Tips om de pijlstaart te zien

Pijlstaart – Pintail – Spießente  – Canard pilet  – Anas acuta

De pijlstaart (Anas acuta) is voor mij een iconische vogel. Tijdens mijn allereerste vogelexcursie, op twaalfjarige leeftijd, was dit de eerste ‘vreemde’ vogel die ik zag. Toen ik een week later vogels ging kijken herkende ik een vlucht pijlstaarten meteen. En dat is niet gek, want de tekening van de mannetjes is kenmerkend en vooral de ver uitstekende staartveren zijn onmiskenbaar. Kijk naar die staart en je snapt meteen waar deze fraaie eend zijn naam aan te danken heeft. De pijlstaart is een echte grondeleend oftewel: hij zoekt onderste boven in het water naar voedsel. Je ziet dan opeens een achterwerk omhoog steken met die lange uitstekende staartveren. Door zijn lange net komt de pijlstaart dieper dan andere eenden. In Nederland broedt de pijlstaart en héél lage aantallen, maar in de winter kun je de pijlstaart in Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta vrijwel overal tegenkomen. Maar ook diep in het binnenland kun je ze in moerasgebieden waarnemen.

Mijn filmpjes over de pijlstaart

Herken de pijlstaart

Uiterlijk

De pijlstaart is een grote slanke eend. Zijn nek is hoog, hoger dan bij andere eenden. Het achterlijf loopt bij mannetje én vrouwtje heel spits toe, waarbij de staartveren van de mannetjes echt héél ver uitsteken.

De mannetjes hebben een prachtige tekening vind ik. De koppen zijn chocoladebruin. In de nek steekt een streep wit fel tegen het bruin af. Het bovenlijf is grijs en kijk je goed dan zie je dat het ontzettend fijn is getekend. De kont is geel, evenals bij het mannetje van de wintertaling.

Het vrouwtje van de pijlstaart is bruin. Bij oppervlakkige beschouwing hou je haar wellicht voor een wilde eend, maar kijk altijd even naar de kont. Die loopt bij een pijlstaart echt spits toe.

Voor alle eenden geldt dat mannetjes en vrouwtjes lastiger van elkaar te onderscheiden zijn.

Leefgebied

Pijlstaarten komen in de winter vooral voor in de Waddenzee, op en langs het IJsselmeer en in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het zijn eenden van zowel het zoute water als het zoete.

Geluid

Het geluid van de pijlstaart lijkt sterk op dat van de wintertaling. Baltsende mannetjes maken dezelfde fluittonen als hun kleinste neef

Roep:

verschil mannetje en vrouwtje pijlstaart sjaak huijer c
Fotograaf: Sjaak Huijer
Mijn tips om de pijlstaart te zien:

Wil je pijlstaarten zien, dan zijn dit mijn belangrijkste tips:

  • Kijk op waarneming.nl waar momenteel pijlstaarten worden gezien.
  • Ga in de winter een keer vogels kijken langs het IJsselmeer, in de kwelders en op de slikken van de Waddenzee, Oosterschelde of Westerschelde.
  • Pijlstaarten zijn over het algemeen heel schuwe eenden, vooral in gebieden waar mensen een verstorende werking hebben, zoals bijvoorbeeld in de Oosterschelde. In gebieden waar regelmatig wandelaars langs komen, zijn ook de schuwe pijlstaarten vaak gewend aan mensen en blijven ze tot vlak voor het wandelpad rustig foerageren.
Goede gebieden:

Vooral:

Deze soort lijkt op:
pijlstaart
Foeragerende pijlstaarten

Bescherming van de pijlstaart

Voor overwinterende pijlstaarten is het belangrijk dat ze ongestoord kunnen foerageren en uitrusten. Het afsluiten van slikgebieden in de Waddenzee en de Zeeuwse delta is daarom van groot belang voor deze eendensoort.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)