Tag archieven: graspieper

Twee graspiepers bij de Mosselweg op Sint-Philipsland

Vorig week was het zonnig en nog niet heel koud. De vogels voelen dat ook aan en worden plots een stuk actiever. Zoals de graspiepers op Sint-Philipsland. Ik was al een groepje tegengekomen bij een of andere polderdijk. De graspiepers vlogen op en over de dijk, landden in een boom, op een paal, op prikkeldraad, midden op de weg en natuurlijk in het gras. Waar zou een graspiepers immers anders moeten landen?

Zeeland is een van de provincies waar je de graspieper in aardige aantallen tegenkomt, lees ik in het Handboek Vogels van Nederland en België. Het is een zangvogel die je vooral aan de kust en langs de grote rivieren ziet. Helaas lees ik ook iets anders: dat het aantal broedpaartjes elk jaar met ongeveer vijf procent afneemt. Intensivering van de landbouw en grootschalige inzet van pesticiden spelen hem parten. Koopt biologisch, denk ik dan. Lees verder Twee graspiepers bij de Mosselweg op Sint-Philipsland

Graspieper op de Hondbossche Zeewering

In een gebied als de Hondbossche Zeewering raak je als natuurliefhebber niet snel uitgekeken. Zijn het niet de grote sterns, visdiefjes, dwergsterns en argusvlinders die je aandacht trekken, dan wel de graspiepers. Terwijl ik op zoek was naar dagvlinders vloog deze graspieper op. Hij bleef een beetje om me heen hangen en dat kan niet anders betekenen dan: een nest in de buurt. Daar heb ik vervolgens maar niet naar gezocht, want nestverstoring betekent bij zangvogels niet zelden nestverlating. Snel de graspieper gefilmd en toen snel op weg om bij Camperduin een stel menselijke nestvlieders op te halen.

Graspieper of boompieper?

Je hebt soorten waar je een sik van krijgt. Ik althans. De familie van de piepers levert een flink aantal soorten die in die categorie vallen. Gisteren filmde ik een pieper in een kaal boompje. Langs de Nederrijn bij Elst. Hij brengt geen enkele piep voort. Wat is het nu? Een graspieper of een boompieper. Je zou zeggen dat ik er met de ANWB Vogelgids van Europa en Vogeldeterminatie wel uit zou moeten komen. Dat is eenvoudiger gedacht dan gedaan. Of ben ik stekeblind voor opvallende kenmerken? Dat sluit ik zeker niet uit. Dus de vraag: is dit een graspieper of een boompieper? Ik zet de vraag ook uit via Facebook en Twitter. Eens kijken hoe snel het overtuigende antwoord wordt geleverd. Ik hoop héél snel. En inderdaad, een antwoord liet niet snel op zich wachten. Het blijkt een graspieper te zijn. Jan Mudde reageert op Facebook: ‘Graspieper onder andere gelet op flankstreping, duidelijke streping op de rug, kleur flank-buik, relatief slanke snavel en de lange achternagel.’

Graspieper in een boompje

Graspiepers horen in het gras te zitten. Zit een pieper aan de oever, dan is het een oeverpieper. En zit een pieper in een boom, dan is het een boompieper. Maar soms is een pieper in een boom toch een graspieper. Heel vaak zelfs. In veel Zeeuwse natuurgebieden broedt de graspieper en als er in zo’n gebied net een struikje of een boompje staat, dan gaat de graspieper daar geheid een keer in zitten. Zeker vlak voor het broedseizoen. Dan zitten de mannetjes fanatiek te zingen, een eenvoudig riedeltje trouwens, en dat doen ze vanaf een verhoging. Een molshoop, een paaltje of een boomtak. Deze graspieper filmde in in de Karrenvelden bij de Oesterdam. Daar wordt het de komende weken alsmaar drukker. Met kluten, grutto’s, kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen, lepelaars en tureluurs, en de visdiefjes niet te vergeten. En wie weet weer een zeldzame soort zoals vorig jaar de poelruiter die wekenlang in het gebiedje verbleef. Ben je in de buurt, dan zeker even omrijden.

Graspieper

Misschien een beetje triviaal, oftewel: alledaags. Een graspieper op een paaltje. Zo zie je ze wel vaker, zeker in het Zeeuwse land. Daar is de graspieper nog algemeen, zo algemeen dat ik het een heel gewone waarneming vind. Maar toch is dat iets te snel geoordeeld. Verspreidingskaartjes tot 2000 laten overduidelijk zien waar de graspieper het meest broedt in ons land: in Zeeland in het zuidwesten en in Friesland en Groningen in het noord(oosten). Midden Nederland is behoorlijk leeg en dat terwijl daar toch ook veel akker- en weidegronden liggen. Het gaat dus lang niet overal zo best met deze ietwat onopvallende vogel. Zo triviaal is dit beeld nog niet!

de beste vogelgidsen voor kinderen