Vogelkijktip Karrenvelden Oesterdam Tholen

Vogelkijktip: de Karrenvelden bij de Oesterdam op het eiland Tholen

De Karrenvelden bij de Oesterdam staan de komende maanden in het teken van broeden, opvetten en doortrekken. Broedvogels als kluut, tureluur, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, graspieper, rietgors en kievit beginnen langzaamaan in de stemming te raken. De kluten verdedigen hun territorium al een beetje, zoals je in het filmpje hieronder ziet. De kokmeeuwen verzamelen zich op het broedeiland. Het gekrijs is er nu al niet van de lucht en dat geluid zal de komende weken alleen maar aanzwellen. Vanaf het doodlopende weggetje kun je het wel en wee in de kolonie van dichtbij volgen.

Opvetten, dat is wat de rotganzen nu doen. Zo veel mogelijk vreten, zo veel mogelijk vet op de botten. Om straks non stop naar Siberië te vliegen om daar te broeden en de jongen groot te brengen. En dan weer pijlsnel terug naar de kustgebieden van West-Europa. Ik verwacht de komende weken ook de komst van rosse grutto’s en bonte strandlopers. Die gebruiken de Karrenvelden als tussenstop op weg naar het Hoge Noorden. In de weken dat ze er verblijven zoeken ze er naar voedsel of rusten ze uit tijdens hoog water. Over de rosse grutto gesproken: dat is een wonderbaarlijk fenomeen. Ik las vandaag in Nationaal Geographic dat er een rosse grutto bekend is die zonder uitrusten van Alaska naar Nieuw-Zeeland vloog. Ruim 11.500 kilometer in negen dagen! Dan ben je een taaie rakker.
De meeste rosse grutto’s doen het echter zo niet. Die vliegen weliswaar een paar dagen achter elkaar non stop, maar dalen neer zodra er een voedselrijk gebied in zicht is. Dat is in Zeeland natuurlijk de Oosterschelde, een van de rijkste biotopen ter wereld. De rosse grutto’s en andere steltlopers doen zich er te goed aan de pieren, zagers, schelpdieren en vele andere ongewervelden die er leven. En zodra ze weer zijn aangesterkt kiezen ze opnieuw het luchtruim op weg naar noordelijke streken. Een paar maanden later zien we ze weer terug, hopelijk met jongen. Meer van die bijzondere staaltjes lees je in het bijzonder mooie boek Reisvogels van onderzoeker Theunis Piersma.

Zoals je ziet regende het aardig toen ik de kluten filmde in de Karrenvelden. Regen en filmen gaan vaak niet samen. En toch, het kan! Ik schreef er eerder een artikel over: Help, het regent en ik wil vogels kijken!

De aller- allerbeste camera’s om vogels te fotograferen (en ook de duurste):