vogels houden zich dan over het algemeen rustig. Kijk, een felrode jas is misschien niet de meest handige keuze om vogels (en andere dieren) te kijken, maar je hoeft je echt niet perse als een groene boskabouter te kleden. Vogels hebben snel genoeg door dat er zich mensachtig gevaar in hun territorium bevindt. Een mosgroene jas of een felrood exemplaar maakt weinig verschil. Wel is het belangrijk dat je je rustig gedraagt. Een onrustige of luidruchtige indringer maakt weinig dierenvrienden!

Tijdstip
Wel belangrijk is het tijdstip om erop uit te trekken. ‘s Ochtends vroeg is altijd het beste. Dan zijn ook de vogels net wakker en hebben ze een maag te vullen. Ze zijn dan het meest actief. Mijn ervaring is dat ook een buiige dag met veel motregen prima weer is om vogels te zien. Zeker in het voorjaar op een windstille dag. Of het voor jezelf zo prettig is, laat ik in het midden. Overigens kun je op regendagen altijd overwegen een tijdje in een vogelhut te gaan zitten. Het zijn vaak de beste dagen.