Vogels kijken in de Zouweboezem

Weer eens een bezoek gebracht aan dat fantastische vogelgebied tussen Ameide en Meerkerk: de Zouweboezem. De vogelhitte maakte een lange wandeling minder aangenaam, ik heb me beperkt tot het wandelpad tot en met het vogelkijkscherm. Het vertrekpunt was de parkeerplaats aan het einde van de Boezemweg bij Sluis. Ik filmde achtereenvolgens: kneu, kuifeend, zwarte stern, tjiftjaf en distelvlinder. Ook zag ik een uitbundig zingende bosrietzanger. De close-ups van zingende rietzanger en kleine karekiet publiceer ik later. Welnu, het is heel simpel: een bezoek aan de Zouweboezem is beslist geen verspilde tijd! Ben je in de buurt, gaan!