Tips om de eider te zien

Eider – Common Eider- Eiderente – Eider à duvet – Somateria mollissima

De eider of: eidereend (Somateria mollissima) behoort wat mij betreft tot de meest imposante eenden. Zie ik een eider, dan sta ik stil en geniet van de prachtige kop en de krachtige snavel. Meestal dobberen ze onbewogen op de golven om nu en dan onder te duiken op weg naar een schelp of krab. Dit soort prooidieren kraken ze moeiteloos met hun snavel. Eiders zie ik niet zo heel vaak. In de Vogelatlas van Nederland lees ik dat ons land het zuidelijkste punt van hun broedgebied is. Pas in 1906 vestigde de eider zich voor het eerst als broedvogel in Nederland en wel op Vlieland. In de winter zie je meer eiders dan in de zomer. Dat komt omdat ook eiders uit het Oostzeegebied in onze kustgebieden overwinteren. De beste plaats om eiders te zien is de Waddenzee. Andere goede locaties liggen langs de Noordzeekust: de Zuidpier bij IJmuiden en de Brouwersdam. En natuurlijk maak je overal langs de kust, en zelfs in Oosterschelde en Westerschelde kans op een waarneming.

Mijn filmpjes over de eider

Herken de eider

Uiterlijk

Een mannetjes eider zul je niet zomaar verwarren met een andere eend. Het is een grote, witte zee-eend met een prachtige groene vlek in de nek, een grijsgroene snavel, een zwarte pet flank. Op de borst zie je een zweem van roze. De zwarte kraalogen vallen helemaal weg in de zwarte pet.

Het vrouwtje van de eider zou je bij oppervlakkige beschouwing kunnen verwarren met vrouwtjes van één van de andere zee-eenden. Kijk je goed, dan ontwaar je typische silhouet van een eider. De snavel die in één lijn met het voorhoofd ligt en het fors lijf dat dezelfde vorm heeft als dat van het mannetje. De snavel heeft een lichte punt. De kleur van het vrouwtje is bruin, vaak behoorlijk donkerbruin.

Leefgebied

In Nederland kun je de wilde zwaan in de winter zien, en dan vooral in het noordoosten van het land. In Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland en de Veluwe Randmeren. In Zeeland kun je ze jaarlijks rond het dorp Zonnemaire zien, vaak te samen met kleine zwanen. Elders in het land kun je hier en daar kleine aantallen zien.

Geluid

Het geluid van de eider is echt bijzonder te noemen. Een laag, jammerend oe-oe-oe. Het heeft wel iets weg van de roep van een houtduif.

Beluister hier de roep van de eider:

eider eidereend
Mijn tips om de eider:

Wil je de eider zien, dan zijn dit mijn belangrijkste tips:

  • Kijk op waarneming.nl waar momenteel eiders worden gezien.
  • Ga in de winter een keer vogels kijken op de Brouwersdam of Zuidpier bij IJmuiden.
  • Neem een stoeltje mee en blijf een tijdje rustig zitten als je eiders in het vizier hebt. Soms komen ze na een tijdje op je afzwemmen. Schuw zijn ze niet.
  • Breng in de winter een bezoek aan de Noordzeekust.
Goede gebieden:

Denk aan:

Deze soort lijkt op:
  • Eigenlijk op niet één zee-eend, misschien het vrouwtje op een zwarte zee-eend of een gewone zee-eend.
tips om de eider te zien
Mannetje eider voor de Brouwersdam

Bescherming van de eider

De belangrijkste beheersmaatregel om de eider te beschermen is het creëren van rust in de broedgebieden en het herstel van het voedselaanbod in de Waddenzee. Door overbevissing van schelpbestanden (mossels en kokkels) vond er eind jaren negentig een enorme sterfte plaats onder eiders. Het is evident dat het belangrijk is dat gebieden in de Waddenzee gevrijwaard blijven van visserij en dat dit wordt gehandhaafd.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)