Vijf redenen waarom de wolf niet meer uit Nederland zal verdwijnen

De wolf is terug, en dat maakt bij heel veel mensen sterke gevoelens los. Bij de meeste mensen gevoelens van afkeer. Je hoeft maar op de sociale media een bericht over de wolf op te zoeken en je weet dat er een sliert aan heftige reacties op volgt. Er zijn ook mensen die de wolf juist dolgraag zouden willen zien, en tot die groep behoor ikzelf. Ik ga hem niet actief opzoeken, daarvoor woon ik in de verkeerde streek, maar als ik hem in de kijker zou kunnen krijgen… Nadat de laatste wolf in 1869 in ons land werd doorgeschoten, duurde het tot 2015 voordat de volgende zich weer liet zien. En toen ging het snel. Gaat de wolf nog weg, vragen velen zich vertwijfeld af. Nou nee, dat gaat niet meer gebeuren. In dit artikel geef ik vijf redenen waarom de wolf niet meer uit Nederland zal verdwijnen.

Vijf redenen waarom de wolf niet meer uit Nederland zal verdwijnen

De wolf zal niet meer uit Nederland verdwijnen, wat we ook zouden doen. Dat is de overtuiging van wolvendeskundigen. En ondanks dat de wolf schapen en pony’s op zijn menu heeft staan, ben ik daar blij mee. Het is goed om weer een toppredator in onze natuur te hebben. Met een toppredator wordt bedoeld: een dier dat aan de top van de voedselpiramide staat. Een roofdier dat prooien valt, maar zelf niet ten prooi valt aan nog een sterker roofdier. Waarom zal de wolf niet meer uit ons land verdwijnen?

  1. De afgelopen tientallen jaren plant de wolf zich in grote delen van Duitsland voort. Er worden bij onze oosterburen veel jonge wolven geboren. En op een gegeven moment zwerven jonge wolven uit en gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Een deel van deze wolven komt ook in Nederland terecht, en dat zal niet meer stoppen.
  2. Een aantal van die zwervende wolven heeft zich in de afgelopen jaren in een Nederlands natuurgebied gevestigd en zelfs roedels gevormd. Deze roedels blijven daar. En dat is maar goed ook. De meeste schapen en pony’s worden gepakt door jonge, zwervende wolven. Wolven die zich vast hebben gevestigd, leren hun omgeving kennen en passen zich ook aan omstandigheden aan. Weten ze eenmaal dat een bepaald hek onder stroom staat, of dat er afschrikwekkende honden bij een schaapskudde staan, dan zullen ze deze plekken vermijden. Jonge zwervers daarentegen kennen het terrein nog niet en zullen zich wel op schapen en ander vee storten.
  3. Zo bezien is het niet verstandig om wolven te bejagen. Op allerlei niveaus klinkt regelmatig de roep om de wolf te mogen bejagen. Dat is hoogst onverstandig, want schiet je een wolf die een vaste verblijfsplaats had, dan valt er een gebied vrij voor een zwervende wolf zonder ervaring in het gebied. Opeens zal het aantal slachtoffers onder vee weer toenemen. Wij mensen leren snel, en dus zal ook de Nederlandse bevolking op den duur wel inzien dat het beter is om een vast roedel in het bos te hebben, dan met de regelmatig van de klok een zwerver.
  4. Nederland zal steeds meer gewend raken aan de aanwezigheid van de wolf. En daarmee zal het aantal maatregelen om vee te beschermen tegen de wolf ook toenemen. Ook zal het besef toenemen dat er maatregelen genomen moeten worden. Ik sta er soms nog versteld van dat schapen achter een nietig draadje op een wei midden in het bos staan te grazen. Daarmee geef je de wolf eigenlijk vrij spel. Op den duur zullen deze taferelen ondenkbaar meer zijn en weten we niet dan dat we ons vee goed beschermen tegen de wolf.
  5. Wolven in de natuur, brengen weer een natuurlijke balans in de natuur. Herten en ander grootwild gaat zich anders gedragen. Prooidieren worden alerter en vormen ook roedels waar ze eerder bij afwezigheid van de wolf vaak solitair leefden. Daardoor verandert ook de vegetatie. Menselijke jagers krijgen dit effect niet voor elkaar. De wolf is nog op een andere manier een ideale jager. Hij pakt er feilloos de zwakste herten en reeën uit. De sterke prooidieren ontkomen, de zieke en zwakke exemplaren zijn de klos, precies zoals dat hoort. Menselijke jagers kunnen de wolf in dit opzicht niet evenaren.
Filmpje van Wolf met bedelende pups van Natuur met Youri

Moet je blij zijn dat de wolf niet meer verdwijnt?

Dat weet ik eerlijk gezegd niet, omdat ik jou niet ken. Iedereen wordt blij van andere dingen. De één wordt blij van tien kilometer hardlopen, de ander van een ochtend rondwandelen door een natuurgebied. En weer een ander sleutelt het liefst dagenlang aan een auto. Voor de veeboer is de komst van de wolf wrang. Hij zal maatregelen moeten nemen. Voor de gewone burger heeft de komst van de wolf nauwelijks gevolgen, want de wolf mijdt mensen. Voor de natuur is de komst van de wolf goed nieuws, want hij brengt de oorspronkelijke natuurlijke dynamiek weer terug. Het enige waar ik nog wel eens aan denk is aan mensen met jonge kinderen die bij een natuurgebied wonen waar een roedel wolven verblijft. Zou ik een klein kind nog ver van me laten afzwerven in een uitgestrekt bos? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Een wolf is en blijft toch een roofdier. Ooit zag ik hoe een tijger in een dierentuin het met zijn loerende blik had voorzien op onze jongste dochter die vrolijk voor hem uit fietste op haar loopfietsje. Dat wil je niet hebben met een wolf. Maar een klein kind hoort ook niet van de ouders weg te zwerven. De mens is immers soms een wolf voor zijn medemens…

Voor hoeveel wolvenroedels is er plaats in ons land?

Die vraag is lastig te beantwoorden. Er leven op het moment van schrijven zeven roedels in Nederland. Of er nog veel bijpassen, en zo ja, hoeveel, dat weet ik niet. Wel is het voor het vee dus beter dat er zich roedels vestigen dan dat er telkens jonge zwervende wolven de streek doorkruisen. Voor jonge zwervende wolven is geen schaap veilig.

De wolf gaat niet meer weg uit ons land. Dat staat als een paal boven water.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!