vogelkijkhut de visdief middelharnis

Vogelkijkhut De Visdief

Een vogelkijkhut met de naam De Visdief moet natuurlijk door De Visdief worden bezocht. Vandaag was het zover. Sjaak en ik trokken door de mist naar de hut. Het grijze weer maakte het vogels kijken erg moeilijk. Er was nauwelijks zicht. En aan licht was ook groot gebrek. Filmen was haast onmogelijk, zeker op grotere afstand.

Toch is de vogelkijkhut het bezoeken waard. De hut kijkt uit over de gorzen en over het Haringvliet. Op weg naar de hut word je al duidelijk dat de noordkant van het eiland Goeree-Overflakkee een natuurgebied van de hoogste categorie aan het worden is. Van de N59 tot aan Stellendam kun je over de dijk langs de gorzen lopen. Dit zijn buitendijkse stukken natuur die gevormd zijn in de tijd voor de afsluiting van het Haringvliet. Toen waren dit de kwelders die we kennen uit de Waddenzee en Oosterschelde. Op de gorzen wemelt het van de ganzen en steltlopers. De zeearend jaagt er op de ganzen. Havik, buizerd en sperwer hebben het op de kleinere vogels voorzien. Een tijdje geleden bezocht Sjaak de vogelkijkhut De Visdief voor het eerst en hij zag er toen inderdaad een havik jagen. En de ijsvogel in de kreek vlak voor de hut.

Terwijl je naar de hut wandelt, passeer je allerlei struweel. Meest vlieren. Wij zagen en hoorden cetti’s zanger, goudhaantje, winterkoning, roodborst, pimpelmees, vink, rietgors merel en koperwiek. Reken maar dat je er nog veel meer soorten kunt zien. Op het water zagen we dodaars, fuut, bergeend, krakeend, aalscholver, kuifeend, brilduiker, grauwe gans en brandgans. Allemaal niet heel spectaculair, maar dat had zeker ook met de tijd van het jaar en de weersomstandigheden te maken.

Bereikbaarheid

Je komt bij de vogelkijkhut De Visdief door te navigeren naar de Westkadedijk – Middelharnis. Parkeer je auto in de bocht met de Bekadeweg en wandel richting de dijk. De rest spreekt vanzelf.

Het waterpeil in het Haringvliet schommelt behoorlijk. Het ene moment staat er daardoor veel water voor de hut, terwijl op een ander moment je grote slikranden hebt. Laag water vind ik zelf het meest interessant, want die slikranden trekken natuurlijk steltlopers aan. Over water gesproken: het kan behoorlijk blubberig zijn in het gebied, dus trek in natte perioden waterdicht schoeisel aan.

In dit filmpje een korte impressie van de vogelkijkhut De Visdief en de omgeving:

De beste verrekijkers voor beginnende vogelaars: