Spireazwever (Neptis rivularis)
De spireavlinder komt niet in Nederland voor. Als hij al ooit in Nederland heeft gevlogen, dan heel lang geleden toen men nog geen oog had voor vlinders. Ik filmde deze in Nationaal Park Val Grande in Noord-Italië. Vanaf een wandelpad dat als het ware door de kruinen van loofbomen was aangelegd. Het was natuurlijk anders: de loofbomen waren met hun kruin tot boven het pad gegroeid. En daar zweefde de spireazwever.

Uiterlijk
De spireazwever is een zwarte vlinder met opvallende witte stippen. Er loopt een rij stippen horizontaal over de ondervleugels. Op de bovenvleugels lopen een paar witte stippen schuin naar de top toe. De onderzijde is kastanjerood waarop de witte stippen contrasteren. Kortom, een bijzondere vlinder om te zien.

Leefgebied
De spireazwever leeft in loofbos en heel soms ook in naaldbos. Hij leeft in de kruinen van bomen, tussen de bladeren.

Vliegperiode
De spireavlinder kun je in de periode mei tot en met augustus zien vliegen.

Gelijkende soorten
De spireavlinder verwar je gemakkelijk met de kleine ijsvogelvlinder. En toch is het verschil opvallend. Bij de kleine ijsvogelvlinder lopen de witte cellen op de ondervleugels namelijk in een flauw V en niet horizontaal. Ik heb een video gemaakt waarin ik beide soorten naast elkaar heb geplaatst. Zo ontdek je de verschillen heel eenvoudig:

Tips van visdief

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

veldgids dagvlinders

veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen