Tureluur voor dag en dauw

Een tureluur scharrelt voor dag en dauw door de Donkse Laagten, druk op zoek naar insecten. De Donkse Laagten beschouw ik als een oase te midden van de weilanden. Vorige week beweerde een agrariër in het Nederlands Dagblad dat de achteruitgang van het aantal weidevogels niet te wijten zou zijn aan de intensieve landbouw. Uitbreiding van bedrijventerreinen, aanleg van wegen en woonwijken zouden één factor zijn. En de andere: het feit dat landbouwers geen gif meer gebruiken, de muizen tegenwoordig dus geen gif meer in het lijf hebben waardoor het aantal roofvogels toeneemt. En de roofvogels, die decimeren het aantal kuiken. Tja, over verkeerde beeldvorming gesproken. Breng een bezoek aan de Donkse Laagten en rij vervolgens een kilometer door en speur dan weer eens naar weidevogels. In de weilanden met Engels raaigras is het aantal weidevogels bijkans tot nul gereduceerd. De invloed van de intensieve landbouw is enorm. Inderdaad, buizerds pakken wel eens een grutto-kuiken. Daar zijn het roofvogels voor. Bij een gezonde grutto-populatie is dat niet erg. Nu wel. De weinige kuiken die uit het ei kruipen, zouden allemaal groot moeten worden om de populatie in stand te houden. Dat lukt natuurlijk nooit. Dat het aantal weidevogels ook in natuurgebieden achteruit gaat, zou wel eens veel meer te maken kunnen hebben factoren als inteelt, een kwetsbare populatie waarin elk verlies dubbel zo hard doorwerkt en toevallige omstandigheden die, als ze negatief uitpakken, meteen een hele regio-populatie treffen. Nee, van het slecht onderbouwde verhaal van de agrariër in genoemd dagblad kan ik geen soep koken.

PS. Koos Dijksterhuis schrijft in zijn column in Trouw op 7 april 2017 dat voedseltekort ook een verklaring kan zijn. Hij bezocht een boer op wiens land een groot aantal grutto’s broedt. Honderden kuiken kruipen er uit het ei, slechts een paar groeien op. Nog geen tien stuks. De rest sterft de hongerdood. Het vermoeden is dat gif in het oppervlaktewater funest is voor het insectenleven of dat de insectenpiek door de opwarming van de aarde te vroeg komt waardoor de kuikens achter de piek komen en dus te weinig insecten kunnen vangen.