Baltsende eiders
Het liefdesleven van vogels is complex. Zo ongeveer alles wat je kunt bedenken komt voor. Veelwijverij, oftewel: een mannetje met meerdere vrouwtjes? Bruine kiekendieven blijken in goede broedgebieden er regelmatig een harem op na te houden. Ook bij de ijsvogel en bonte vliegenvanger komt veelwijverij voor. Veelmannerij komt overigens ook voor. Bij de galaposbuizerd hebben vrouwtjes een harem van soms wel acht mannetjes. Die allemaal voor haar ene kuiken zorgen. En ook bij steltlopersoorten als de Amerikaanse oeverloper, morinelplevier en franjepoot hebben vrouwtjes nesten bij meerdere mannetjes. Maar daar is het zo dat het vrouwtje weliswaar de eieren legt, maar dat de mannetjes de rest doen, inclusief het groot brengen van de kuiken. Lees verder

Eider op de golven

Nog altijd broeden er zo’n 5.500 paartjes eiders in Nederland, zo meldt mij het geactualiseerde Handboek Vogels van Nederland en België. Vrijwel uitsluitend in de Waddenzee trouwens. Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, daar moet je ze vooral zoeken. In de winter heb je meer kans om eiders te zien. Ook weer in de Waddenzee, maar ook in de Zeeuwse delta. De winterpopulatie telt in ons land tussen de 60.000 en 100.000 exemplaren. Die komen hoofdzakelijk uit het Hoge Noorden en uit de Oostzee.

De eider dus. Het mannetje prachtig met dat zwart-wit en de groene vlek in de nek. Het vrouwtje zoals bij alle eenden prachtig bruin. Ik filmde een mannetje op de schuimende golven voor de Brouwersdam. Dichtbij kon ik niet komen, daarvoor schuimde het teveel. Een lens vol water blief ik niet. Dus van boven af het talud gefilmd. Veel hielp het niet, want toen de eider afdroop, deed ik dat ook, maar toch nog met een lens vol condens.