vogels kijken westerplas schiermonnikoog

Verslag van een vogeltochtje rond de Westerplas

Pas schreef ik al over de Westerplas op Schiermonnikoog. Deze zoete waterplas op het westelijke puntje van Schier is een bezoekje waard. De eenden komen tot vlak onder de hut, zelfs de meest schuwe zoals wintertaling, pijlstaart en slobeend. Alleen de dodaars week verschrikt  terug toen hij ons zag staan.

Komende vanaf de Veerdam is het heel simpel: links aanhouden en je komt vanzelf bij de ingang naar de vogelkijkhut. De enige hut op Schiermonnikoog trouwens. Dat is niks erg, want ik merkte op de akkers voor de Veerdam al dat vogels als roodhalsgans, rotgans, brandgans, goudplevier, kievit en watersnip niet heel schuw waren. Er fietsen en wandelen kennelijk wel vaker vogelaars.

In het struweel zag ik niks, maar horen was er wel bij. Staartmees, roodborst, heggenmus, kramsvogel en zelfs een waterral verraadden hun aanwezigheid. Havik en sperwer vlogen laag over het water om woest de struiken in de duiken op jacht naar één van de zangvogels. Aalscholvers landden in de kale bomen aan de overkant. Een vlucht tureluurs vloog over het water. Rotganzen kwamen in grote groepen aanvliegen, baden en dronken wat en vlogen op een onbestemd ogenblik weer op en verdwenen achter de duinen. De eerste brilduiker van het jaar heeft zich weer gemeld, evenals een eenzame wilde zwaan. Die laatste twee heb ik er niets gezien, maar er wel van gelezen dat ze er waren.

Hier het mannetje pijlstaart dat zich werkelijk pal voor de hut zat te poetsen in de regen. Pijlstaarten beschouw ik als een van de schuwste eendensoorten, maar hier bleef hij rustig zitten. Nooit eerder zag ik die roestbruine spiegel zo goed. Let ook op het ragfijne patroon op borst en flanken:

De beste vogelgidsen van dit moment: