Tag archieven: EuroBirdwatch

EuroBirdwatch 2015

Vandaag was het EuroBirdwatch en dat betekende dat in tientallen Europese landen trekvogels werden geteld. In Nederland ook, op ongeveer honderdzeventig plaatsen. De verwachtingen waren hoog gespannen, want in Zuid-Zweden was flink wat beweging gezien eerder deze week. Grote aantallen vogels trokken richting het zuiden waaronder grote groepen vinken, sperwers, sijzen en pimpelmezen. Een deel van deze vogels zou vandaag Nederland doorkruisen. De grote vraag is dan ook: kwamen de verwachtingen uit vandaag? Ik denk van wel afgaande op de Top 10 van vandaag:

1. Spreeuw 50.990.
2. Vink 27.325
3. Kolgans 25.032
4. Graspieper 15.575
5. Kievit 12.747
6. Grauwe gans 9.250
7. Kokmeeuw 8.592
8. Kneu 6.834
9. Toendrarietgans 6.221
10. Sijs 5.208

Lees verder EuroBirdwatch 2015