Vrouwtje rietgors

Vanmorgen weer eens een ronde gemaakt om de Crezéepolder bij ons aan de overkant van de rivier (naar de eerste roman van Jan Siebelink die ik ooit las, daarna volgden er vele). Op de oevers zaten veel watersnippen die ik echter pas opmerkte zodra ze verschrikt opvlogen. Een bonte strandloper vloog een paar keer hoog over. En op het eiland tegenover één van de gluurmuren zat een grote groep steltlopers die ik niet kon thuisbrengen. Ik sjouwde daar rond met mijn camera. Mijn verrekijker had ik thuis gelaten. Het was veel te warm om mezelf helemaal vol te hangen met apparatuur.

Lees verder

Mijn beste gebieden om de snor te zien

Lok vlinders en bijen naar uw tuin: bestel Vivara insectenhuisjes!

Vanmorgen filmde ik zowaar van dichtbij een snor! Dat is een gelukje, want dat lukt niet zomaar. De snor is redelijk schuw en zingt vaak vanuit dichte begroeiing. En daarbij komt: hij staat op de Rode Lijst en dat geeft wel aan dat het in Nederland niet best gaat met deze bijzondere rietvogel. Waar kun je deze fotogenieke rietvogel nog horen en zien? Ik geef toe: ik ben hem nog niet in veel gebieden tegenkomen. Maar wel in een aantal. In dit artikel dus mijn beste gebieden om de snor te zien. Lees verder

Zingende snor in de Zouweboezem

De snor stond hoog op mijn verlanglijstje van te filmen vogels. Het valt namelijk niet mee om een snor te filmen. Hij is ten eerste redelijk schuw en zal zelden pal voor je neus zijn snorrende lied zingen. Ook zit hij vaak laag in de begroeiing, filmen is dan onmogelijk. En omdat het een rietvogel is, zit er vaak een rietstengel in de weg. Hoe hard ik ook roep tegen mijn camera, hij stelt dan altijd scherp op die stengel. De laatste reden is met recht een trieste reden: de snor is één van de 87 vogelsoorten die op de Rode Lijst staan. De populatie wordt ingeschaald als ‘kwetsbaar’. Lees verder

Vogels kijken in de Groene Jonker
In de buurt van Zevenhoven en de Nieuwkoopse Plassen lag 107 hectare landbouwgrond. Die 107 hectare ligt er nog steeds, maar de landbouwgrond is inmiddels omgetoverd tot een magnifiek natuurgebied. Een waterplas, rietkragen en graslanden werden aangelegd en zo ontstond er een vogelwalhalla die vogelaars van heinde en ver aantrekt. Zij komen af op de vele moeras- en weidevogels die er voorkomen. Je kunt dan ook heerlijk vogels kijken in de Groene Jonker.

Welke vogelsoorten zie je er zoal, afhankelijk van het seizoen natuurlijk? Geoorde fuut, zwarte stern, grutto, porseleinhoen en kleinst waterhoen gaven het gebied haar bekendheid. In het voorjaar zie en hoor je in de rietkragen snor, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, rietgors, bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger en waterral. De bruine kiekendief danst boven de rietkragen en lepelaars en grote zilverreigers foerageren in de ondiepe watergedeelten. Verder zie je er steltlopers als grutto, tureluur, bosruiter en witgatje. De zomertaling verblijft er in het voorjaar. In de winter kun je er grote groepen kemphaan, kieviten, wulpen en spreeuwen zien om maar niet te spreken over de duizenden en duizenden smienten die er overwinteren. Andere eenden die je er kunt zien zijn slobeend, pijlstaart, wintertaling en krakeend. Ook jaagt de blauwe kiekendief dan in het gebied, evenals de slechtvalk en sperwer. Een leuke wintergast vind ik altijd weer de waterpieper die ik zelf nog niet eens zo vaak heb gezien.

Tijdens mijn bezoek viel me onmiddellijk het grote aantal zingende rietzangers en blauwborsten op. Ook kwam ik op mijn wandeling een paar zingende snorren tegen. Ook opvallend: de vogels zijn redelijk gewend aan mensen. Zolang je je rustig gedraagt, laten de vogels zich lang bekijken of fotograferen. Datzelfde geldt voor steltlopers, eenden en reigers.

Praktische informatie

De Groene Jonker bereik je als volgt: toets in je TomTom in: Koudweg, Zevenhoven. Sla bij de Hogedijk, Zevenhoven links of rechtsaf, afhankelijk van de rijrichting. Ik vermoed dat je ook Hogeweg, Zevenhoven kunt invoeren, maar mijn navigatiesysteem bracht me aan de andere kant van het dorp Noorden. En daar is de Hogedijk een fietspad…

Langs de Hogedijk bevinden zich twee parkeerplaatsen. Aan het begin bij de Kousweg een kleine parkeerplaats. Verderop een grote parkeerplaats die ik je aanbeveel. Daar loop je meteen het rietgebied in met rietzangers, blauwborsten en veel meer.

In de Groene Jonker is een vogelkijkplatform neergezet. Je kunt vanaf dit platform het gebied overzien.

De Groene Jonker valt onder beheer van Natuurmonumenten. Deze organisatie slaagt er vaak uitstekend in om een aantrekkelijke wandelroute uit te stippelen. Klik hier om de wandelroute door de Groene Jonker te bekijken. Beter kun je over de wandelpaden het gebied verkennen. De vogels zijn over het algemeen niet heel schuw.

Wil je jezelf voorafgaand aan je bezoek aan de Groene Jonker goed laten informeren, breng dan eerst een bezoek aan het bezoekerscentrum in de Nieuwkoopse Plassen. De mensen hier kunnen je ook over de Groene Jonker alles vertellen.

Lunchen, dineren of zomaar even genieten op een terras met weids uitzicht, kan in Restaurant Tijsterman. Je hebt hier een prachtig uitzicht over de Nieuwkoopse Plassen en ook leuk: je kunt hier allerlei outdoor activiteiten doen. Na het vogels kijken dus lekker per fluisterboot of kano de Nieuwkoopse Plassen verkennen. Wil je een ander natuurgebied bezoeken dat grenst aan de Nieuwkoopse Plassen, ga dan eens naar de Bovenlanden Kromme Mijdrecht.

Wil je eens mooie vogelfoto’s zien in de Groene Jonker, breng dan een bezoek aan de website van Remco van Daalen.

De beste vogelgids om mee te nemen naar de Groene Jonker en andere gebieden:

ANWB Vogelgids van Europa van Lars Svensson

Dit is werkelijk de beste vogelgids van dit moment. Heb je enige ervaring, schaf deze gids dan zeker aan.

anwb vogelgids van europa

Koop dit boek

de beste natuurreisgidsen en wandelgidsen

 

Tips van visdief

anwb vogelgids van europa

steltlopers van europa

Vogels kijken in de Camargue en de Crau Hans Peeters

vogels kijken in de extremadura