Vogelkijktip: de Kiekkaaste in de Dollard

Eén van de meest bijzondere vogelkijkhutten bezocht ik in de herfstvakantie: de Kiekkaaste in de Dollard. Zo ongeveer precies op de grens met Duitsland, bij Nieuwe Statenzijl, een vlek in noordoost Groningen. Meer naar het noordoosten zonder in Duitsland terecht te komen kan niet. Daar, in een buitendijks rietveld, staat een vogelkijkhut op poten. Het meest bekend staat de hut om de baardmannetjes die je er ziet en hoort. Die houden van uitstrekte rietvelden en daar wordt de Kiekkaaste door omringd.

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!

 De Dollard is een getijdenlandschap. Zout en zoet water mengen zich waardoor een brakwater-estuarium is ontstaan. Slik komt bij eb droog te liggen en stroom bij vloed onder. Aan de randen liggen kwelders en omdat het water brak is, groeien daar niet alleen zoutminnende planten. Ook riet dus, en gras.

De Kiekkaaste zou de enige buitendijkse vogelkijkhut zijn in Nederland. Dat is wel wat sterk uitgedrukt. Bij Holwerd, rechts van de veerdam naar Ameland, bezocht ik ook een vogelkijkhut. Die staat daar in een ‘ouderwets’ kweldergebied. Begroeid met zeekraal, zeeaster en andere zoutminnende planten. Wat ik wel mooi vind, is dat de Kiekkaaste hoog boven alles uittorent. Je hebt een geweldig uitzicht over de Dollard.

Welke vogels zie je vanuit de Kiekkaaste?

Zit je in de Kiekkaaste dan kijk je uit over slik, rietland en grasland. Dat levert een heel gevarieerde mix aan vogelsoorten op. Op goede dagen althans. Toen ik de hut bezocht was het hoog water, het waaide hard, zon en felle regen wisselden elkaar af, kortom: op een blauwe reiger en wat kokmeeuwen na, eigenlijk niets gezien. Of toch, een baardmannetje dat snel het vlonderpad overstak en in het rietveld verdween… Dat mocht de pret niet drukken trouwens. De omgeving is ook prachtig.

Maar op een goede dag kun je er ontzettend veel zien. Lepelaar, blauwe reiger, grote zilverreiger, grote zaagbek, pijlstaart, slobeend, smient, wintertaling, goudplevier (honderden tegelijk soms), bergeend, kluut, witgatje, groenpootruiter, watersnip, zwarte ruiter, wulp, tureluur, waterral, ijsvogel, baardmanntje, rietgors, frater en putter. Zomaar een paar soorten die in het afgelopen najaar zijn gezien.

In het voorjaar lees ik dat ook mooie soorten als zomertaling, bosruiter, visdief, blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, roodborsttapuit en kneu kunnen worden gezien. Roofvogels kun je er ook zien jagen, veel soorten zelfs. Van de imposante zeearend tot de supersnelle slechtvalk. Buizerd, bruine kiekendief, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief komen in het gebied voor, evenals havik en sperwer. Soms zelfs een ruigpootbuizerd en velduil. 

Kortom: de omgeving van de Kiekkaaste is beslist het bezoeken waard. En zie je er onverhoopt een keer weinig vogels, dan geniet je van de prachtige omgeving. Hier een impressie van de omgeving. Veel stelt het filmpje niet voor. Het was grijs die dag en er waren niet veel vogels:

Praktische informatie

De Kiekkaaste bereik je door in je navigatie in te toetsen: de Reiderwolder Polderdijk, Drieborg. Staat Drieborg niet in je systeem, dan op Nieuwe Statenzijl afkoersen en de kust opzoeken. Van Nieuweschans naar de kust loopt een kanaal. Aan het eind van het kanaal moet je zijn.

Parkeer je auto aan de Reiderwolder Polderdijk. Wandel naar de sluis en werkelijk, de rest wijst vanzelf. Zou je de dijk vervolgen, dan sta je pardoen in Duitsland. Dat is daar niet vervelend hoor. Het natuurgebied loopt ook aan de andere kant van de grens door.

Ga je vogels kijken in de Kiekkaaste, dan is een telescoop aan te raden. De afstanden kunnen behoorlijk groot zijn.

Het vlonderpad naar de Kiekkaaste kan bezaaid liggen met dikke plakken riet en slib. Stevige wandelschoenen volstaan meestal, maar is het nat en guur, dan zou ik voor laarzen kiezen. Let tijdens de wandeling voortdurend op de baardmannetjes.

De omgeving van de Kiekkaaste leent zich uitstekend voor heerlijke fietstochten. Besef dat het Groninger land hier het territorium is van de grauwe kiekendief. Heb je deze sierlijke roofvogel eenmaal zien vliegen, dan wil je jaarlijks terug.

Vakantiehuisjes in Groningen

vakantiehuisjes in wenen

De provincie Groningen is geliefd onder natuurliefhebbers. Je kunt er lange natuurwandelingen maken. Je geniet er van de vogels en van ander natuurschoon. In vrijwel alle delen van de provincie vind je mooie natuurgebieden. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige locatie, midden in de natuur, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl eens. Deze vakantiehuisjes staan vrijwel altijd op rustige en natuurlijke plaatsen waar je nog kunt genieten van de natuur.