Tag archieven: ganzen

Indische Gans

Dacht ik me daar een zeldzame gans te hebben gefilmd in het Oudeland van Strijen, blijkt het een afstammeling van een ontsnapt exemplaar te zijn. Dus nee, in de nieuwe vogelgids van Kester Freriks komt de Indische gans niet voor. Dat is een deceptie, maar daar tegenover staat dat het de eerste keer was dat ik een Indische gans filmde. En dat vergoed veel. De Indische gans komt van nature voor in centraal Azië. Hij broedt daar op grote hoogte, zo zegt de ANWB Vogelgids van Europa. Ongetwijfeld in het Himalaya-gebergte. Maar dat vertelt de gids dan weer niet.

Lees verder Indische Gans

Recensie: De gans, thematijdschrift

magazine de gansEen paar weken geleden verscheen bij de uitgeverij waar ik werk de glossy Matthäus, een schitterend magazine geheel gewijd aan de Matthäus Passion. Ik zat middenin de marketingcampagne toen Bart Ebbinge, auteur van het heerlijke boek De rotgans mij mailde en me en passant wees op magazine De gans, uitgegeven door Stichting Thematijdschriften. Ook al zo’n schitterend magazine dat het onderwerp in kwestie, de gans dus, vanuit allerlei invalshoeken belicht.

meer-informatie-button

Lees verder Recensie: De gans, thematijdschrift

Ganzen in de Brabantse Biesbosch

het hele jaar door wemelt het van de ganzen in de Brabantse Biesbosch. Het zijn dan ook vaste ‘gasten’ wanneer ik er vogels ga kijken, of wanneer ik een vogelexcursie geef in dit geweldige natuurgebied! Nu behoren ganzen zelden tot de favoriete vogels van mij en mijn gasten, maar toch loont het de moeite om naar ganzen te kijken. Al was het alleen maar om makkelijk soorten te scoren voor je daglijst. In dit artikel ontdek je welke ganzensoorten je in de Biesbosch kunt zien.

Ganzen in de Brabantse Biesbosch

Het zal je niet verbazen dat de grauwe gans ook in de Brabantse Biesbosch één van de meest voorkomende ganzen is. Deze grote, bruine gans met zijn kolossale oranje snavel kun je het hele jaar door in het natuurgebied zien. In het voorjaar hebben ze uiteraard een sliert kuikens om zich heen.

Ook de brandgans is een vogel die je het hele jaar door in de Biesbosch kunt zien. Deze zwartwitte gans was ooit een zeldzame vogel in ons land, maar de aantallen zijn in de afgelopen tientallen jaren spectaculair toegenomen. De brandgans broedt nu zelfs volop in Nederland en ook in de Biesbosch. In de winter voegt zich duizenden soortgenoten uit noordelijke delen van de wereld bij hen.

Dan moet ik natuurlijk ook de kolgans noemen. Dat is echt een wintergast. Op de graslanden van de Biesbosch zie je geheid grote groepen kolganzen grazen, vaak samen met grauwe gans en brandgans. Je herkent deze bruine gans aan de witte kol om de snavel en aan de donkere strepen over de borst.

Ook de toendrarietgans doet helemaal mee in de Biesbosch, ontdekte ik deze winter. Deze prachtige soort overnacht namelijk in de Biesbosch, om vroeg in de ochtend de oversteek te wagen naar de Alblasserwaard waar ze in de graslanden gaan foerageren. Ik zag ze samen op de rivieroever staan met kleine zwanen.

Hoor je getrompetter, dan weet je dat de Canadese ganzen niet ver van je vandaan zijn. Deze soort is haast nog groter dan de grauwe gans. Ze zijn bruin tot donkerbruin en hebben een kenmerkende witte wang. Hun geluid lijkt op het getrompetter dan kraanvogels. Ooit ontsnapten wat Canadese ganzen uit een dierentuin of volière en die exemplaren verwilderden al snel. Nu behoren ze tot onze vaste avifauna.

Ganzen die eigenlijk geen ganzen zijn, maar eenden, zijn de nijlganzen. Je zult er misschien een ambivalent gevoel bij hebben om naar een nijlgans te kijken, maar toch, ook deze exoot hoort er inmiddels helemaal bij. Anders dan andere ganzensoorten blijft de nijlgans gewoon zitten wanneer de zeearend komt overvliegen. De nijlgans denkt zich met zijn agressieve gedrag wel te kunnen verweren tegen deze enorme roofvogel, en dat komt hem dan duur te staan.

Soortzuiverheid in gevaar

Nu heb ik gelezen dat de soortzuiverheid van de ganzen in de Biesbosch in gevaar is. Ganzen staan erom bekend dat ze met elkaar kunnen kruisen. Steeds vaker worden in het wild deze zogenaamde hybriden gezien. En omdat kruisingen soms vruchtbaar zijn, is de soortzuiverheid in gevaar. Een grauwe gans is plots immers maar voor de helft een grauwe gans. De andere helft kan zomaar een canadese gans zijn! Zou deze vreemdsoortige fifty/fifty soort zich vermengen met een grauwe 100% grauwe gans, dan zijn de nakomelingen nog altijd voor een kwart canadese gans en de volgende generatie voor een achtste. In het wild zijn deze toestanden niet te voorkomen, maar watervogelkwekers proberen deze uit alle macht te voorkomen. Hun ganzen zijn na een ongewenste kruising niets meer waard.

Nu ja, zo filmde ik afgelopen weekend deze merkwaardig uitziende gans in hartje Biesbosch. Ik dacht even een zeldzame soort te hebben vastgelegd, maar een rondje internet leerde me dat het hoogstwaarschijnlijk een kruising tussen een grauwe gans en grote canadese gans is. Hij valt precies tussen wal en schip. Toen het groepje grauwe ganzen opvloog, bleef hij op het water. Maar de canadese ganzen in de buurt keken niet naar hem om. Een eenzaam geval, die hybride grauwe gans x grote canadese gans in de Brabantse Biesbosch. Soortzuiverheid wordt ook in de natuur misschien wel hogelijk gewaardeerd.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Recensie: De rotgans, Barwolt Ebbinge

De rotgans vind ik een van de meest intrigerende vogels van ons land. In oktober, soms zelfs al eind september, arriveren ze in de Waddenzee en Zeeuwse Delta. Ze blijven hier tot eind mei, soms begin juni, en vliegen dan in een paar dagen tijd naar de broedgebieden in Siberië. Snel eieren leggen, jongen groot brengen en dan weer terug naar Nederland. Vorig jaar verscheen het boek De rotgans, geschreven door Barwolt Ebbinge, een bioloog die jarenlang onderzoek deed naar deze bijzondere vogel. Hij ontving voor zijn werk zelfs de prestigieuze ‘gouden rotgansveer’. Ben je om welke reden dan ook geïnteresseerd in de rotgans, dan moet je De rotgans zeker lezen. Het is een natuurboek in de hoogste categorie.

Lees verder Recensie: De rotgans, Barwolt Ebbinge

Ganzentijd op het eiland Tholen

De ganzentijd is aangebroken op het eiland Tholen. Op en rond het eiland verzamelen zich grote groepen rietganzen, grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen, canadese ganzen en rotganzen. Rotganzen zie je in de natuurgebieden pal aan de Oosterschelde. Canadese ganzen in weilanden. De andere soorten foerageren op bietenakkers waar zojuist is geoogst. Het bietenafval is hun favoriete voedsel. Nadeel is wel dat de polderwegen bedekt zijn met een dikke laag slik. Na afloop van je ganzentocht is je auto ontoonbaar.

banner zeeland