Jonge tureluur

De moeilijkste tijd om vogels te kijken breekt aan. In de zomermaanden scharrelen jong en oud door en langs elkaar heen, en zie de vogel die je ziet dan maar eens te herkennen. Is het een kemphaan, een jonge tureluur of toch een zwarte ruiter? Eenden zijn ook zo’n fijne categorie. Die gaan heerlijk in de rui en dan zie je plots nauwelijks het verschil meer tussen mannetje en vrouwtje. Zo zag ik gisteren in de Efteling een paartje kuifeenden zwemmen waarvan beide oudervogels sprekend op elkaar leken. De vage blauwe zweem op de kop van het mannetje was het enige verschil. En de krooneend bij de vogelkijkmuur in Meijendel bij Wassenaar was ook niet meer dan een fletse karikatuur van een krooneend in april. In de opname van vandaag zie je een tureluur in het gras rond scharrelen. Een oranje snavel heeft hij nog niet, en ook de kleur van zijn poten is nog onbestemd. Maar hij staat op eigen poten. Prima broedgebied voor tureluurs, de Karrevelden bij de Oesterdam!

de beste vogelgidsen 2016

 

Een groep rosse grutto’s valt de Karrenvelden binnen

Vorige week donderdag en zaterdag was ik op het eiland Tholen en kwam ik langs de Karrevelden bij de Oesterdam. Beide keren zo rond hoog water en beide keren zag ik er een grote groep rosse grutto’s. Ik neem gemakshalve aan dat het dezelfde groep betreft. Wat mij opviel was dat vrijwel alle rosse grutto’s nog in winterkleed zijn, terwijl het toch al zomer is. Zijn het eerste jaars die nog niet aan broeden toekomen? Of verzwakte exemplaren die de lange reis naar het Hoge Noorden niet aan kunnen? Wie het weet, mag het zeggen. Ik ben benieuwd.

Kleine plevier in de Karrevelden

In de Karrevelden bij de Oesterdam op het Zeeuwse eiland Tholen wemelt het momenteel van de steltlopers. Kluut, rosse grutto, tureluur, scholekster en ook deze kleine plevier. De kluten brengen hun jongen groot, zelfs de kleine plevieren worden beschouwd als vijand. Deze kleine plevier komt kennelijk te dicht in de buurt van een klutenjong en dus wordt hij zonder pardon verdreven uit zijn nabijheid.

 

Groot dikkopje bij de Karrevelden op Tholen

Sommige leden van de vlinderfamilie dikkopjes zijn heel lastig van elkaar te onderscheiden. Na lang wikken en wegen menen we dat dit een Groot Dikkopje is. De lichte vlekken op de onderkant geven voor ons de doorslag. Mocht je denken dat het toch een Zwartsprietkopje of Geelsprietdikkopje is, laat s.v.p. een reactie achter.

Tureluur van heel dichtbij

Het was vloed toen we gisteren arriveerden bij de Karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. En dan weet je dat je vrijwel zeker een aantal steltlopers zult zien die gevlucht zijn voor het hoge water. Niet deze tureluur. Die liep er om zijn kuikens groot te brengen en te verdedigen. Toen we met de auto hem te dicht naderden vloog hij op, streek neer op een paaltje en begon ons uit schelden. Ondertussen scharrelden zijn twee kuikens wat rond in een drooggevallen plas. Eén van de twee zie je aan het einde van deze opname voorbij komen.

Kneu poseert in het avondlicht

Deze kneu poseert in het avondlicht in de Karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. Het is een mannetje in zomerkleed, dus prachtig roze. Een Hello Kitty-vogeltje zou mijn jongste dochter zeggen.

Kokmeeuw op wacht?

Kokmeeuwen broeden momenteel met honderden tegelijk in de karrrevelden bij de Oesterdam op Tholen. Het gekrijs is er niet van de lucht. Vliegt er een buizerd of torenvalk over dan zie je een wolk woedende kokmeeuwen opstijgen. Verontruste kluten en kieviten voegen zich er bij. De indringer krijgt een hoorbaar uitgeleide richting een van de omliggende akkers waar flink minder kuikens te roven zijn. Deze kokmeeuw zit aan de rand van de karrevelden. Houdt hij de wacht?

 

Graspieper in de karrevelden bij de Oesterdam

Graspiepers zijn algemene broedvogels langs de Thoolse dijken en karrevelden. Zo gewoon zijn ze dat je er nauwelijks op let. Ik kan me althans niet herinneren dat ik bewust lang naar een graspieper heb staan gluren. Zoiets als de mussen in de tuin, hoewel het beeld van die huismus in de tuin meer en meer een romantisch verlangen wordt. Het is lang geleden dat ik een huismus in onze tuin zag. En dat is verlies. Geen graspiepers langs de Thoolse dijken, dat zou een even groot verlies zijn. Kijk dit exemplaar maar eens in de ogen! Wat een schitterend beestje is dit toch. Een mooie waarneming hoeft niet perse een zeldzame vogel te zijn!

Mijn eerste visdief!

De eerste video van De Visdief van, jawel: een visdief (Sterna hirundo)! Twee lepelaars, waarvan er één versierd is met kleurringen, verhogen de feestvreugde.  Deze opname is gemaakt in karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. Een groepje visdiefjes heeft zich op een ander eilandje verzameld. Ze zullen er waarschijnlijk over een paar weken gaan broeden.

 

Kemphanen scharrelen rond in de karrevelden bij de Oesterdam

Deze kemphanen zoeken naar voedsel in de karrevelden bij de Oesterdam op Tholen. In de eerste scene kun je zien hoe ze zich proberen te verschuilen voor naderend gevaar in de vorm van een Duits echtpaar op leeftijd dat zich niets aantrok van de chagrijnige grimas op mijn gezicht omdat ik bang was dat ze de kemphanen zouden verjagen. Want ze zaten heel dichtbij. Gelukkig bleven ze zitten.