Tapuit op de weg en de filmer erbij

De allereerste dag van onze vakantie aan het Lauwersmeer was het direct prijs: een tapuit op doortrek liet zich uitgebreid filmen. Eindelijk had ik een tapuit vlak voor me. Laten we zeggen op vier meter afstand. De tapuit midden op de weg en ik aan de rand met mijn camera op het grondstatief. Had ik er nu vakantie gehouden, dan was ik vast naar de Eemshaven gereden. Daar zit een neef van de tapuit, een dwaalgast: een blonde tapuit. Blond of niet, ze zijn het filmen en fotograferen waard.

De beste paddenstoelengidsen:

Een fitis poetst zijn veren

Als je veren maar goed zitten. Heel belangrijk voor een trekvogel. Op gezonde veren vlieg je een heel eind. Op verfomfaaide veren misschien even ver, maar het kost wel meer energie. 

Fitis op de Maasvlakte

De beste verrekijkers van dit moment (per prijsklasse de beste modellen):

Drieteenstrandlopers drommen samen

Een paar weken geleden las ik al op Natuurbericht: de vogeltrek is in Nederland al begonnen. Dat klopt, en in andere landen ook. Zangvogels vliegen haast onzichtbaar van noord naar zuid, maar de trek van steltlopers is een stuk beter te volgen. Kijk maar eens naar deze drieteenstrandlopers die op het talud van de Brouwersdam samen drommen.

Lees verder

Rotganzen zwemmen voorbij




De Grevelingendam in Zeeland is een van de locaties waar je rotganzen kunt zien. Soms staan ze midden op het slik. Een andere keer zwemmen ze voorbij in het ondiepe water. Af en toe steken ze hun kop onder water om een stuk zeesla te nuttigen. In mijn artikel over rotganzen aan de Nederlandse kust lees je meer over deze interessante vogel. Wist je dat de rotgans in een paar dagen tijd van het Hoge Noorden naar hier komt vliegen in oktober? En dat hij dezelfde route in even zo weinig dagen aflegt in mei? Oersterke vogels zijn het. Overlevers onder barre omstandigheden. Denk daar maar eens aan als je een rotgans voorbij ziet zwemmen:

De beste verrekijkers voor kinderen:

 

Tijd om bosruiters te kijken

De tijd om bosruiters te kijken. Is nu. Ze trekken door op weg naar het noorden. En scharrelen door ondiepe plasjes. Om zich snel vol te vreten voor de volgende etappe. Ooit broedde de bosruiter ook in Nederland, maar dat is bijna een eeuw geleden. Nu zie je ze in mei en september. Vooral als er een oostenwind staat. Dan worden ze een stukje naar het westen geblazen. O ja, en altijd in zoet water. Op het zoute zul je ze nooit zien. Deze bosruiters filmde ik vanmorgen bij de Donkse Laagten in de Alblasserwaard. In een ondiep plasje waar het veenpluis al bijna helemaal open staat. Camera voor me op het statief. Tegen half elf begon de boer zijn gras om te gooien en kwamen de eerste wandelaars in mieters felle truitjes langs paraderen. ‘Kijk, die meneer zit te fotograferen,’ meende er een van het intelligentere soort tegen haar vriendin te moeten opmerken, die dat zeker niet doorhad en vast meende dat ik de dakgoot aan het verven was… Wat een onzin komt er toch opborrelen in des mensen brein. En bedankt voor het opjagen van de bosruiters.

 

De beste plekken om de vogeltrek te volgen

De vogeltrek is een van de meest mysterieuze fenomenen in de natuur. Of de vogels het nu weten of aanvoelen, één ding is zeker: anticiperend op veranderde weersomstandigheden kiezen ze ervoor om weg te trekken uit hun broedgebieden. Vrijwel altijd gaan ze richting het zuiden. Landvogels delen één angst: watervrees. Ze vliegen niet graag over zee. Staat er een aardige oostenwind dan ontstaat in ons land stuwing. Vogels die over land naar het zuiden trekken, worden naar de kust geblazen. En omdat ze niet over zee willen, volgen ze de kustlijn naar het zuiden. Op bepaalde plekken moeten ze echter het water wel oversteken. Daar ontstaat op sommige dagen een enorme stuwing. Op topdagen vliegen tienduizenden vogels langs en over. Of ploffen vele duizenden zangvogels dodelijk vermoeid aan de overzijde neer. Een indrukwekkend tafereel om mee te maken. Trouwens, je hebt natuurlijk ook zeevogels die langs trekken. Daar geldt het omgekeerde voor: die gaan liever niet aan land. Bij een stevige westenwind komen ze tot vlak onder de kust. Tenslotte heb je ook trekvogels die naar Nederland komen om hier te overwinteren of om er een tussenstop te maken om na verloop van tijd weer verder te trekken.

De beste plekken om de najaarstrek te volgen
Hoewel je de vogeltrek in het hele land kunt meemaken, heb je in Nederland een aantal plekken waar je de najaarstrek het beste kunt volgen. Daar ontstaan per definitie van die stuwingen, uit welke richting de wind ook waait. En ook de gebieden waar trekvogels massaal een tussenstop maken of komen overwinteren zijn interessant. Hier kun je in najaar én voorjaar vaak enorme aantallen vogels zien. In dit artikel bespreek ik de beste plekken in Nederland om de vogeltrek te volgen.

Lees verder

Recensie: Huiswaarts, Bernd Heinrich

huiswaartsBernd Heinrich, Duitser van geboorte, Amerikaan na zijn emigratie vlak na de Tweede Wereldoorlog, raakte door een familieconflict geïnspireerd tot nadenken over het thema ‘thuis’ en ‘naar huis gaan’. Een conflict met zijn zussen over de erfenis van zijn moeder bepaalde hem bij het gedrag van naakte molratten. Na de vondst van een groot stuk eten schijnen die beesten net zo lang te vechten om deze ‘erfenis’ totdat het brutaalste vrouwtje de rol van ‘matriarch’ op zich neemt en zich het eten toe-eigent.

Koop dit boek

Lees verder

Tapuitentijd op de Maasvlakte

Wie tapuiten wil zien, die moet nu echt naar de Maasvlakte. Liefst de Tweede, want daar ligt nog veel terrein braak. Wandel eens rond de brandweerkazerne vlak voor Slag Maasmond. Langs de dijk of dwars over het veld. In de konijnengaten houden de tapuiten zich schuil. Gedraag jezelf een beetje rustig en je kunt ze soms van verrassend dichtbij bekijken.

 
Electronica algemeen

EuroBirdwatch 2015

Vandaag was het EuroBirdwatch en dat betekende dat in tientallen Europese landen trekvogels werden geteld. In Nederland ook, op ongeveer honderdzeventig plaatsen. De verwachtingen waren hoog gespannen, want in Zuid-Zweden was flink wat beweging gezien eerder deze week. Grote aantallen vogels trokken richting het zuiden waaronder grote groepen vinken, sperwers, sijzen en pimpelmezen. Een deel van deze vogels zou vandaag Nederland doorkruisen. De grote vraag is dan ook: kwamen de verwachtingen uit vandaag? Ik denk van wel afgaande op de Top 10 van vandaag:

1. Spreeuw 50.990.
2. Vink 27.325
3. Kolgans 25.032
4. Graspieper 15.575
5. Kievit 12.747
6. Grauwe gans 9.250
7. Kokmeeuw 8.592
8. Kneu 6.834
9. Toendrarietgans 6.221
10. Sijs 5.208

Lees verder