Tag archieven: Rammegors

Een grote groep lepelaars in het vernieuwde Rammegors

Nu het getij is hersteld in het Rammegors ontwikkeld dit natuurgebied zich tot een fraai stukje kwelder. Eb en vloed hebben weer vat op dit stukje Zeeland. Op een eeuwenoude Tirion-kaart (18e eeuw) staat het Rammegors al afgebeeld. Reken maar dat toen de getijdenstromen er ook doorheen gierden. Nu dus weer en dat is te zien. Het lijkt wel een snel stromende rivier, daar vlak voor de inlaat. Het is eb en het water stroomt het gebied uit. Een grote groep lepelaars waadt door het de ondiepe kreek en vist er regelmatig een hapje uit. Een garnaal, grondel en op het laatst zelfs iets dat lijkt op een krab. Een teken dat ook het onderwaterleven zich flink aan het ontwikkelen is, en dat is een goed teken. Zelf stond ik eerst in dubio of het wel zo’n goed besluit was. Dat fraaie oude Rammegors met zijn baardmannetjes, roerdompen en slaapplaats voor de blauwe kiekendief. Dat alles ging verloren. Maar wat terug keert is niet minder indrukwekkend: authentieke Zeeuwse natuur. Dat smaakt wat mij betreft naar meer. Valt er ergens anders in de provincie nog iets te ontpolderen?

De tien beste gebieden om lepelaars te zien

In de juni-editie van het tijdschrift Roots worden vijf hotspots beschreven om lepelaars te zien. De jongen zijn inmiddels uitgevlogen en lopen bedelend achter hun ouders aan. Dat ze dat lang kunnen volhouden, bleek wel toen ik vanuit vogelkijkhut De Kluut een groep lepelaars filmde. Eén jong liep minutenlang piepend achter een oudervogel aan. Voor lepelaars zijn de omstandigheden in Nederland de laatste decennia flink verbeterd. Ze broeden op een flink aantal plekken en de nieuwe natuur in ons land is ideaal voor deze prachtige vogel die veel mensen tot de verbeelding spreekt. Je ziet ze gelukkig op tal van plaatsen. Vijf hotspots in Roots vind ik iets te zuinig en daarom heb ik mijn eigen top 10 bedacht: de tien beste gebieden om lepelaars te zien in de zomermaanden. Een beetje in willekeurige volgorde en een zekere persoonlijke kleur ontbreekt niet, want zoals @richardtkiewiet terecht op Twitter opmerkt: ‘De meeste lepelaars zitten toch echt op de Waddeneilanden.’

Lees verder De tien beste gebieden om lepelaars te zien

De zoute Rammegors ontwikkelt zich tot een hotspot voor wadvogels

Nu natuurgebied de Rammegors bij Sint-Philipsland weer in open verbinding staat met Nationaal Park de Oosterschelde, ontwikkelt het gebied zich tot een echte hotspot om kust- en wadvogels te zien. In de hogere delen van de Rammegors verzamelen zich honderden kieviten en goudplevieren. Als we voor een roofvogel opvliegen, vliegen ze in spectaculaire zwermen boven het gebied. Groepen lepelaars bereiden zich voor op tocht naar het zuiden. Grote en kleine zilverreiger foerageren in de ondiepe geulen. Ook steltlopers die in minder grote aantallen voorkomen zijn gezien. Denk aan bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, bontbekplevier, watersnip en kemphaan. Zelfs de exotische steltkluut is weer waargenomen in de Rammegors! Aan eenden ook geen gebrek. Mooie soorten als pijlstaart en wintertaling zijn in de Rammegors aanwezig.

Deze rijkdom aan soorten trekt ook roofvogels aan: bruine kiekendief en slechtvalk jagen boven de Rammegors. Evenals de visarend, maar die blieft geen vogels. Ik verwacht dat je de komende maanden nog meer soorten kunt zien die typisch zijn voor de Zeeuwse kwelders: rotgans en blauwe kiekendief laten niet lang meer op zich wachten, denk ik. Je kunt een mooie wandeling maken rond het hele gebied. Je hebt dus altijd wel een moment de zon in de rug, ideaal om vogels te kijken. Vanaf de Krabbenkreedam hebben ook mensen die minder goed ter been zijn een weids uitzicht over het gebied. Kortom, om vogels te kijken is de Rammegors een uitstekende keuze!

[easy_youtube_gallery id=nTCFcgqnLGo cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

 
Boeken algemeen

Vogels kijken in Het Stinkgat op het eiland Tholen

Het Stinkgat is een klein natuurgebied op het Zeeuwse eiland Tholen. Oorspronkelijk bestond het uit niet meer dan de restanten van een oude kreek. Een aantal jaar geleden is ook de rest van de polder aan het natuurgebied toegevoegd. Je kunt het gebied vergelijken met de karrevelden aan de zuidkant van het eiland. Veel plassen, wat drassig, gelegen tegen de Krabbenkreek, een mooie uitloper van de Oosterschelde. Achter de dijk bevindt zich een ongerept kweldergebied. Midden in Het Stinkgat staat een vogelkijkscherm. Let op dat je bij het beklimmen van het trapje de kijkgaten een beetje vermijdt. Doe je dat niet, dan zullen de vogels vlak voor het scherm op de wieken gaan. Zo verging het althans mij, en weg waren die prachtige doch o zo schuwe pijlstaarten die ik van dichtbij had kunnen filmen, maar nu buiten het bereik van mijn camera neerstreken.