Vijf steltlopers op hoogwatervluchtplaats in Schor Wilhelminapolder

Het Schor Wilhelminapolder is momenteel een druk bezocht stukje buitendijks Zeeland: de zeer zeldzame witkopgors trekt massa’s vogelaars aan. Het gewone leven in dit stukje Vogelrustgebied gaat ondertussen ook gewoon door. Rotganzen grazen op het schor, steenlopers scharrelen tussen de steenstort en groepjes steltlopers zoeken er hun toevlucht als het hoog water is. Op een van de eilanden in het kweldergebied staat zo’n groepje dat uit maar liefst vijf soorten steltlopers bestaat: zilverplevier, bonte strandloper, tureluur, steenloper en scholekster. Een tafereeltje dat typisch is voor de Oosterschelde.

zeeland