Tips om de krakeend te zien

Krakeend – Gadwall – Schnatterente  – Canard chipeau  – Mareca strepera

De krakeend (Mareca strepera) is een eendensoort die floreert in ons land. Even talrijk als de wilde eend is hij niet, maar je ziet de krakeend in sommige plaatsen zelfs in de bebouwde kom. En dat maakt dat je de krakeend vrijwel overal kunt zien waar zoet water is. Hij is kleiner dan de wilde eend en het mannetje is, hoewel bij nadere beschouwing heel fijnzinnig gekleurd, een stuk minder opvallend dan de woerd van de wilde eend. Een reden waarom de krakeend zo floreert zou kunnen zijn dat ze later broeden dan de wilde eend (als de kuikens uitkomen zijn er meer insecten om te eten) en dat ze een zeer verborgen nest hebben. Het zijn aannames, het sluitende antwoord is nog niet gevonden. De schoonheid van de krakeend wordt misschien een beetje onderschat. Zoom maar eens met een goede telescoop in op een krakeend en je zult je verbazen over zoveel fijnzinnige schoonheid.

Mijn filmpjes over de krakeend

Herken de krakeend

Uiterlijk

De krakeend is een stuk kleiner dan zijn grote neef, de wilde eend. Het lijf van het mannetje is grijs met een fijne zwarte tekening. Let op de opvallende witte spiegel en als hij zijn vleugels een beetje spreid op de diep bruine veren voor de spiegel. De snavel van het mannetje krakeend is zwartgrijs.

Het vrouwtje krakeend lijkt sterk op het vrouwtje van de wilde eend. Ze is bruin met zwarte accenten. Opvallend is ook bij het vrouwtje de witte spiegel. Die witte spiegel is bij beide geslachten een opvallend kenmerk. De snavel van het vrouwtje is oranje met zwart. Aan de snavel herken je het geslacht!

Leefgebied

Krakeenden kom je vrijwel over tegen waar zoet water is. Zelfs in de bebouwde kom kun je ze al zien! Dat heb ik zelf ervaren toen ik een groep krakeenden op een vijver bij een winkelcentrum in Papendrecht zag foerageren. In vrijwel elk waterrijk gebied kun je krakeenden zien. Vijver, moeras, sloot, weidegebied, uiteraarden enzovoorts. Reken erop dat de krakeend op je vogeltocht een vaste waarde is.

Geluid

Het geluid van de krakeend is ietwat bedeesd. Een korte rasp. In de balts voegt het mannetje daar een kort piep aan toe.

Roep:

krakeend mannetje en vrouwtje
Paartje krakeenden
Mijn tips om de krakeend te zien:

Wil je krakeenden zien, dan zijn dit mijn belangrijkste tips:

  • Kijk op waarneming.nl waar momenteel krakeenden bij jou in de buurt worden gezien.
  • Ga lekker uit wandelen in park of stad. In veel sloten en vijvers kun je krakeenden zien. Zie jij het verschil met de wilde eend?
  • Krakeenden zijn over het algemeen niet schuw, zeker de eenden die zich in of bij de bebouwde kom ophouden. Krakeenden in natuurgebieden kunnen echter wel behoorlijk schuw zijn. Benader hen voorzichtig en hou jezelf zo veel mogelijk onzichtbaar. Heb je een statief bij, laat de poten dan niet uitsteken. Het statief kan namelijk wel eens op een geweer lijken in de ogen van krakeenden (denk ik), en dan vluchten ze geheid weg.
Goede gebieden:

Vooral:

  • In vijvers, sloten en moerassen.
  • Overal waar zoet water is, kun je krakeenden zien. Maar soms zie je ze ook op zout water of in zilte gebieden.
Deze soort lijkt op:
krakeend
Paartje krakeend

Bescherming van de krakeend

Op een of andere manier gaat het de krakeend voor de wind in ons land. Dat betekent dat de omstandigheden voor de krakeend in ons land goed zijn. Behoeft de krakeend extra bescherming? Dat denk ik niet. Maar goede leefgebieden zijn natuurlijk ook voor de krakeend van eminent belang. En met de krakeend beschermen we dan ook andere waterminnende vogels. Oftewel: het is van belang om waterrijke natuurgebieden te creëren en in stand te houden. Het kunnen ook kleine gebiedjes zijn, mits er maar rust in het gebied is. In de bebouwde kom kunnen de omstandigheden voor krakeenden optimaal gemaakt worden door het aanleggen van waterpartijen met natuurlijke oevers. En natuurlijk is het van belang dat de jacht op de krakeend in landen ten zuiden van ons land wordt gestaakt. Hier beschermen en in Frankrijk beschieten, dat is niet heel bevorderlijk voor de populatie.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)