tjiftjaf zouweboezem

Verslag van een vogeltocht door de Zouweboezem

Dit weekend maakten we een wandeling door de Zouweboezem, ingang bij het buurtschap Sluis. Mijn doel was het filmen van de eerste blauwborst, want die was er al gezien. Nog even en rietzanger, snor, kleine karekiet en sprinkhaanrietzanger zijn ook weer van de partij. Nu bleek het nog relatief rustig. Hoewel, rustig. Overal waar het maar kon, hoorde en zag ik tjiftjafs. Die zijn weer massaal terug. Zelfs in het rietveld zag er eentje rondvliegen.

Vanaf het wandelpad waren het rietgors, winterkoning, pimpelmees, heggenmus, kneu, vink en groenling die de aandacht trokken. Op het water dobberden fuut, kuifeend, tafeleend en grauwe gans. Voor het vogelkijkscherm zwommen twee waterrallen voorbij. Helaas was ik net te laat om ze te zien. En warempel, vanaf het vlonderpad hoorde ik de eerste blauwborst zingen. Maar zien was een ander ding. Hij bleef laag in het riet zitten. Even voorbij de vogelkijkhut, in de richting van de molen, vloog er eentje op vanachter een stapel snoeihout. Te snel en te laag om te filmen. Voorlopig nog geen blauwborst op de film dus.

In Polder Achthoven zijn de grutto’s neergestreken. Een paar grote zilverreigers scharrelden door het land. En boven de polder cirkelden maar liefst vijf buizerds op de thermiek. In de waterplas naast de polder zwom een paartje krooneenden. Verder nog wat putters, een enkele koolmees, een grote bonte specht en dat was het wel. Nu ik dit schrijf realiseer ik me dat ik de vele cetti’s zanger ben vergeten. En de bruine kiekendief die op de terugweg over het rietveld zweefde.

Het echte voorjaarswerk moet nog beginnen in de Zouweboezem. De komende weken zal het feest met de week groter worden. Alle reden om dit gebied regelmatig te bezoeken. Hieronder de tjiftjafs die ik wist te filmen tijdens onze wandeling:

De beste verrekijkers voor wandelaars (want licht en compact):