Tag archieven: zwarte wouw

Zwarte wouwen boven een vuilstort

Pas zag ik in het NOS Journaal een reportage over wat de Europese Unie zoal heeft opgebracht. Een van de verworvenheden was de inzameling van ons afval. Bij de landen in het westen van de unie wordt het afval gescheiden, verwerkt en weet ik veel wat. In elk geval niet in de open lucht gestort. In Oost-Europa werkt men nog op de ouderwetse manier en stort men het afval op kolossale stinkende hopen. En men peinst er niet over om het beleid aan te passen. Men is er nog trots op ook. In een land als Roemenië is daarom ook slechts één inzamelingspunt voor plastic flessen te vinden. Groot was mijn verrassing toen mijn dochter me in Bourgondië wees op een zwerm kraaien. Boven een vuilstort langs de snelweg bij Avallon. Gelukkig ver genoeg om de stank te ruiken. En dichtbij genoeg om te zien dat de zwarte kraaien vergezeld waren door zwarte wouwen. En die imposante roofvogels zie je in Nederland zelden. Toch nog een voordeel die open vuilstorten. Je ziet er nog eens een bijzondere vogel. Maar wel gek dat je in het schone Bourgondië nog open vuilnisbelten vindt.

Zwarte wouw eet prooi in volle vlucht

Nooit eerder zag ik een roofvogel al in volle vlucht aan zijn prooi kluiven. Deze zwarte wouw cirkelt boven een akker bij Chateau de Pellebuzan in De Brenne en komt even later met een muis of rat aanvliegen. Hij kennelijk flinke trek, want hij begint zijn prooi al in de lucht te verscheuren. Hij joeg ook nog een groepje koereigers schrik aan. Hun verrichtingen filmde ik ook en publiceer ik later.

 DVD algemeen