Tag archieven: Veerse Meer

kluut prunje

Vogelexcursie in Zeeland

Vanmorgen gaf ik een vogelexcursie in Zeeland. Met z’n drieën bezochten we een aantal natuurgebieden op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Eerst naar het Veerse Meer waar we vooral het vogelkoor beluisteren. Merel, zanglijster, tjiftjaf, zwartkop, roodborst, winterkoning, boomkruiper, grote bonte specht en zelfs de koekoek gaven acte de présence. Vooral de koekoek vond ik bijzonder. Staat helaas als kwetsbaar op de actuele Rode Lijst. Een grote zilverreiger vloog over. In het vennetje zwom een dodaars die zijn kenmerkende geluid liet horen. Meerkoet, krakeend, wilde eend dreven op het water, een nijlgans stond op de oever. Een eindje verderop scharrelden mannetje en vrouwtje fazant rond. Dat was het dan wel, hoewel: een vlaamse gaai gaf nog een toegift door vlak voor ons in de wei neer te strijken. Lees verder Vogelexcursie in Zeeland

Over geoorde futen op het Veerse Meer

Wil je geoorde futen zien, ga dan nu naar de Zeeuwse delta. Aan de Philipsdam, op het Krammer, voor de Grevelingendam, op de Noordzee voor de Brouwersdam en ook op het Veerse Meer kun je ze zien jagen. Allemaal in winterkleed, dus nog in een grijs kostuum. Maar met dat prachtige rode oog en de iets opgewipte snavel. Een van de beste plekken om ze op het Veerse Meer te bekijken, is de Veerse Gatdam. Vanaf de parallelweg en de parkeerplaatsen zie je ze dicht onder de dam jagen. Met verrekijker en telescoop fabelachtig goed te bekijken. Tenzij er al te hoge golven klotsen. Let goed op, want soms zwemt er een kuifduiker en zelfs een ijsduiker door je beeld.

vogels kijken in frankrijk

 

Over foeragerende kluten in februari

Met een zachte winter als die van dit jaar zie je vogels die je in winters met vorst niet ziet. Kluten bijvoorbeeld. Bij een beetje aanhoudende vorst vertrekken ze al snel in zuidelijke richting. Niet te ver weg trouwens. Zodra het warmer wordt, zijn ze net zo snel weer terug. Niet verwonderlijk dus dat je nu kluten kunt zien foerageren in natuurgebied de Middelplaten in het Veerse Meer. En niet weinige ook! De kluten die je in deze video voorbij ziet stappen, vormen slechts de voorhoede van een veel grotere groep. Evenals flamingo’s zien kluten er behoorlijk exotisch uit. Maar zolang het niet al te streng gaat vriezen, houden beide soorten het hier prima uit. Zeker in zout water dat natuurlijk minder snel bevriest dan zoet.

Wil je steltlopers zien, maak dan zeker eens een rondje Veerse Meer. Overal waar je slikranden ziet, maak je kans op enorme groepen steltlopers. Rosse grutto’s, wulpen, scholeksters, bonte strandlopers, goudplevieren, zilverplevieren en er schijnen ergens in het gebied zelfs kleine strandlopers gezien te worden. Waar precies weet ik niet. De ervaren vogelaars die achter de melding aangingen, troffen ze namelijk ook niet aan! Om steltlopers bij het Veerse Meer te zien is hoog water in de Oosterschelde het beste tijdstip. De vogels zoeken dan de hoogwatervluchtplaatsen op die in het Veerse Meer liggen. Zeker weten dat je dan ook grote groepen rotganzen ziet.

alle recensies van natuurboeken

Jonge lepelaars overwinteren op het Veerse Meer

Afgelopen zaterdag zag ik op de Oranjeplaat bij het Veerse Meer twee jonge lepelaars uitrusten. Jonge lepelaars herken je aan de bleke snavel.  Hoewel de meeste lepelaars in augustus en september naar de winterverblijfplaatsen in Zuid-Europa en Afrika vliegen, is het mogelijk om in Nederland overwinterende lepelaars waar te nemen. Een enkeling blijft in de winter hier en zal bij een niet al te strenge winter overleven. Aangezien deze winter tot nu toe uitzonderlijk zacht is, is de kans groot dat deze twee het zullen redden. Dat je in winter lepelaars ziet in de Zeeuwse wateren is zo gek nog niet. Zout water bevriest immers niet snel en in het open water kunnen lepelaars lang blijven foerageren.

banner reisgidsen

IJsduiker op het Veerse Meer

‘Ongewoon veel ijsduikers in Nederland deze winter.’ Zoiets berichtte SOVON een paar weken geleden. Een van de ijsduikers zwemt al wekenlang op het Veerse Meer rond, voor de Veerse Dam bij Vrouwenpolder. IJsduikers zijn in vergelijking met roodkeelduikers van een formaat slagschip waar je u tegen zegt. Ik las in het grandioze boek Huiswaarts van Bernd Heinrich dat ijsduikers na terugkeer naar het meer waar ze willen broeden rivalen op leven en dood bevechten. En neem dat leven en vooral ‘en dood’ heel letterlijk. Niet zelden sneuvelt een ijsduiker in de strijd om territorium en vrouw. Kijk eens naar die kop met die grote bult, die enorme snavel die verandert bij het zien van een mannelijke rivaal verandert in een dodelijke dolk. En dat alles te samen geeft de ijsduiker, in elk geval die daar op het Veerse Meer, in mijn ogen een wat dreigend uiterlijk. Trouwens: in Europa broeden ijsduikers alleen op IJsland. Wil je elders broedende ijsduikers zien, dan moet je doorvliegen naar meren in Noord-Amerika.

vogels kijken in frankrijk

Waar je de ijsduiker op het Veerse Meer kunt zien
De ijsduiker op het Veerse Meer zwemt dus voor de Veerse Dam (officieel: de Veerse Gatdam). Sla op de N57 af naar de parallelweg en speur vanaf de parkeerterreinen naar de ijsduiker. ‘Mijn’ ijsduiker filmde ik in de hoek voor surfschool Veerse Dam, zeg maar de hoek in het noorden. Ik zag daar ook grote groepen middelste zaagbekken en brilduiker. Plus een enkele geoorde fuut. Doe je een rondje Zeeland, vergeet de Veerse Gatdam niet. De deltawerken hebben  in bepaald opzichten de natuurwaarden niet altijd gediend, maar voor het zien van zeevogels zijn ze een zegen. De ijsduiker op het Veerse Meer zit trouwens niet ver uit de kant, met verrekijker en telescoop laat hij zich uitstekend zien. Bang is hij ook niet. Loop een stukje over het strandje om dichterbij te komen. Zolang je rustig bent, laat hij het allemaal toe.

Hier mijn opname: