vogels kijken op de grevelingendam

Verslag van een vogelmiddag op de Grevelingendam

Windkracht zes en in de middag droog. Niet heel logisch om dan op een dam door de Oosterschelde te gaan filmen, maar wel verfrissend. En dat is voor een kantoorklerk ook wel eens aangenaam. Vanmiddag was het hoog water en dan zoeken steltlopers hogere delen op. Daar wachten ze tot het water weer gaat zakken en ze weer voedsel kunnen zoeken op de schorren en slikken. Op het talud van de Grevelingendam zag ik plots deze groep tureluurs staan.

Ze stonden in de bocht vlak voor de sluis bij Bruinisse. Een beetje verstopt in de bocht, maar wel duidelijk: tureluurs, en niet zo weinig ook. De meeste steltlopers houden de voeten droog, een paar staan in het water. Dat deert ze niets. Tureluurs zijn ware wadvogels en gewend aan zout (en koud) water.

Na de tureluurs gefilmd te hebben (en helaas ook opgeschrikt, want toen ik de autodeur opende bleek hoe alert ze waren), ging de tocht verder. Voor de parkeerplaats dobberde een grote groep futen op de golven. Na de parkeerplaats vloog een weldadig grote groep rosse grutto’s op. Die stonden daar samen met honderden scholeksters het tij af te wachten. Rosse grutto’s zijn prachtige vogels die nu in grote groepen doortrekken. Ze komen uit het Hoge Noorden en overwinteren tot diep in Afrika. Een tussenstop in de Waddenzee of in de Oosterschelde gebruiken ze om aan te sterken. Honger is namelijk een van de gevaren op de lange tocht. Een ander gevaar is helaas nog altijd de jacht. Ik las dat in een land als Malta nog altijd miljoenen trekvogels uit de lucht worden geschoten, waaronder ook rosse grutto’s. En helaas is mijn favoriete vakantieland Frankrijk in dit opzicht ook niet helemaal schoon. Daar worden zelfs wulpen nog bejaagd! En die gekke Fransen willen zelfs de jacht op de grutto weer heropenen! Dat voelt voor mij als terug naar de Middeleeuwen.

Weer een eind verderop, voor het restaurant, bleek er ook nog veel te zien. Groepen wulpen, scholeksters, rosse grutto’s, tureluurs, kokmeeuwen, zilvermeeuwen en een enkele grote mantelmeeuw stonden er in het kwelder. De zon zette de vogels in zilver licht. In het kwelder voelden de vogels zich kennelijk wat veiliger. Hier vlogen ze niet op, zelfs niet toen ik mijn grommende diesel in de berm parkeerde.

De Grevelingendam blijft de rest van het najaar en de winter een locatie die je echt moet aandoen als je in de buurt bent. Binnenkort zullen de rotganzen arriveren. En natuurlijk zie je er ook steltlopers als steenloper, kanoet, bonte strandloper en zilverplevier. Zelfs de lepelaar foerageert op het wad, evenals de bergeend. En in de bermen vliegen zangvogels als kneu, putter, graspieper en witte kwikstaart op. Er worden in het hoekje voor het Grevelingenrestaurant soms zelfs sneeuwgorzen gezien. Niet door mij tot nu toe helaas.

Vandaag dus veel oranje pootjes in de bocht bij de sluis van Bruinisse. Ik filmde ze vanuit de auto in de berm. De tureluurs staan eerst in de schaduw van een wolk, maar halverwege breekt de zon door:

Allemaal oranje pootjes.

Praktische natuurboeken voor aan de kust:

Een heerlijke gids om mee te nemen tijdens je dwaaltochten langs de kust.

Een fraaie en betaalbare gids voor wie de natuur wil beleven op strand en wad.

Een handige en overzichtelijke kaart van de meest voorkomende kustvogels (plus een enkele zeldzame soort erbij).

De meest populaire vogelgids van Nederland en België met natuurlijk alle kustvogels in detail beschreven en afgebeeld.

Handig en compact vogelgidsje voor aan de kust. Voor de 'gewone' natuurliefhebber.

Handige uitvouwkaart om kustdieren te herkennen. En aantrekkelijk geprijsd bovendien.

Een klein en compact veldgidsje voor iedereen regelmatig de kust bezoekt.

Een uitstekende gids om strandfossielen op de Zeeuwse stranden te determineren.

Een leuk boekje voor jong én oud. Herken dieren en planten aan de kust.

Voor iedereen die van de onderwaternatuur in de Middellandse Zee wil genieten.

Een juweel van een boek. De Noordzee en haar vogels komen tot leven!