Tag archieven: SOVON

Recensie: Verschenen of verdwenen, SOVON Vogelonderzoek Nederland

De vogelwereld is voortdurend in beweging. Soorten die honderd jaar geleden niet in Nederland broedden, hebben ons land inmiddels (weer) ontdekt. En soorten die voorheen (regionaal) algemeen waren, zijn als broedvogel uitgestorven. SOVON Vogelonderzoek Nederland bracht de veranderingen in de broedvogelbevolking in Nederland in kaart en publiceerde onlangs het standaardwerk Verschenen of verdwenen. Welke soorten verdwenen en welke verschenen? Ik verzeker je: de uitkomst is best verrassend.

Lees verder Recensie: Verschenen of verdwenen, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Recensie: Vogels op de cm2, Peter Müller

Een boek dat vogelaars en filatelisten zal aanspreken: Vogels op de cm2 van Peter Müller. Die vierkante centimeter slaat op de afbeeldingen van de vogels in deze bijzondere vogelgids. Want die afbeeldingen zijn postzegels uit tal van landen. Een postzegel uit Luxemburg bijvoorbeeld, met daarop een bosuil. Bij de postzegels vind je informatie over de vogels én over de postzegel. 

Lees verder Recensie: Vogels op de cm2, Peter Müller

Dode groenling? Help mee met onderzoek

De groenling blijkt gevoelig voor de vogelziekte Het Geel (trichomonose). De ziekte Het Geel wordt overgedragen door een parasiet en is dodelijk voor duiven. Duivenmelkers maken zich dan ook altijd zorgen om uitbraken van Het Geel. Tot nu toe trof Het Geel tamme vogels, maar nu blijken ook groenlingen het slachtoffer te zijn van de parasitaire ziekte. 

De groenling staat daarom extra in de belangstelling bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Dit instituut onderzoekt ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland. het DWHC roept nu op om dood gevonden groenlingen te melden. Het instituut werkt daarbij samen met Sovon, het Vogeltrekstation en de Universiteit Utrecht. Ook jij kunt een bijdrage leveren. Hoe, dat lees je hieronder. Eerst de kenmerken van besmetting met Het Geel. Lees verder Dode groenling? Help mee met onderzoek