Zilverplevieren zijn zichtjagers

Wandel op het wad en je komt allerlei soorten steltlopers tegen. En al die soorten zijn geschapen met hun eigen unieke kenmerken. Neem nu de zilverplevier. Een steltloper die in najaar en winter in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde kunt zien. Anders dan de wulp heeft de zilverplevier een heel korte snavel. En dat maakt dat deze plevieren zichtjagers zijn. Hoe dat precies zit?

Lees verder

En nog wat foto’s van steltlopers op de Grevelingendam

Sjaak liet zich dit weekend ook inspireren tot het maken van een paar prachtige foto’s op de Grevelingendam. Tureluur, wulp, rosse grutto lieten zich fotograferen:

Beste locaties om vogels te kijken aan de Oosterschelde

Nationaal Park de Oosterschelde geniet wereldfaam. In de allereerste plaats vanwege de Neeltje Jans. Het is een van de iconen van Nederland. De Oosterschelde geniet ook wereldfaam onder vogelaars. Na de Waddenzee en met de Westerschelde is de Oosterschelde het grootste getijdengebied van Nederland. Jaarlijks foerageren miljoenen vogels op de slikken. Doortrekkers sterken er tijdens een korte tussenstop aan en vliegen dan weer verder. Wintergasten laven zich aan de rijke dis op de slikken. En ‘s zomers zie tegenwoordig ook rare snuiters als de lepelaar in de kreken jagen. In dit artikel beschrijf ik de mooiste locaties om vogels te kijken op en rond de Oosterschelde.

#1. Schor Wilhelminapolder
Voor veel vogelaars een onbekend stukje Oosterschelde. Hoewel, vorig jaar kwamen honderden mensen af op de witkopgors die er wekenlang verbleef. Maar wist je dat dit een van de mooiste plekjes is om wadvogels te bekijken langs de Oosterschelde? Tijdens hoogwater verzamelen zich hier groepen steltlopers als scholekster, bonte strandloper, tureluur, zilverplevier, rosse grutto en steenloper. Ze laten zich in alle rust bekijken. Pijlstaart en rotgans dobberen er op het water. Loop een eindje richting de sluis en je maakt in de winter kans op sneeuwgorzen. Is het laagwater richt dan je verrekijker en telescoop op het wad. Wat een weelde!

#2. Neeltje Jans
Het icoon van Nederland is een geliefde locatie onder vogelaars. Er staat een degelijke doch ietwat verweerde vogelkijkhut die uitzicht biedt over een van de mooiste hoogwatervluchtplaatsen in de Oosterschelde. Een ruig eiland pal voor de hut. Ik zag er lepelaars, grote sterns, scholeksters, rosse grutto’s en een zeehond. In de duinen broeden kleine mantelmeeuwen. In de winter zweven talloze buizerden boven de duinen, op jacht naar konijnen. En op het water maak je altijd kans op een kustvogel als de kuifaalscholver, eider, kuifduiker en middelste zaagbek. En soms duikt er zomaar een zeldzaamheid op, zoals de zwarte zeekoet in de buitenhaven. Let in de binnenhavens, tussen de drijvende tonnen, op de dodaars die er overwinteren.
Lees verder

Een zilverplevier sluipt voorbij

Het stukje kwelder bij Hotel Oosterschelde op Sint-Philipsland is een van de beste plekken om wadvogels van dichtbij te bekijken. Een uur na hoog water valt het eerste slik droog en daar komen de eerste steltlopers direct op af. Je ziet daar zomaar de rosse grutto, zilverplevier, tureluur, bonte strandloper, wulp en scholekster door elkaar lopen. Heb je geluk dan vliegt de ijsvogel voorbij. En in de winter altijd weer die mooie rotganzen. Toen ik er voor het laatst was, sloop deze zilverplevier voorbij. Door de blubber en over de vloedlijn die zich steeds verder terugtrok.

Bonte strandlopers in een oude landbouwhaven

Een wonder dat ik dit bericht kan plaatsen. Gisteren was ik in al mijn onhandigheid aan het prutsen, boem, door een verkeerde actie mijn .htaccess naar de Filistijnen. Website op zwart en ik licht in paniek (en dat is een flinke understatement). Gelukkig hielpen de mensen van Hosting2Go me vanmorgen snel uit de brand, en hoe! Ik ben ze nog dankbaar.

De kerstvakantie was voor een groot deel grijs gekleurd. Dichte mist onttrok de horizon en de omgeving aan het zicht. Het leverde mystieke beelden op, maar om vogels te filmen niet heel ideaal. In een oud en dichtgeslibd landbouwhaventje betoonde een groepje bonte strandlopers zich barmhartig. Niet schuw en aardig dichtbij scharrelde het door de dunne blubber. Bonte strandloper komen uit het hoge noorden, een deel overwintert in de Waddenzee en Oosterschelde, een ander deel vliegt door naar nog zuidelijker streken. Eén kenmerk delen beide groepen: ze hebben altijd voedsel nodig om warm te blijven en om op te vetten voor de lange reis naar het noorden. Uit onderzoek blijkt dat verstoring van steltlopers funeste gevolgen heeft. Het opvetten blijft achter waardoor ze of verhongeren of na de winter de broedgebieden niet bereiken vanwege een tekort aan brandstof. Niet zomaar het wad oplopen dus. Slechts daar waar het is toegestaan. Echt, je helpt de vogels enorm. En geloof je me niet of wil je er meer over weten? Lees dan het boek Knooppunt Waddenzee maar eens. Tal van onderzoekers vertellen heel persoonlijk over de vogels die ze onderzochten. Geen zware kost, wel heel interessant.

Paarse strandloper bij de spuisluis op de Brouwersdam

Paarse strandlopers zijn vaste wintergasten aan de Brouwersdam. Ze zien de dam aan voor een rotskust waar ze door hun schutkleur nauwelijks te onderscheiden zijn. Ik had een kwartier lang geprobeerd een roodkeelduiker te filmen (slechts een glimp vast kunnen leggen), tot ik een groepje paarse strandlopers op een paar meter afstand van me ontdekte. Ze vlogen allemaal op, op deze ene na.

kustvogelsUitstekende vogelgids voor aan de kust: Zakgids Kust- en wadvogels

Mooi vertrekpunt voor een vogelexcursie op Schouwen-Duiveland

De Grevelingendam is een ideaal vertrekpunt voor vogelexcursies op Schouwen-Duiveland. Aan de zijde van de Oosterschelde kun je bij eb duizenden steltlopers waarnemen. Aan de kant van Bruinisse overwinteren kuifduikers en brilduikers. Rotganzen grazen in de berm, lopen over het wad of dobberen in de werkhaven achter het restaurant. Rij daarna door naar een van de vele natuurgebieden op Schouwen-Duiveland, zoals de Prunjepolder en de Brouwersdam en je hebt een prachtige vogelexcursie! In dit filmpje zie je rotganzen in de werkhaven.

 
Boeken algemeen

De zoute Rammegors ontwikkelt zich tot een hotspot voor wadvogels

Nu natuurgebied de Rammegors bij Sint-Philipsland weer in open verbinding staat met Nationaal Park de Oosterschelde, ontwikkelt het gebied zich tot een echte hotspot om kust- en wadvogels te zien. In de hogere delen van de Rammegors verzamelen zich honderden kieviten en goudplevieren. Als we voor een roofvogel opvliegen, vliegen ze in spectaculaire zwermen boven het gebied. Groepen lepelaars bereiden zich voor op tocht naar het zuiden. Grote en kleine zilverreiger foerageren in de ondiepe geulen. Ook steltlopers die in minder grote aantallen voorkomen zijn gezien. Denk aan bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, bontbekplevier, watersnip en kemphaan. Zelfs de exotische steltkluut is weer waargenomen in de Rammegors! Aan eenden ook geen gebrek. Mooie soorten als pijlstaart en wintertaling zijn in de Rammegors aanwezig.

Deze rijkdom aan soorten trekt ook roofvogels aan: bruine kiekendief en slechtvalk jagen boven de Rammegors. Evenals de visarend, maar die blieft geen vogels. Ik verwacht dat je de komende maanden nog meer soorten kunt zien die typisch zijn voor de Zeeuwse kwelders: rotgans en blauwe kiekendief laten niet lang meer op zich wachten, denk ik. Je kunt een mooie wandeling maken rond het hele gebied. Je hebt dus altijd wel een moment de zon in de rug, ideaal om vogels te kijken. Vanaf de Krabbenkreedam hebben ook mensen die minder goed ter been zijn een weids uitzicht over het gebied. Kortom, om vogels te kijken is de Rammegors een uitstekende keuze!

 
Boeken algemeen