stolpweg sjaak huijer kleine zilverreiger

Vogelkijktip op Schouwen-Duiveland: de Stolpweg

Gaan we vogels kijken op Schouwen-Duiveland, dan doen we steevast de Stolpweg bij Burgh-Haamstede aan. Deze polderweg ligt midden in het gebied waar Vogelbescherming Nederland met lokale boeren een project voor patrijzen is gestart. Dit is een weggetje dat we altijd aandoen als we er gaan vogels kijken. In dit artikel ontdek je waarom.

De Stolpweg

Zoals hierboven aangegeven, langs de Stolpweg ligt een groot aantal akkers waarvan de randen zijn ingezaaid met allerlei soorten bloemen, waaronder zonnebloemen en kaardenbollen. In het najaar en de winter staan deze planten volop in het zaad en dat trekt grote zwermen vink-achtigen aan. Vink, putter, kneu, groenling en een enkele keep en rietgors vliegen er rond. De aanwezigheid van zoveel zangvogels trekt ook roofvogels als sperwer, blauwe kiekendief en slechtvalk aan. De akkers zijn ideaal terrein voor deze roofvogels om er te jagen. In 2022 hoorde ik aan het begin van de zomer zelfs een kwartel roepen vanuit één van de akkerranden.

In de slootjes welt brak kwelwater op. Dat betekent dat de slootjes in de winter minder snel bevriezen. Dat is ideaal voor waadvogels als grote zilverreiger, kleine zilverreiger en lepelaar. Die kun je hier dan ook in najaar en winter zien foerageren. Ook de ijsvogel komt in die gebied voor.

De ijsvogel

De kans om een ijsvogel te zien langs de Stolpweg is het grootst in het brede water in natuur- en recreatiegebied De Schelphoek. Wandel door de bossen naar de oude restanten van een kreek. Langs de oevers jaagt de ijsvogel. Meestal ziet hij jou eerder dan jij hem. Een ander punt langs de Stolpweg is de sloot tegenover De Schelphoek. De oevers zijn begroeid met een brede rietkraag waarin ook een paar wilgen groeien. Het ondiepe, brakke water zit barsensvol visjes en steurgarnaal, ideaal jachtterrein voor de ijsvogel. Je kunt hem trouwens op heel veel plaatsen tegenkomen in de brakke slootjes in de polders, vooral daar waar de oevers begroeid zijn.

Waterbergingsgebied

Ook een mooi plekje om de auto even stil te zetten: het waterbergingsgebied aan het begin van de Stolpweg. Er staat vrijwel altijd ondiep, zilt water in. Dat het zilt is, zie je aan de zeekraal die er groeit. In de zomer groen, in het najaar roodbruin. Zulke gebiedjes trekken watervogels als kleine zilverreiger, grote zilverreiger, tureluur, bonte strandloper, scholekster, wulp en zelfs de ijsvogel aan. Je kunt je auto bij de betonnen rand parkeren en dan geduldig wachten tot de vogels dichtbij genoeg zijn om te fotograferen of te filmen. Inmiddels is dit plekje zo bekend dat er al vaak een auto staat als wij aan komen rijden. Dat zegt voldoende. 

Toen we een aantal weken geleden de Stolpweg bezochten, landden er juist een paar kleine zilverreigers in de wateropvang. Sjaak tijgerde naar de betonnen rand en filmde de smetteloos witte vogels liggend tussen het gras. Dat ziet er zo uit:

Andere interessante vogelgebieden in de buurt van de Stolpweg

De Koudekerkse Inlaag

Aan het eind van de Stolpweg linksaf, de dijk over en je aan weerszijden strekt zich de Koudekerkse Inlaag uit. Voor je staat fier de Plompe Toren overeind. Je kunt deze toren beklimmen om vanaf het dak de Oosterschelde en omliggende gebieden te overzien. Bij helder weer levert dit spectaculaire uitzichten op. In de inlaag kun je allerlei steltlopers en waadvogels zien. De bruine kiekendief jaagt er in voorjaar en zomer. En ook hier maak je in de slootjes kans op de ijsvogel.

Burgsluis

De jachthaven van Burghsluis slaan we zelden over, zeker niet als het hoog water is. Dan kun je op het talud soms grote groepen steltlopers zien Ze rusten uit en wachten tot het water weer gaat zakken. In de haven maak je kans op aalscholver, dodaars en fuut. Soms zie je buitengaats een zeekoet of gewone alk. Speur het diepe water buiten de haven ook altijd af op zeehonden en bruinvissen.

De Bootsinlaag

Naast en achter het buurtschap Burghsluis ligt de Bootsinlaag. Dit is een relatief kleine inlaag waar je soms grote groepen vogels ziet staan. De waterplas in het midden van het gebied werkt als een magneet op eenden, ganzen, meeuwen en steltlopers. In voorjaar en zomer zingen kneu en rietgors in de rietkragen langs het gebied. De graspieper laat zich er horen en zien. En soms doe je er een verrassende waarnemingen. In september bijvoorbeeld. Toen ik er een excursie gaf dook er plotseling een visarend op! Dat had ik zeker niet verwacht.

Langs de Suikerdijk
jako van gorsel met verrekijker

Rij je langs Burghsluis in de richting van Burgh-Haamstede, vervolg dan je weg over de Suikerdijk. Links heb je een piepklein karrenveldje waar je naar steltlopers kunt speuren. Rechts liggen uitgestrekte weilanden die op natuurlijke wijze worden beheerd. Hier kun je in najaar en winter grote groepen rotganzen, wulpen, scholeksters, kieviten en goudplevieren zien. Heb je geluk dan duikt een klucht patrijzen op, maar dat geldt voor de hele omgeving waar je nu bent. Hier een patrijs te zien is beslist geen zekerheid trouwens. Wij zien ze er zelden. Maar dat maakt een waarneming des te mooier.

Natuurhuisjes in Zeeland

De provincie Zeeland leent zich natuurlijk uitstekend voor een vakantie in de natuur. Zon, zee en strand vind je hierin elk jaargetij. En in de buurt vind je tal van interessante vogelgebieden. Overweeg je een vakantie in Zeeland, bekijk dan eens het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Deze huisjes staan meestal op een rustige locatie en vaak in of vlakbij de natuur.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)