Verstoring van een hoogwatervluchtplaats

Een paar weken geleden bezocht ik de Prunje, dat geweldige natuurgebied op Schouwen-Duiveland. Het was hoog water en ik wist: dan verzamelen zich duizenden steltlopers op de eilanden in de inlagen. En jawel, mijn voorspelling kwam uit: duizenden rosse grutto’s, zilverplevieren, wulpen, tureluurs, steenlopers, kanoeten en bonte strandlopers stonden te wachten op laag water. Tot een stel baldadige quad rijders de boel dachten te moeten verstoren.

Je ziet hoe de duizenden steltlopers verschrikt het luchtruim kiezen. Normaal gesproken zou dat een indrukwekkend schouwspel zijn geweest. Als ze weer naar de andere kant van de zeedijk zouden vliegen bijvoorbeeld. Om voedsel te gaan zoeken op de zandplaten. Of wanneer een slechtvalk over zou razen en een eenzame bonte strandloper zou slaan. Nu was het vooral een triest gezicht. Getoeter en wild geraas… Duizenden steltlopers die ook nog eens minutenlang, langer dan een kwartier zelfs, bleven rondcirkelen.

Soms streken ze in kleine groepjes neer, maar ze bleven ze bijzonder alert. De geringste verstoring deed ze al opvliegen, zoals je in mijn filmpje ziet. De zilverplevieren, tureluur, kanoet en steenloper gaan op de wieken vanwege een paar brave fietsers die netjes voorbij kwamen fietsen. Normaal gesproken waren de vogels blijven zitten. Nu had de schrik hen zo bevangen dat ze opnieuw opvlogen.

Onnodig energieverlies

Zou je denken: wat maakt dat nou toch uit? dan even stilstaan bij het volgende. De meeste van deze steltlopers zijn op weg naar het hoge noorden. Zo hoog is dat noorden dat het meer dan vierduizend kilometer verderop ligt. De toendra’s van Siberië, de uiterste randen van Azië. De vogels vliegen er in één ruk naar toe. Non-stop. Een paar dagen vliegen en dan zijn ze er. Maar dan zijn ze ook volkomen afgemat. Elk grammetje vet hebben ze dan verbrand. En daar zit hem de kneep. Dat vet bouwen ze op in de Oosterschelde en Waddenzee. Maar dan moeten ze niet opgejaagd worden door een stel quad rijders die hun vierwielers waarschijnlijk in Renesse hebben gehuurd. Verbruiken ze hier onnodig veel vet, dan komen ze dat tekort tijdens hun vlucht. Hun energie raakt op en ze storten dood neer.

Ik denk overigens dat de quad rijders zich dit niet hebben gerealiseerd. Het zou goed zijn wanneer de verhuurder van deze quads zijn klanten zou vragen niet in natuurgebieden te gaan racen.

‘Inmiddels heb ik contact gehad met Quad Verhuur Renesse. Zij laten klanten weten dat zij met de quads alleen op openbare wegen mogen rijden en niet in natuurgebieden en dergelijke. Een vorm van duurzame inzet dus die rekening houdt met natuur en medemens. En dat ondersteun ik van harte.’ 

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)