Tag archieven: weekbericht

Weekbericht #16 Bijzondere waarnemingen

Wil je vogels kijken, zoek dan een natuurgebied op, wandel er doorheen of ga lekker in een vogelkijkhut zitten, en je ziet gegarandeerd vogels. Dat geldt voor alle gebieden, dus evenals vorige week noem ik geen gebieden in het bijzonder. Voor mezelf was het vooral een vlinderweek. Dinsdagmiddag bezocht ik het Alblasserbos in Papendrecht in de hoop een oranjetipje te kunnen filmen. Ik merk op Facebook dat deze soort momenteel zo ongeveer de heilige graal is onder vlinderliefhebbers. Ook in het Alblasserbos kwam ik diverse mensen tegen die speciaal voor het oranjetipje kwamen.
Lees verder Weekbericht #16 Bijzondere waarnemingen

Weekbericht #15 Ook de dagvlinders vliegen weer

Waar je ook gaat, vogels alom. De beste tijd om zangvogels waar te nemen is aangebroken. Ga naar buiten, zoek een natuurgebied op en speuren en luisteren maar. Of je nu de bossen op de Veluwe bezoekt, de weidegebieden in de Alblasserwaard of de Zeeuwse delta met zijn watervogels, overal stuit je op een enorme rijkdom aan vogels. Dit wordt dus een heel kort weekbericht: open slechts het menu Vogelgebieden, kies een natuurgebied uit en vogelen maar.
Lees verder Weekbericht #15 Ook de dagvlinders vliegen weer

Weekbericht #14 De blauwborsten zijn gearriveerd

Voor mij staan sinds afgelopen weekend de komend weken in het vooral in het teken van de zangvogels. Op de Tongplaat bij Dordrecht wemelt het van de blauwborsten. Ik telde in het openbare deel minimaal tien territoria. De Tongplaat (en de hele Biesbosch trouwens) is een van de beste plaatsen om blauwborsten te zien. Maar ik kwam ook blauwborsten tegen in de Tiendgorzen in de Hoeksche Waard. Water, riet en struikgewas. Als je die combinatie in een natuurgebied vindt, dan maak je grote kans op deze fraaie zangvogel. En je krijgt er gelijk fitis en tjiftjaf bij, want die zijn ook massaal gearriveerd. De eerste rietzangers ook trouwens. Hoe vroeger in de morgen, hoe beter. Op sommige plekken op de Tongplaat vielen de zingende vogels nauwelijks van elkaar te onderscheiden, omdat ze zo hard met zovelen zongen. Ik beleefde ook nog op een andere manier een persoonlijk moment of fame: plots danste er een cetti’s zanger voor mijn camera en ondanks alle takjes en rietstengels stond mijn lens nog scherp ook.

Lees verder Weekbericht #14 De blauwborsten zijn gearriveerd

Weekbericht #13 Massa’s vogels

In mijn vorige bericht schreef ik dat het in de Karrenvelden Tholen momenteel barst van het vogelleven. Dat geldt voor vrijwel alle natuurgebieden, zeker voor de gebieden die aan het water liggen. Kluten, zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen, tureluurs, grutto’s kieviten en lepelaars zoeken hun broedgebieden op of zijn al aan het broeden. Je kunt je hart dus ophalen in de Zeeuwse delta. Reken maar dat je in alle gebieden ontzettend veel vogels tegen komt. Veel steltlopers en hier en daar zangvogels als graspieper, roodborsttapuit en rietgors. Wil je weten waar je precies in Zeeland moet zijn, open dan eens mijn overzicht van Zeeuwse vogelgebieden.
Lees verder Weekbericht #13 Massa’s vogels

Weekbericht #12 Steltlopers

Het is plots echt de tijd van de steltlopers in ons land! In de Brabantse Biesbosch worden soorten gezien als kluut, watersnip, bonte strandloper, bontbekplevier, zelfs een paarse strandloper (!), kleine strandloper, goudplevier, grutto, kievit, scholekster, witgatje, wulp, kemphaan, tureluur, zwarte ruiter en af en toe en alleen voor de happy few: de kleine geelpootruiter. Nou, als je in de Brabantse Biesbosch zoveel steltlopers ziet, hoe moet het dan niet zijn in de Zeeuwse delta? Daar kun je dan toch ook nog wel een kanoet of rosse grutto aan het rijtje toevoegen?
Lees verder Weekbericht #12 Steltlopers

Weekbericht #11 Welkom Grutto Weekend

Wat mij betreft gaat de aandacht deze week vooral uit naar de grutto. De eerste grutto’s zijn alweer een aantal weken in ons land. Op sommige plekken kun je ze met honderden tegelijk naar voedsel zien zoeken. Aansterken voor het broedseizoen. Zo was ik afgelopen weekend in de Brabantse Biesbosch en daar stikt het momenteel werkelijk van de grutto’s. Wat een geweldig gezicht om honderden en soms zelfs enkele duizenden grutto’s bij elkaar op een half natte akker naar voedsel te zien zoeken. Het is momenteel een komen en gaan van vogelaars daar. Die en passant natuurlijk allemaal de kleine geelpootruiter proberen te vinden. Maar terug naar de grutto’s. Hou ook eens halt bij de plas voor de natuurcamping. In deze plas zijn een paar zandplaten drooggevallen en op en om die zandplaten rusten grote groepen grutto’s uit. Ze komen soms massaal over het water aanvliegen, laag en snel. Ook al zo spectaculair! Rechts van de Bandijk aldaar wordt trouwens regelmatig een roerdomp waargenomen. Lees verder Weekbericht #11 Welkom Grutto Weekend