Uitgewerkte vogeltocht over het oosten van Goeree-Overflakkee

Hier een uitgewerkte vogeltocht op het Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee. De vogeltocht begint in de Hellegatsplaten bij het dorp Ooltgensplaat en voert je over het oostelijke deel van het eiland naar Battenoord bij Nieuwe-Tonge.

8.00 uur Hellegatsplaten, vogelkijkhut De Kluut (duur 1 uur)
Voor vogelkijkhut De Kluut bevindt zich een parkeerterreintje. Handig om af te spreken met een groep. Het parkeerterrein bevindt zich in de berm van de parallelweg N59 vlak voor het tunneltje onder snelweg A29 door. Wandel over de dijk naar de vogelkijkhut. In het struweel kun je zangvogels zien. Vanuit de hut kijk je uit over natuurgebied Hellegatsplaten en maak je kans op vogels als lepelaar, grote zilverreiger, ijsvogel, witgatje, kluut, groenpootruiter en verschillende soorten ganzen. Heb je geluk dan komt de zeearend voorbij. Tijdens de najaarstrek maak je hier bovendien kans op de visarend.

9.30 uur Vogelkijkhut Adolfsgat (duur 0,75 uur)
Je rijdt over de parallelweg N59 in de richting van Goeree-Overflakkee. Stop een paar keer om een blik te werpen op natuurgebied de Hellegatsplaten. Kijk in augustus en september of in de top van de elektriciteitsmasten een visarend zit. Ter hoogte van de dijk die Hellegatsplaten en de polders van Goeree-Overflakee scheidt parkeer je de auto. Wandel via het fietspad naar beneden en sla rechtsaf. Het fietspad voert je naar een tunnel onder de N59 door. Volg het pad, klim over het hek en wandel door het gras in de richting van de vogelkijkhut. Hier heb je een weids uitzicht over het Haringvliet. Afhankelijk van het seizoen maak je kans op ijsvogel, waterral, zeearend, allerlei soorten steltlopers, kleine karekiet, bosrietzanger, eenden, ganzen en grote zilverreiger.

10.30 uur Hellegatsplaten, vogelkijkhut de Zwartkopmeeuw (1,5 uur)
Toets in je TomTom in: Rietveldseweg, Ooltgensplaat. Sla aan het einde van deze weg rechtsaf en parkeer de auto bij de betonnen trap die je over de dijk brengt. We blijven nog even in het formidabele natuurgebied de Hellegatsplaten. Aan de kant van Ooltgensplaat bevindt zich namelijk nog een vogelkijkhut. Ook vanuit deze hut heb je een schitterend uitzicht over de Hellegatsplaten. In najaar en winter maak je hier kans op brilduiker, grote zaagbek, zeearend, grote zilverreiger en vele andere soorten. Als het veel heeft geregend dien je laarzen aan te doen. Het wandelpad naar de vogelkijkhut is dan behoorlijk drassig en staat hier en daar zelfs blank. Let tijdens de wandeling op zangvogels als roodborsttapuit, goudvink, en staartmees. In najaar en winter maak je hier ook kans op de houtsnip. Sperwer en havik jagen in het struweel.

12.15 uur Lunch (optie: cafetaria Hetty’s Verse Patat aan het einde van de Langeweg, Ooltgensplaat)

13.15 uur Krammersche Slikken (0,5 uur)
Toets in je TomTom in: Lodewijksweg, Achthuizen. Parkeer aan het einde van deze weg de auto en ga de kijk over het natuurgebied. De Krammersche Slikken vormen een weids natuurgebied aan de oever van de Krammer. Het is een van de beste gebieden om de zeearend te zien. Een telescoop is vanwege de afstanden noodzakelijk. Hoe lang je hier blijft staan is aan jou en is natuurlijk sterk afhankelijk van de aanwezigheid van de zeearend.

14.00 uur Spuikom, Oude-Tonge (0,5 uur)
Toets in je TomTom in: Suissendijk, Oude-Tonge. Rij naar het einde van deze weg. De Spuikom bij Oude-Tonge biedt een prachtig uitzicht over de Krammer. In najaar en winter wemelt het hier van de watervogels als grote zaagbek, middelste zaagbek, brilduiker, fuut, geoorde fuut, wilde zwaan, kleine zwaan. Vrijwel elk jaar worden er ijsduikers gezien. Wandel hier ook even het fietspad op, na een paar honderd meter kun je achter het struweel een blik slaan op het water.

14.45 uur Battenoord (0,5 uur)
Wil je deze laatste locatie bezoeken, check dan eerst op waarneming.nl of de flamingo’s recent nog zijn gezien. Hoewel de flamingo’s niet de enige vogels zijn die je er kunt zien, zijn het wel de belangrijkste. Eigenlijk de enige reden om speciaal voor naar Battenoord te rijden. Drie soorten flamingo’s foerageren hier in het Grevelingenmeer. Je komt er door in je TomTom als bestemming in te voeren: Battenoordsedijk, Nieuwe-Tonge. Ga de dijk over naar het jachthaventje van Battenoord.

Naar de westkant van het eiland Goeree-Overflakkee
Ook de westkant van het Goeree-Overflakkee is een ware hotspot voor vogelaars. Vooral in najaar en winter wanneer aan de Brouwersdam de zeevogels zich melden. Heb je tijd over, of wil je liever een van de hierboven genoemde gebieden overslaan, dan is in de periode november tot en met februari een bezoek aan de Brouwersdam een absolute aanrader. Klik hier voor meer informatie over vogels kijken op de Brouwersdam.

Veel plezier met vogels kijken op Goeree-Overflakkee!

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)