foto vogelexcursie mauritz willemstad 1

Verslag van een vogelexcursie

Gisteren was het weer zover: de jaarlijkse vogelexcursie met de vriendengroep uit Gent. Naar deze dag kijk ik lang van te voren uit. Vogels kijken is een perfecte aanleiding om met een flinke portie humor en gezelligheid een dag in de natuur door te brengen. Dit keer waren de Hellegatsplaten en de Oeverlanden het decor. Met hier en daar een korte tussenstop.

Na onze eerste ontmoeting op het parkeerterrein bij de Langeweg, Ooltgensplaat gingen we snel naar het strandje aan de andere kant van het dorp. Sjaak had me getipt dat daar geoorde futen in zomerkleed verblijven, en soms dicht onder de kant. Zijn tip bleek volkomen juist. Hoewel we flink tegenlicht hadden, konden we de fraaie fuutjes met hun gouden oren goed bekijken. Met als achtergrondgeluid het gezang van winterkoning en tjiftjaf. Tureluur, scholekster lieten zich horen. Een paartje bergeenden vloog boven ons voorbij. Brandganzen foerageerden in het gebied. Een graspieper was druk aan het baltsen. En aan de overkant van het havenkanaal hoorden we fitis en cetti’s zanger. De zonovergoten dag bleek ideaal voor de buizerds, die waren massaal op trek. Vier buizerds cirkelden vlak boven ons hoofd. Later op de dag zouden we nog meer trekkende buizerds tegenkomen.

Voorafgaand aan de excursie filmde ik de geoorde futen. Je kunt het filmpje hieronder bekijken:

In de Hellegatsplaten zelf zagen we allereerst een paartje roodborsttapuit. Hoewel niet zeldzaam volgens de Vogelatlas van Nederland, toch bijzonder. Op het water voor de hut dreven bergeend, fuut, kuifeend, aalscholver, brilduiker en knobbelzwanen. Twee geoorde futen lieten zich met het zonlicht in de rug bekijken. Een groep kluten gaf een show weg. Ben je met Gentenaren op stap, pas dan op met het gebruik van de soortnaam kluut. Een ‘dwoie klûte’ betekent in het Gentse dialect zo ongeveer hetzelfde als ‘dwaze klootzak’. Zo leer je nog eens iets! Op een aardige afstand van de hut twee grote zilverreigers. Eenmaal uit de hut kwam ons de explosieve zang van een cetti’s zanger tegemoet.

En toen was het tijd om naar Restaurant Mauritz in Willemstad af te reizen voor een aangename lunch. Op het terras, dus hoed op. Een stoofpotje kabeljauw laat zich heerlijk combineren met een paar glazen goede witte wijn, kan ik je verzekeren.

Na een tussenstop bij de kolonie aalscholvers en blauwe reigers bij Willemstad waren de zangvogels in de Oeverlanden bij Strijensas het doel. Die bleken in de middag minder actief dan gewenst. Toch ook hier de nodige soorten gespot, met als hoogtepunt de kleine bonte specht die zich liet horen én zien. Rietgors, boomklever, boomkruiper, winterkoning, tjiftjaf, grote bonte specht, koolmees en pimpelmees toonden een glimp van hun bestaan. Schotse Hooglanders plonsden op enkele meters van ons vandaan door het moeras. Bruine kikker en gewone pad kruisten ons pad. En op het water een enkele bergeend, aalscholver, kluut, Canadese gans en grauwe gans. Ook hier weer een groepje buizerds dat op een thermiek cirkelde.

En zo kwam een einde aan de vogelexcursie met een warm afscheid op de parkeerplaats. Wie met een fantastische groep als deze vrienden op stap mag, is een bevoorrecht mens.