Vlog #2. De grutto

In deze vlog zit ik in een weiland in de Donkse Laagten. Een weidegebied midden in de Alblasserwaard. Hier voeren de boeren een weidevogelvriendelijk beheer toe. Er wordt gefaseerd gemaaid waardoor kuiken kunnen schuilen in het hoge gras. En hier en daar worden plasdrasgebieden aangelegd. Dat zijn weilanden die nat worden gehouden.

Helaas gaat het niet goed met de grutto. Je leest er over in de Vogelatlas van Nederland. En dus moeten we blij zijn met elk kuiken dat groot wordt. Het aantal jonge kuikens dat groot wordt is de afgelopen jaren te weinig om de populatie in stand te houden. Hulde dus voor de boeren die zich inspannen voor de grutto en andere weidevogels.

Maar ook dan nog dreigt er gevaar. Een bruine kiekendief, buizerd of een ooievaar schuimt het weiland af. Een muis, kikker of jonge grutto zijn gewillige prooien voor deze roofdieren.

Vlog #2. De grutto