Hoe krijg ik bijen in mijn tuin?

Dat het met de bijen niet goed gaat, is denk ik voor de meeste mensen wel duidelijk. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven en organisaties zich bewust van het probleem en wordt er van alles gedaan om de bijen te helpen. Zo worden bermen op steeds meer plaatsen op duurzame wijze gemaaid. Dat betekent: de bloemen langer laten groeien en niet alles in ene keer wegmaaien maar gefaseerd. Dan is er altijd voedsel voor de bijen te vinden. Maar wist je dat ook jij de bijen in je omgeving kunt helpen? Heel simpel: door je af te vragen: hoe krijg ik bijen in mijn tuin. En vervolgens natuurlijk je tuin ook in te richten voor de bij. In dit artikel geef ik je een aantal tips.

Lees verder

Stadsnatuur in Gorinchem rijk aan bijzondere bijen

Op Nature Today lees ik een mooi bericht: de stadsnatuur in Gorinchem blijkt bijzonder rijk aan bijen. Natuurlijk algemene soorten in de eerste plaats, maar toch ook een aantal zeldzame, waaronder zelfs soorten die op de Rode Lijst staan. Onderzoek naar de bijenfauna in die gebieden en in om Gorinchem toonde aan dat er maar liefst 86 soorten voorkomen! Hoe kan dat toch in zo’n volgebouwd gebied?

Lees verder

Recensie: Een tuin voor bijen en vlinders, Albert Vliegenthart

Hoe bij- en vlindervriendelijk is jouw tuin? Een goede vraag in een tijd waarin veel tuinen nauwelijks meer groen bevatten. In een tijd ook waar juist aan dat groen zoveel behoefte is. Voor de insecten, maar ook voor onszelf. Een groene tuin is in de zomerse hitte een aangenaam koele tuin. Wat kunnen wij doen om bijen en vlinders weer welkom te heten in onze tuin? Het boek Een tuin voor bijen en vlinders van Albert Vliegenthart geeft hierop een antwoord. En hoe! Ik denk dat dit een van de meest complete boeken om nuttige insecten te helpen. Niet voor niets dat er 101 tips worden vermeld in de ondertitel.

Lees verder

Recensie: Zet de berm in bloei voor de bij, IVN Westerveld

Over het belang van de bij is al veel geschreven. Deze insecten zijn van héél héél groot belang voor de natuur en voor de landbouw. Het zijn ook heel fascinerende insecten vanwege hun manier van leven. De mensen van IVN Westerveld waren de monotone bermen beu. Daar is nauwelijks een bij in te bekennen. Ze schreven daarom een praktisch boek, bedoeld voor wie zijn of haar leefomgeving wil verbeteren voor de bij (en natuurlijk dan ook voor veel andere insecten): Zet de berm in bloei voor de bij!

Lees verder

Minigids Bijen en Hommels, Maureen Kemperink

Het is half september en tijdens elke natuurwandeling kom ik nog hommels en bijen tegen. In Nederland leven ongeveer 360 soorten bijen en zolang het zomers weer aanhoudt, vliegen ze gewoon door. Ik vind altijd maar lastig om hommels en bijen te herkennen. Ik heb de indrukwekkende Veldgids Bijen op de plank staan, maar die is wel heel erg indrukwekkend. De Minigids Bijen en Hommels van Maureen Kemperink staat me ook wel aan. Die vermeldt 67 soorten en daar kom je al een aardig eindje mee in de natuur. Lekker makkelijk om mee te nemen en ook nog eens heel informatief.

Lees verder

De akkerhommel op het witte doek

Voortaan neem ik altijd een witte plank of in elk geval wit papier mee tijdens mijn vogeltochten. Bij wijze van het witte doek. Want een insect of ander klein dier krijgt iets magisch als het op het witte doek belandt. Kijk eens naar deze akkerhommel. Ik lees in de Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen dat hij zeer algemeen is. Vaak zelfs de talrijkste hommel in agrarisch gebied.

De beste verrekijkers om insecten mee te kijken:

De kleine woudzwever wast kop en tong
Het platteland is steriel geworden. Dat klopt. Zo weinig bloemen meer in weilanden, bermen en wilde graslandjes. En toch. Soms kom je een akkerdistel tegen. Als een Gallisch dorpje dat hardnekkig standhoudt tegen de vijand. Zo’n eenzame akkerdistel toont dan meteen zijn waarde aan. Het gonst er van de hommels. In de Alpen gonsde het dan van de parelmoervlinders en andere bijzondere soorten. Hier, bij de Donkse Laagten, zag ik eindelijk weer eens aardige aantallen hommels. Ik ga ze de komende week aan je voorstellen. Lees verder

Over hommels en bijen: de Nationale Bijentelling

Lok vlinders en bijen naar uw tuin: bestel Vivara insectenhuisjes!

Hoe je bijen moet tellen? Daar viel mijn oog vanmorgen vroeg op. Prominent op de voorpagina van dagblad Trouw: de nationale bijentelling. Weer een leuk natuurevent erbij! Nederland zoemt, heet het initiatief. Plots ontdek ik dat er insecten zijn met illustere namen als roodgatje, grijze rimpelsnuit, slobkousbij en vosje. Dat had ik trouwens kunnen weten, want ik heb de complete veldgids Bijen in mijn boekenkast staan. Wil je alle bijen in Nederland en Vlaanderen herkennen, schaf dan dit imposante standaardwerk aan.

Ik lees het artikel verderop in de krant dat tientallen gemeenten hebben uitgesproken een ‘bijenvriendelijke’ plaats te willen worden. Zo heeft de gemeente Zoetermeer het vosje geadopteerd. En Leiderdorp de slobkousbij. Of mijn eigen gemeente Alblasserdam inmiddels ook zo ver is, weet ik niet. Als ik moet afgaan op de miserabele groenplaats bij ons voor de deur, vrees ik van niet. Het begint toch op zijn minst met de aanplant van bijenvriendelijke planten, liefst denk ik inheemse soorten. Goed voorbeeld doet volgen, hoop ik maar. Ik troost me met de gedachte dat een eind verderop de rotonde elke zomer dicht begroeid staat met lavendel. Toch een van de beste bijenvriendelijke planten die er zijn. Lees verder

Waarom kunnen we niet zonder insecten?
Er is veel te doen om de insecten. De afgelopen weken verschenen er tal van artikelen over de enorme achteruitgang van het aantal insecten in ons land (en in de ons omringende landen). Ten opzichte van een aantal jaar geleden leven er de helft minder insecten in ons land. Let op: het gaat hier niet om het aantal soorten, maar om alle insecten, geeft niet welke soort. De onderzoekers analyseerden namelijk het gewicht aan gevangen insecten dat ze jaar na jaar vingen. En dat liep dus met de helft terug. En dat is dramatisch.

Samenwerken met bijen

Vanmorgen opende ik dagblad Trouw en stuitte ik op een interessant artikel met als kop ‘Bessen telen doe je samen met bijen.’ Dan denk je: de telers zullen wel gebruik maken van honingbijen. Dat klopt, maar dat is maar een deel van de werkelijkheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat telers het beste met een mix van bijen kunnen werken. Naast honingbijen dus ook wilde bijen inzetten. De reden? De eigenschappen van verschillende soorten bijen vullen elkaar mooi aan. De ene bij vliegt pas uit bij hogere temperaturen, terwijl een metselbij al uitvliegt bij lagere temperaturen, en ook bij bewolking en wind. En daarom experimenteert een aantal telers nu ook met wilde bijen. Die een stuk lastiger te houden zijn dan honingbijen, maar het blijkt dat het best kan. En wel met zogenaamde bijenhotels. Blokken hout met daarin gaatjes geboord. In die gaatjes leggen de metselbijen een eitje en dan metselen ze het gaatje dicht. Het eitje komt uit, de larve knaagt zich een weg naar buiten en een metselbij is geboren, klaar om te gaan bestuiven. En bij slecht weer schuilen de metselbijen in de gaatjes. Waarom kunnen we niet zonder insecten? Omdat ze nuttig zijn voor ons mensen. Ze zorgen voor bestuiving. Mooi, einde verhaal, stop hier maar. Of toch niet? Lees verder

Hoe leg je een bijenvriendelijke tuin aan?

Met de biodiversiteit in ons land is het maar slecht gesteld. Voor veel soorten planten en dieren geldt dat de populaties onder druk staan. Of dat ze zelfs dreigen uit te sterven. Maar in the end bedreigen we daarmee ook onszelf. Denk eens aan onze gewassen die bestoven moeten worden door insecten. Dat zijn er driekwart van het totaal. Iemand als professor Dave Goulson, auteur van een aantal prachtige boeken over bijen, zet zich met hart en ziel in voor het behoud van insecten en bijen, wespen en hommels in het bijzonder. Hij spoort iedereen aan om naar buiten te gaan en van de insecten te genieten. En om een bijenvriendelijke tuin aan te leggen.

Hoe leg je een bijenvriendelijke tuin aan?

Een bijenvriendelijke tuin wordt gekenmerkt door een bewuste plantenkeuze. Bijen verzamelen nectar, dat in de korf of kast wordt omgezet in honing. Hiervoor hebben bijen het hele jaar voedsel nodig. Maar ja, de ene maand is de andere niet. In het voorjaar bloeien meer bloemen dan in het najaar. Een paar concrete tips:

Lees verder