Wandeltip: om het Oostvoornse Meer heen

Het Oostvoornse Meer wordt omringd door rietvelden, struweel en slikranden. In de winter weten wintergasten als middelste zaagbek, kuifduiker, wilde zwaan, blauwe kiekendief en allerlei zangvogels dit gebied te vinden. Niet dat je die vogels gegarandeerd ziet. Vorige week zaterdag wandelde ik over de zuidoever en zo heel veel zag ik niet, laat staan dat ik veel vogels kon filmen. Maar de natuurlijke omgeving alleen al nodigt uit om een wandeling om het meer te maken. Even uitwaaien. Een wonder dat er zulke mooie natuur is in de Europoort. Deze heggenmus was één van de weinige opnames die ik wist te maken. Vanuit de vogelkijkhut aan de kant van Oostvoorne.

De beste verrekijkers om vogels te kijken:

Piep, de heggenmus!

Piep, de heggenmus! Of eigenlijk is het een kort rinkelend riedeltje dat hij voortbrengt. Je zult het geluid vast herkennen, want de heggenmus is een van de meest algemene zangvogels in Nederland. In vrijwel elke tuin en anders wel in elke wijk broedt wel een heggenmus. In het voorjaar zingen de mannetjes heel fanatiek. En weet wat het leuke is? Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een territorium, zo lees ik in het heel leuke boekje Vogels en de liefde. Vrouwtjes kiezen een eigen territorium waarbij ze letten op voedselaanbod en goede nestplekken. Mannetjes kiezen een zo groot mogelijk territorium. Zo groot als dat ze kunnen verdedigen. En omdat het territorium van één vrouwtje meerdere territoria van mannetjes kan overlappen, gebeurt het zo maar dat een vrouwtje paart met meerdere mannetjes. Triorelaties zijn de heggenmussen niet vreemd. Oei, oei, (f)oei.

De beste verrekijkers voor kinderen:

Over een heggenmus

De heggenmus is zo gewoon, dat hij je haast niet opvalt. Deze algemene broedvogel kom je in het hele land tegen, behalve dan in het noordoosten. Het Groninger land is kennelijk niet heel geschikt voor deze onopvallende zangvogel. En dat klopt, want ik lees in het Handboek Vogels van Nederland en België dat de heggenmus het niet zo heeft op agrarisch gebieden. Te weinig begroeiing waarschijnlijk. Maar ondanks dat is de heggenmus een van de meest algemene vogels van Nederland met 200.000 tot 250.000 broedpaartjes. En in Vlaanderen zo mogelijk nog meer: tot wel 500.000 broedpaartjes.

De heggenmus is in ons land een standvogel. Je kunt hem dus het hele jaar door zien. In het najaar passeren talloze heggenmussen ons land, op weg naar zuidelijker gebieden. In de tweede helft van september en eerste helft van oktober is de piek van de najaarstrek. Dan kun je ze langs de kust overal tegenkomen. En daar filmde ik deze heggenmus dan ook. In de Westplaat, onder de rook van de Europoort. Lees verder