Middelste zaagbek op het Oostvoornse Meer

Het schemerde nog een beetje of beter gezegd: er was nog maar weinig licht in de atmosfeer. Een mannetje middelste zaagbek zwom langs op de noordelijke oever:

De beste verrekijkers tussen € 200 en € 500:

De verschillen tussen grote en middelste zaagbek (mannetjes)

De grote zaagbek en middelste zaagbek heb ik nog niet vaak samen gezien. Toch kan het zomaar gebeuren. Op de zoete wateren rond Goeree-Overflakkee overwinteren beide soorten. In de leuke haventjes van Ooltgensplaat en Den Bommel bijvoorbeeld. En in de haven van Oude-Tonge. Kom je echter bij het zoute water van de Noordzee, dan zie je over het algemeen alleen de middelste zaagbek. De grote zaagbek heeft een voorkeur voor zoet. Maar dan nu de uitzondering: ik filmde een stel grote zaagbekken in de buitenhaven van Stellendam en die is toch echt zout, of op zijn minst heel brak.

Goed, dan sta je dus bij de haven en zie je een zaagbek. Is het een middelste zaagbek of een grote zaagbek? Nu zijn de verschillen ook weer niet zo heel lastig, maar zie je ze voor de eerste keer, dan moet je het maar net weer zien. En vandaar nu een filmpje over de verschillen tussen de middelste zaagbek en de grote zaagbek en dan alleen de mannetjes.

De beste telescopen om vogels te kijken:

Over een mannetje middelste zaagbek

De Oesterdam is een van de dammen die de Oosterschelde lelijk in stukken snijden. Links is het water inmiddels helemaal verzoet, rechts kolkt de Oosterschelde, maar lang zo krachtig niet meer als voorheen. Dat neemt niet weg dat de Oesterdam een goede locatie is om vogels te kijken. Op de uitgestrekte slikgebieden die bij eb droogvallen, wemelt het van de steltlopers. Aan de binnenzijde kun je soms verrassende waarnemingen doen. Een poelruiter bijvoorbeeld, of zomaar een groep lepelaars. Op windstille dagen in najaar of winter is het helemaal genieten. Ten zuiden van de Bergse Diepsluis is het water dan spiegelglad. Middelste zaagbekken, futen of rotganzen zwemmen op het water. Wandel er eens rond, of ga eens een poosje op het talud zitten, dit is de Oosterschelde op zijn best. Lees verder

De middelste zaagbek in Zeeland

Gisteren zag ik ze voor het eerst dit najaar: middelste zaagbekken. In het ebbende water op de Grevelingendam. Het waren opvallend genoeg allemaal vrouwtjes. Niet één mannetje. Dat geeft niet, de mannetjes volgen ongetwijfeld nog en dan kun je niet alleen genieten van die prachtige groen bekuifde koppen, maar ook van het baltsgedrag.

Nadat ik mijn auto had geparkeerd en voorzichtig het spekgladde talud van de Grevelingendam was afgedaald (aan de kant van Bruinisse, ter hoogte van het spitvak), zag ik ze meteen. De middelste zaagbekken zwommen tussen de rotganzen die ook het foerageren waren, maar dan op zeesla. Middelste zaagbekken doen het daarvoor niet. Dat zijn pure carnivoren en dus waren ze op jacht. Ebbend water stroomt. En in stromend water voelen vissen zich thuis.  Lees verder

Middelste zaagbek in de haven

Vanmorgen met vriend Sjaak de zuidkust van Overflakkee onveilig gemaakt. Soms voelden de watervogels zich inderdaad behoorlijk onveilig. Grote zaagbekken, brilduikers, kleine zwaan, slechtvalk en torenvalk maakten zich helaas wel heel snel uit de voeten. Ook tureluurs, bonte strandlopers (en zelfs een kemphaan zo ontdek ik nu op de opname), voelden zich niet aangetrokken tot onze verschijning. En tijdens een wandeling door ruig terrein joeg Sjaak zowaar een vos op! Na afloop nog even door naar de pittoreske haven van Den Bommel en ja hoor, daar zwom zowaar een middelste zaagbek. Altijd een dankbaar doelwit. Den Bommel ligt aan het Haringvliet. De gorzen naast de haven zijn een prima vogelgebied.

Middelste zaagbek in de haven van Den Bommel

Een mannetje middelste zaagbek doorkruist de pittoreske haven van Den Bommel aan de rand van het Haringvliet. Met een maximale vergroting van vijftig keer valt het niet mee de vogel zonder schokken te filmen. Toch heb ik het geprobeerd. De schokken heb ik er zo veel mogelijk uitgeknipt en het beeld vertraagd tot 25%. Van zo dichtbij heb ik nog maar zelden een middelste zaagbek gezien. En dat hij niet opvloog is een wonder, want wie de haven van Den Bommel kent, weet dat die bepaald niet groot is.

 

de beste vogelgidsen voor kinderen

Middelste zaagbek op het Oostvoornse Meer

Het Oostvoornse Meer is een beschut meer waar jaarlijks ontzettend veel vogels overwinteren. In het struweel en de rietvelden rond het meer tref je allerlei zangvogels. Soorten die velen tot de verbeelding spreken zijn goudvink, ijsvogel, baardmannetje en waterral. Op het water natuurlijk de watervogels. Zeekoeten, wilde zwanen of deze middelste zaagbek.

de beste vogelgidsen 2016

Middelste zaagbekken op de Philipsdam

De Philipsdam blijft een bijzondere plek om vogels te kijken. De zeearend wordt er een enkele keer gezien (door mij overigens nog nooit). Op het zoute water overwintert jaarlijks een aantal kuifduikers. Plus een stel middelste zaagbekken. Die filmde ik een paar weken geleden. Opvallend genoeg zag ik evenals eerder op de Brouwersdam alleen maar vrouwtjes.

banner vogelmemory

 

Roodkeelduikers op de Brouwersdam

Voor wie in de winter zeevogels wil zien is de Brouwerdam bij Ouddorp dé hotspot. Aan de Noordzeekant kom je van noord naar zuid, langs de hele dam dus, bijzondere soorten tegen. Zeker als de wind een paar dagen uit westelijke richting heeft gewaaid komen ze dicht onder de kust. Zeehonden zie je er ook vrijwel altijd.

Neem een goede verrekijker mee, liefst ook een telescoop, omdat het leven op zee zich ook op grote afstand afspeelt. En hou bij je kledingkeuze rekening met barre weersomstandigheden. Op zo’n kale betonnen dam waait het altijd. En er is nog iets. Lokale bewoners beweren dat Ouddorp de meeste zonuren van Nederland telt. Regent het in Rotterdam, dan schijnt de zon in Ouddorp. Was het maar zo’n feest! Hoe vaak is ons het tegendeel overkomen. Zo ook gisteren. In de Alblasserwaard was het droog en prima weer, maar op de Haringvlietdam bij Stellendam begon het te miezeren en dat hield aan tot op de Brouwersdam. Voor kijken niet zo’n probleem, voor opnemen met een Panasonic des te meer.

Voor welke vogels ga je naar de Brouwersdam? Allereerst voor duikers. Roodkeelduikers vooral, in de winter niet te missen. En heb je geluk dan zie je ook een parelduiker. En met nog iets meer geluk de zeldzame ijsduiker. Kuifduikers zijn ook vaste wintergast, maar die zijn alleen in naam en daad een duiker, volgens wetenschappers zijn ze lid van de familie der futen.  De roodkeelduikers in deze video zwommen in de inlaat aan de zuidkant van de dam. Een buitenkansje, vaak zitten ze links van de lichtmast die op ongeveer vijfhonderd meter afstand in zee staat.

Tot slot een droge opsomming van andere vogelsoorten die je hier kunt zien: ijseend, brilduiker, eidereend, zwarte zeeëend, middelste zaagbek, zeekoet, paarse strandloper, steenloper, scholekster, rosse grutto, aalscholver. Zelf heb ik er jaren terug mijn eerste en tot nu toe enige waarneming gedaan van de rosse franjepoot. Ook de kleine en grote burgemeester worden ieder jaar gezien. Beide door mij nog altijd gemist.

Altijd in westelijke richting blijven turen!

 

nieuwe zakgids vogels  Uitstekende keuze: Nieuwe zakgids vogels