Tips om de slobeend te zien

Slobeend – Northern Shoveler – Löffelente  – Canard souchet  – Spatula clypeata

De slobeend (Spatula clypeata) staat natuurlijk bekend om zijn imposante snavel. Zie hoe hij met zijn lepelvormige snavel lekker door het water slobbert. Hij filtert er algen en ongewervelde diertjes mee uit het water. Verder is de slobeend natuurlijk gewoonweg een magistraal mooie eend! Aanschouw het mannetje en kom onder de indruk van de prachtige kleuren in zijn verenkleed. De fonkelende groene kop, de roestbruine flanken, het heldere wit op zijn lijf, de zwarte kont en zelfs een veeg helder blauw aan de zijkanten. Gelukkig kun je de slobeend in waterrijke gebieden in grote groepen zien. En zie ik een slobeend van dichtbij, dan geniet ik van het moment.

Mijn filmpjes over de slobeend

Herken de slobeend

Uiterlijk

De slobeend is een stuk kleiner dan de wilde eend. De lijven van de mannetjes zijn fraai gekleurd. De combinatie van wit, roestbruin, groen, zwart en zelfs blauw maken het mannetje slobeend tot een regelrechte beauty.

Het vrouwtje van de slobeend lijkt sterk op het vrouwtje van de wilde eend. Qua grootte ontlopen ze elkaar niet veel. Maar natuurlijk is de snavel hét kenmerkende verschil. Tegen de snavel van de slobeend kan de wilde eend echt niet op.

Leefgebied

Slobeenden komen in het hele land voor in rustige, waterrijke gebieden. Ze geven voorkeur aan zoet water. Vaak dobberen ze in najaar en winter in grote groepen op een plas, of liggen ze verdekt tussen de planten op de oever.

De slobeenden die in ons land broeden, doen dat vaak in weidegebieden. Vanwege de intensieve landbouw heeft de slobeend het als broedvogel zwaar in ons land.

Geluid

Het geluid van de slobeend is een druk getjok of geflok, ik weet niet hoe je dit geluid het beste kunt omschrijven.

Roep:

Slobeend (fotograaf: Sjaak Huijer)
Mannetje slobeend (fotograaf: Sjaak Huijer)
Mijn tips om de slobeend te zien:

Wil je slobeenden zien, dan zijn dit mijn belangrijkste tips:

  • Kijk op waarneming.nl waar momenteel slobeenden bij jou in de buurt worden gezien.
  • Bezoek een waterrijk natuurgebied bij jou in de buurt. Speur de oevers af op de witte lijven van de mannetjes.
  • Slobeenden zijn over het algemeen behoorlijk schuw. Benader ze omzichtig en jaag ze niet op. Heb je een statief bij, laat het dan niet uitsteken, het lijkt in de ogen van slobeenden op een geweer. Realiseer je dat in een land als Frankrijk de stompzinnige jacht op eenden nog altijd een populair vermaak is. Een statief of stok wordt zeker aangezien voor een geweer dan wel ‘gevaar’.
Goede gebieden:

Vooral:

  • In waterrijke natuurgebieden.
  • In het voorjaar in natuurlijk beheerde weidegebieden.
Deze soort lijkt op:
Slobeend (fotograaf: Sjaak Huijer)
Paartje slobeend (fotograaf: Sjaak Huijer)

Bescherming van de slobeend

De slobeend als broedvogels heeft het zwaar in ons land. Door de intensieve landbouw loopt het aantal broedparen gestaag terug. De slobeend is gebaat bij natuurlijk beheerde weidegebieden met hoge waterpeilen, plasdrasgebieden en latere maaitijden. Het beschermen van dit type landschap zal niet alleen de achteruitgang van de slobeend tegengaan, maar ook in het voordeel uitpakken van andere weidevogels als de grutto, watersnip en tureluur.

Slobeenden die ons land alleen bezoeken om er te overwinteren, hebben baat bij rustige, waterrijke natuurgebieden die afgesloten zijn voor bezoekers en hun honden. En die zeker niet toegankelijk zijn voor jagers! Laten we het niet als normaal beschouwen dat in landen ten zuiden van Nederland fanatiek op wordt gejaagd op onze beschermde vogels waaronder de slobeend.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)