blinde bij zweefvlieg slikken van flakkee sjaak huijer

Stadsnatuur in Gorinchem rijk aan bijzondere bijen

Op Nature Today lees ik een mooi bericht: de stadsnatuur in Gorinchem blijkt bijzonder rijk aan bijen. Natuurlijk algemene soorten in de eerste plaats, maar toch ook een aantal zeldzame, waaronder zelfs soorten die op de Rode Lijst staan. Onderzoek naar de bijenfauna in die gebieden en in om Gorinchem toonde aan dat er maar liefst 86 soorten voorkomen! Hoe kan dat toch in zo’n volgebouwd gebied?

Wel, het antwoord is heel eenvoudig: de gemeente Gorinchem heeft biodiversiteit al jarenlang hoog op de agenda staan, lees ik in het bericht. En dat beleid werpt zijn vruchten af! Het beheer van bermen en van de bloemrijke rivieroevers (denk aan de dijken!) is veilig voor bijen en vast voor veel meer insecten. Wat dat beleid inhoudt? Nou, gewoon, natuurvriendelijker beheer. Langs de rivieroever worden niet alle bloemen weggemaaid. Er wordt een strook gespaard zodat er voedsel aanwezig blijft voor de bijen. Bloeiende struiken en dood hout worden niet verwijderd. Dood hout is erg belangrijk als nestplek voor solitair levende bijen. Op andere plekken wordt minder vaak gemaaid en wordt het maaisel direct weggehaald. Zo ontstaan bloemrijke velden. En dan doen de mensen van de volkstuinenvereniging ook een duit in het zakje. Er is een totaalverbod op giftige bestrijdingsmiddelen ingesteld. Dat alleen al is een dikke pluim waard.

Zoals ik al schreef in mijn artikel over de wolf in Nederland: er is nog hoop. Met een beetje goede wil kan de biodiversiteit in Nederland snel toenemen. Heel belangrijk dus dat lokale overheden zich actief opstellen. Of dat voor mijn eigen gemeente Alblasserdam geldt, weet ik eerlijk gezegd niet. De vindresultaten in Google suggereren van wel, maar de doelpagina’s werken niet. Dan moet ik zelf maar in actie komen. Onze tuin is al grotendeels omgespit. Nu de inheemse planten er nog in. Hopelijk deze zomer ook in onze tuin 86 bijensoorten. Ik vrees dat dat niet gaat lukken op die paar vierkante meters, maar een paar soorten zou toch al heel mooi zijn!

Tover ook jouw tuin om in een insectenparadijs met deze planten: