Verslag van een gezellige vogelexcursie

Vandaag was er weer een ontmoeting afgesproken met de Vlaamse vrienden uit de omgeving van Gent. Precies een jaar geleden trokken we samen over de Zeeuwse eilanden, op zoek naar flamingo’s, pijlstaarten en ijsvogels. Nu kozen we een route die begon op de Brouwersdam en eindigde in Quackjeswater bij Hellevoetsluis. Grappen en grollen gegarandeerd met deze ontzettend gezellige groep en ondertussen zien we nog vogels ook!

vogelexcursie zeeland

De eerste halte lag bij de spuisluis op de Brouwersdam. De vogels zaten aanvankelijk ver weg. Een roodkeelduiker zwom voorbij. Een koppel eiders dobberde op de golven. In de spuisluis zwom een middelste zaagbek. En toen plots een mooie waarneming van een kuifduiker onder de kant. De kuifduiker ontlokte de nodige enthousiaste verbale uitroepen. Een middelste zaagbek koos het luchtruim en gaf een luchtshow. De toon van de dag was gezet.

Aan de andere kant van de spuisluis trokken twee kuifduikers, een groepje eiders en een zwarte zee-eend de aandacht. Maar de meeste aandacht ging uit naar het groepje steltlopers op het talud. Ik hield ze aanvankelijk voor vijf kanoeten, maar de kleinste van het stel bleek een bonte strandloper te zijn. De steltlopers stonden er behoorlijk fotogeniek bij en dus stonden we plots met tussen een schare vogelaars naar de kanoeten te loeren. Een drukte van belang daar op de Brouwersdam! Tussen de spuisluis en het strand zagen we vervolgens nog een stel rotganzen, een drieteenstrandloper, een paar brilduikers en zwarte-eenden.

vogelgids zeeland
Kanoeten en bonte strandloper

Het echte vuurwerk kwam bij de blokkendam. Ik had al een tip gekregen dat de zwarte zeekoet er zou zitten en zowaar: hij was speciaal voor ons blijven zitten. Het verenkleed zat tussen winter- en zomerkleed in, de kenmerkende witte vlek was duidelijk te zien. De ANWB Vogelgids van Europa lag steevast op in de kofferbak en wie wilde kon zich aan de koet vergapen. Ook hier zwom een stel middelste zaagbekken, een brilduiker en een fuut.

Door naar De Punt. Deze fraaie vogelkijkhut biedt uitzicht over de Grevelingen. Heel druk was het er niet, maar gelukkig scheerde de ijsvogel twee keer laag voorbij. Een paar tureluurs landden op de strekdam. Een koppel middelste zaagbekken dreef op het water. De meeste belangstelling ging uit naar het groepje dodaars dat pal voor ons dreef. Ook de hut was vervuld van de nodige jolijt en pret, precies zoals het hoort.

De Koudenhoek bij Ouddorp was onze volgende stop. Via de parallelweg op naar het vogelijkscherm. Deze polder zat werkelijk tjokvol vogels. Soorten die we hier onder meer zagen waren goudplevier, kievit, wulp, slobeend, wintertaling, krakeend, lepelaar, aalscholver, blauwe reiger, rotgans, kolgans en bruine kiekendief. Vanaf de dijk kun je het natuurgebied prachtig overzien. En aan de andere kant van de weg draaide de molen van Goedereede en die deed ons herinneren aan onze tussen-de-middagstop in De Gouden Leeuw.

Na een heerlijke maaltijd (hartelijke dank Vlaamse vrienden!) door naar de buitenhaven van Stellendam. Ik noem vooral de grote zaagbek. Het uitzicht over de Kwade Hoek mocht er ook zijn. Talloze steltlopers en eenden stonden op het slik. En zowaar ook nog een lepelaar. Het einde van de excursie was een korte wandeling naar het uitzichtpunt in Quackjeswater. Nog iets te vroeg voor de lepelaars, maar wel op tijd voor de aalscholvers. Drie wintertalingen zwommen op afstand voorbij, netjes op een rij. Maar de slobeenden stalen de show. Tientallen slobeenden waaierden uit over het water. Een prachtig tafereel.

Al met al een zeer geslaagde dag, vind ik. Met een gezellige groep mensen als mijn Vlaamse vrienden is de dag sowieso al geslaagd. En dan de talloze vogels en de gevarieerde landschappen… zo hoort een excursie te zijn vind ik. Ik bedank mijn Vlaamse vrienden weer voor de ontzettend gezellige dag. Ik vond het echt weer een groot feest en zie nu al uit naar de volgende ontmoeting.