Kemphaan in de Groene Jonker

De Groene Jonker is een natuurgebied waar je niet alleen rietvogels als blauwborst, rietzanger, sprinkhaanrietzanger en snor kunt zien. Je ziet er ook veel steltlopers. Tureluur en grutto bijvoorbeeld, en wulp. En tijdens de trekperioden ook de kemphaan. Vaak zie je groepjes kemphanen langs de slikrandjes scharrelen en voedsel zoeken. Zoals deze:

Een blauwe reiger vangt een visje en slokt het op

In de Groene Jonker filmde ik deze blauwe reiger. Hij waadt behoedzaam door een plas en vangt een visje. Het spartelt, maar dat helpt niets uit. Een slok en weg is het visje. Volgens Roots Magazine is de Groene Jonker een hotspot om vogels te kijken in Nederland. En ik onderschrijf dat graag. Ga er nu heen, want de blauwborsten, rietzangers en andere vogels laten zich nu horen en zien.