vogels kijken in het watergat

Verslag van een vogeltocht door het Watergat

Op Goeree-Overflakkee ligt bij het dorp Stad aan het Haringvliet midden in de polder een klein natuurgebied: het Watergat. Deze weken werd er een aantal leuke waarnemingen gedaan, waaronder steltkluut en Temmincks strandloper. Reden voor Sjaak en mij om het gebied weer eens te bezoeken. En, anders dan anders, om er een rondje omheen te wandelen.

Het begon met de koekoek. Die hoorden we en toen zagen we hem (of haar). En even later zelfs een tweede! Toen we door het struweel wandelden begrepen we direct waarom. Grasmus, kleine karekiet en fitis zongen om het hardst. En ook de gele kwikstaart vloog er zenuwachtig rond. Oftewel: veel nesten van zangvogels in het Watergat. En dat is machtig interessant voor de koekoek.

Op het eiland in de plas zitten altijd vogels. Een ander hoogtepunt tijdens onze wandeling door het Watergat was het paartje steltkluten dat op en rond het eiland foerageerde. Oeverloper, kleine plevier, bontbekplevier, kluut, bergeend en aalscholver waren andere soorten die we er zagen. Ik lees op internet dat deze week ook de zwarte stern in het Watergat is gezien. Vogels kijken in het Watergat kan dus verrassende waarnemingen opleveren! Trouwens, het Watergat wordt ook wel de Oostmoer genoemd. Het gebied wordt immers aan de ene kant begrensd door de Oostmoerse Scheidweg en aan de andere kant door de Watergatseweg.

Praktische gegevens over vogels kijken in het Watergat:

Het Watergat is formeel een natuurontwikkelingsgebied. Het is informeel vooral een hondenuitlaatgebied. Je komt er altijd wel mensen met honden tegen, al dan niet loslopend (hond én mens). Hondendrollen dwingen je om gedurig naar beneden te kijken waar je je voeten plaatst. Staat tegenover de de vogels redelijk gewend zijn aan voorbijgangers. Ze blijven vaak dus redelijk lang zitten.

Je bereikt het Watergat door in je navigatiesysteem in te toetsen: Watergatseweg, Stad aan ‘t Haringvliet. Je kunt je auto parkeren in de berm.

Het Watergat is op Oostflakkee het enige water waar je mag vissen. Je hebt natuurlijk wel een vergunning nodig! Let op, want de boa’s van Sportvisserij Nederland controleren er regelmatig en ze zijn streng, weet ik uit ervaring. Terecht overigens.

PS. De foto van de ietwat vertwijfeld kijkende Visdief is genomen door Sjaak Huijer.

De beste verrekijkers voor beginnende vogelaars: