Vogelkijktip: de Biesbosch

Vandaag bezocht ik de Biesbosch en precies toen ik arriveerde barstte het onweer los. Windvlagen, bliksemflitsen en kletterende hagel vervulden de atmosfeer. De steltlopers in het Gat van Lijnoorden zochten verschrikt een schuilplaats aan de andere kant van de weg, achter de rietkraag. Maar regent het, dan weet je: na de bui barst het vogelleven weer met alle kracht los. En zo zag ik eerst een bosruiter vliegen, om er vervolgens bij het bruggetje drie te zien!

Bosruiters zijn kleine steltlopers. Ze zijn iets kleiner dan een tureluur. De vliegende bosruiter hield ik trouwens vanuit de auto eerst op een witgatje. Donkere bovenkant en witte stuit. Maar toen ik het drietal zag, wist ik dat ik me had vergist. De bosruiter is bruin met witte parels op de rug. Het witgatje is een stuk donkerder, heeft veel fijnere vlekken op de rug en is bovendien een stuk schuwer is mijn ervaring. Wie een witgatje wil filmen kan dat maar het beste vanuit een vogelkijkhut doen, dan ziet hij jou tenminste niet. Wat overigens ook geldt voor de bosruiter en gelukkig zat ik in een vogelkijkhut, namelijk mijn grijze automobiel.

In de Veldgids Vogeltrek lees ik dat de bosruiter in de periode half april tot half mei doortrekt. Ze zijn dan op weg naar hun broedgebieden in het noorden. En dat noorden begint zo’n beetje in Denemarken en loopt dan langs die breedtegraad helemaal naar de andere kant van Azië. Ik vind het dan altijd grappig om de verspreidingskaartjes te zien. Wie in de winter afreist naar Afrika, India en Indonesië maakt kans om daar overwinterende bosruiters te zien! Ik denk bij dit soort vogels altijd dat het typisch Europese soorten zijn, maar dat klopt dus niet. Ook de bosruiter is een universele vogel.

Ik kwam de bosruiters dus tegen in de Biesbosch, bij het Gat van Lijnoorden. Later deze week kom je ook de veldleeuwerik, lepelaar, visarend, bruine kiekendief en de putter tegen. Maar ik zag en hoorde er véél meer vogels, en daarom een droge en niet complete opsomming: aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, groenpootruiter, tureluur, cetti’s zanger, blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, nachtegaal, tuinfluiter, zwartkop, grasmus, spreeuw, matkop, rietgors, vink, grote bonte specht, torenvalk en buizerd. Ik ben vast een paar soorten vergeten. Een aanrader dus om naar de Biesbosch te gaan. Vroeg in de morgen is het beste. En ga zeker veldleeuweriken kijken op de graslanden boven het Gat van Lijnoorden! Die zijn bezig hun jongen te voeren.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)