Tips om de wintertaling te zien

Wintertaling – Teal – Krickente  – Sarcelle d’hiver  – Anas crecca

De wintertaling (Anas crecca) behoort tot mijn favoriete eendensoorten. Het is de kleinste eend van Europa en is werkelijk schitterend getekend, althans de mannetjes. Kijk naar hun rode kop met die prachtige groene boog, het lichtgrijze bovenlijf met het ragfijne zwarte lijnenspel en natuurlijk de gele kont! Zie je een gele kont, dan is het waarschijnlijk een wintertaling met de pijlstaart als goeie tweede. Maar die twee verschillen zo enorm qua grootte, dat je je bij dat kenmerk niet kunt vergissen. In het boek Vogelfamilies van Nederland lees ik dat de wintertaling in ons land broedt met ongeveer 1.600 tot 1.900 broedparen. Dat is voorwaar nog niet weinig! Overwinteren doen ze in veel grotere getale: elke winter verblijven 70.000 tot 80.000 wintertalingen in ons land. Laten we er maar heel zuinig op zijn!

Mijn filmpjes over de wintertaling

Herken de wintertaling

Uiterlijk

Het mannetje van de wintertaling is een prachtige verschijning. Kijk naar zijn de rode kop met de groene oogstreep. Aanschouw zijn grijze lijf met de ragrijne zwarte tekening. De horizontale witte streep over de flank is ook kenmerkend. En dan natuurlijk de gele kont.

Het vrouwtje is natuurlijk een stuk onopvallender, lees: ze is bruin van kleur. De bruine veren zijn afgezet met zwart.

De wintertaling herken je natuurlijk ook aan de grootte: het is een heel klein eendje.

Leefgebied

De wintertaling kun je overal zien waar water is en slik. Zoet water en zout water, dat maakt ze weinig uit.

Geluid

Het geluid van de wintertaling herken je al van verre. Het is een kort fluitend toontje.

Roep:

Wintertaling (Sjaak Huijer)
Wintertaling (Sjaak Huijer)
Mijn tips om de wintertaling te zien:

Wil je smienten zien, dan zijn dit mijn belangrijkste tips:

  • Kijk op waarneming.nl waar momenteel wintertalingen bij jou in de buurt worden gezien.
  • Bezoek een waterrijk natuurgebied bij jou in de buurt. Speur het water en de oevers af op wintertalingen.
  • Wintertalingen zijn over het algemeen schuw. Ze vliegen snel op als ze je zien. Stel je dus verdekt op.
Goede gebieden:

Vooral:

  • In waterrijke natuurgebieden.
  • In weidegebieden.
  • Op kwelders en op slikgebieden langs de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde.
Deze soort lijkt op:
Wintertaling (Sjaak Huijer)
Wintertaling (Sjaak Huijer)

Bescherming van de wintertaling

De jacht op de wintertaling is gelukkig gesloten, en laten we dat ook maar zo houden ook! Maar niet minder belangrijk is dat er gebieden worden gecreëerd waar wintertalingen niet worden verstoord. Die zijn er gelukkig ook, denk alleen maar eens aan een gebied als de Biesbosch. En zo zijn er ontzettend veel kleinere en grotere natuurgebieden waar je in najaar en winter wintertalingen kunt zien foerageren. Dat doen ze meestal door plat voorover met hun snavel als een bulldozer door de modder wandelen. Zo filteren ze algen en ongewervelde diertjes uit de modder.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!