Vlog #9. Kemphanen

Kemphanen. Als broedvogel helaas zo ongeveer uitgestorven in ons land, zo lees ik in de Vogelatlas van Nederland. En ook op de doortrek mijdt deze fascinerende steltlopers ons land meer en meer. Dat komt, omdat de kemphaan steeds meer in oostelijke richting broedt, steeds verder van ons vandaan. Gisteren was ik zo gelukkig er toch twee te filmen. Van zo’n waarneming moet een vlog worden gemaakt…

Lees verder

Recensie: Minigids Boerenlandvogels, Vogelbescherming Nederland

Boerenland genoeg in Nederland, maar welke vogels zie je er? Of in grote delen eigenlijk beter: zou je er moeten kunnen zien? Grote delen van de Hollandse weiden en akkers zijn angstaanjagend leeg geworden. Toch gloort hier en daar hoop. Ik zag dat boeren in de Alblasserwaard hun maaiplan aanpasten dit jaar. En dat er op een aantal plekken nieuwe plasdras-gebiedjes werden aangelegd. Welke vogels kun je daar nu zien? Vogelbescherming Nederland ontwikkelde de handige Minigids Boerenlandvogels. Die laat zich heel eenvoudig meenemen.

Lees verder

Kemphanentijd

Het is weer kemphanentijd. Zo vlak voor de zomer keren de eerste groepen kemphanen weer terug vanuit het Hoge Noorden. En weet je wat zo aardig is? Het zijn allemaal mannetjes. De kraagveren wapperen vaak nog aan de nek. Wil je kemphaanmannetjes in zomerkleed zien, dan nu snel de slikgebieden opzoeken.  Lees verder

Kemphaan in de Groene Jonker

De Groene Jonker is een natuurgebied waar je niet alleen rietvogels als blauwborst, rietzanger, sprinkhaanrietzanger en snor kunt zien. Je ziet er ook veel steltlopers. Tureluur en grutto bijvoorbeeld, en wulp. En tijdens de trekperioden ook de kemphaan. Vaak zie je groepjes kemphanen langs de slikrandjes scharrelen en voedsel zoeken. Zoals deze:

Veel kemphanen in Het Stinkgat

September is de maand dat veel steltlopers doortrekken. Van een paar vogelaars die ook bij het vogelkijkscherm in Het Stinkgat op Tholen stonden, hoorde ik dat de week ervoor krombekstrandlopers, zwarte ruiters, groenpootruiter, watersnippen, goudplevieren, tureluurs en wulpen in dit leuke gebiedje te zien waren. En nog vlak voor het scherm ook! En door hun telescopen zagen ze in de verte iets dat leek op een poelruiter. Ik heb deze steltloper niet meer gezien, maar ‘s avonds zag ik op waarneming.nl wel degelijk een melding van een poelruiter in Het Stinkgat. Ik was al blij met mijn kemphanen. Er liepen er tientallen door het ondiepe water voor het scherm. Ga je er kijken, op zich een aanrader, kijk dan uit met dat scherm. De gaten zijn precies zo gezaagd dat de vogels jou even goed zien als jij de vogels. Je hoeft waarschijnlijk geen drie keer te raden wie het eerste opvliegt. Dus: behoedzaam het trapje op en proberen zo min mogelijk voor de gaten te gaan staan.

banner-steltlopers-herkennen

 

Kemphanen scharrelen rond in de karrevelden bij de Oesterdam

Deze kemphanen zoeken naar voedsel in de karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. In de eerste scene kun je zien hoe ze zich proberen te verschuilen voor naderend gevaar in de vorm van een Duits echtpaar op leeftijd dat zich niets aantrok van de chagrijnige grimas op mijn gezicht omdat ik bang was dat ze de kemphanen zouden verjagen. Want ze zaten heel dichtbij. Gelukkig bleven ze zitten.

 

Vogels kijken in het Oudeland van Strijen

Het Oudeland van Strijen is een wetland in de Hoekse Waard. In deze tijd ontmoeten winter- en zomergasten elkaar. Denk aan kolgans, smient, wintertaling versus lepelaar, grutto en kemphaan. In deze video komen ze allemaal langs. In de omschrijving onder de video op Youtube vind je praktische aanwijzingen voor een bezoek aan dit natuurgebied.