tureluurs op de grevelingendam sjaak huijer

Vogelkijktip: de Grevelingendam

De Grevelingendam is een prima start voor je vogeltocht door Zeeland. Vooral de buitenzijde is bekend onder vogelaars. Bij opkomend water drommen steltlopers, rotganzen en eenden te samen in het stukje kwelder voor Restaurant Grevelingen. Maar wist je dat je ook aan de noordkant van de dam heel goed vogels kunt kijken? In dit artikel lees je alles over de beste plekken om vogels te kijken op de Grevelingendam

De beste plekken om vogels te kijken op de Grevelingendam

#1. Het Krammer

Komende vanuit de richting Oude-Tonge ligt bij het oprijden van de dam aan je linkerhand de Krammer. Een zoetwaterbassin waar bij tijden massa’s watervogels te zien zijn. In de herfst komen er groepen geoorde futen te samen. Kuifduikers en zelfs ijsduikers overwinteren er. Neem een telescoop mee, want de vogels kunnen ver op de plas zitten. Goed in de berm gaan staan, want zelfs op de parallelweg wordt er flink gas gegeven.

#2. De plasjes bij de kruising met de Philipsdam

Bij de kruising met de Philipsdam bevinden zich drie plassen. Hier overwinteren vogels als tafeleend, kuifeend, slobeend en pijlstaart. In de winter heb ik hier vaak groepen nonnetjes gezien. Opvallend genoeg vooral vrouwtjes. In de berm foerageren rotgans, scholekster en wulp. In de rietkraag zag ik tot mijn stomme verbazing ooit een roerdomp.

#3. Zuidzijde van de Grevelingendam

De zuidkant van de dam grenst aan het Grevelingenmeer. Dit zoute meer ontbeert vooralsnog getij (hoewel er gewerkt wordt aan de introductie van getijde). In de winter zie je rotgans, middelste zaagbek en brilduiker op de plas. Tureluurs foerageren langs de oever. Heeft het gesneeuwd dan langs de kant van de weg speuren naar houtsnippen. In het struweel wemelt het van de zangvogels. Opwarmen kan in Paviljoen Meerzicht, dat ik heb opgenomen in mijn overzicht van Beste restaurants met uitzicht over de Oosterschelde (als extraatje).

#4. De binnenhaven achter Restaurant Grevelingen

Wil je zien hoe mosselen worden gekweekt, dan zet je je auto even stil bij de binnenhaven achter het restaurant Grevelingen. Dodaars en soms een geoorde fuut overwinteren tussen de blauwe tonnen. Sinds het afschuwelijke windmolenpark is gebouwd, heb ik er geen groepen rotganzen meer zien foerageren.

#5. De kant van de Oosterschelde

Langs de hele Oosterscheldekant kun je heerlijk vogels kijken. Bij voorkeur rond hoog water. Dan drommen grote groepen steltlopers, rotganzen en pijlstaarten te samen in het stukje kwelder aan het begin van de dam. Ook het talud doet dienst als hoogwatervluchtplaats. In de herfst kun je hier aardige groepen rosse grutto’s zien. Bij eb zitten deze vogels er natuurlijk ook, maar dan verspreiden ze zich over de enorme slikpartijen die dan droog vallen. Laarzen aan en een heerlijke wandeling maken, is mijn advies. Bij hoog water kun je aan de kant van Bruinisse groepen rotgans, fuut, brilduiker en middelste zaagbek zien.

Zo, je ben helemaal bij. De Grevelingendam hoeft geen geheimen meer te hebben. Veel plezier met vogels kijken op de Grevelingendam! Sjaak maakte de foto boven dit artikel (herhaling van de foto van gisteren). Ik filmde deze tureluurs op de voet van de strekdam:

De beste telescopen om vogels te kijken: